S hospodářskou kriminalitou bojuje i Česká republika

Celosvětový průzkum hospodářské kriminality 2009 společnosti PricewaterhouseCoopers ukázal, že hospodářská kriminalita i nadále představuje závažný problém ovlivňující společnosti po celém světě, ve střední a východní Evropě. Problém se nevyhýbá ani České republice, ba naopak.

S hospodářskou kriminalitou bojuje i Česká republika

Průzkumu se zúčastnili vedoucí pracovníci více než 3 000 společností v 54 zemích světa, včetně 83 předních společností v České republice.

Celkem 24 % společností v České republice se v uplynulém roce stalo obětí jednoho nebo více případů hospodářské kriminality.Průměr střední a východní Evropy dosahuje 34 %, celosvětový průměr činí 30 %. "Vzhledem ke skutečnosti, že v České republice je více podvodů odhaleno shodou okolností než pomocí zavedených systémů, lze usuzovat, že mnoho podvodů zůstává nezjištěno", uvádí se ve zprávě společnosti.

Podle průzkumu počet případů korupce a uplácení v posledních 12 měsících mírně vzrostl (z 27 % v roce 2007 na 30 % v roce 2009) a nadále přesahuje světový průměr (27 %). Skutečný výskyt korupce a uplácení je však zřejmě vyšší, protože v praxi je velmi těžké tyto aktivity odhalit.

Strach ze ztráty zaměstnání (58 %) a přesvědčení, že konkurenti ve snaze získat zakázku uplácejí (33 %), podpořeno hospodářskou recesí, zvyšují tendenci českých pracovníků dopouštět se podvodu. Nejčastějším odůvodněním hospodářské kriminality je přesvědčení, že „když to dělají ostatní, tak je to v pořádku“. Tato „omluva“ je v České republice častější (60 %) než v zemích střední a východní Evropy (58 %) a ve světě (35 %).

Nejběžnějším typem hospodářské kriminality v ČR (60 %) tradičně zůstává majetková zpronevěra. Čtvrtina společností v ČR uvedla, že nejzávažnějším nefinančním dopadem hospodářské kriminality bylo zhoršení morálky zaměstnanců. Desetina českých společností vykázala v důsledku podvodů ztrátu vyšší než 1 milion USD.

Průzkum také odhalil, že nejčastějšími pachateli podvodů byli v uplynulých 12 měsících vlastní zaměstnanci společností. Pracovníci na nižších pozicích se v České republice dopustili 70 % všech interních podvodů, což je mnohem více než v regionu střední a východní Evropy (41 %) i celosvětově (42 %). U interních pachatelů bylo v České republice nejčastějším řešením situace propuštění (80 % případů). Externí pachatelé se podíleli na 45 % podvodů v České republice. Hlavními pachateli byli zprostředkovatelé (56 %) a zákazníci (33 %).

Překvapením bylo zjištění, že 70 % českých společností neočekává, že se v příštím roce setkají s hospodářkou kriminalitou, zejména se zkreslováním finančních informací, uplácením a korupcí a majetkovou zpronevěrou. „Vezmeme-li v úvahu současné ekonomické prostředí a to, že se stav ekonomiky v následujících 12 měsících zřejmě nijak výrazně nezlepší, není tato jistota pochopitelná a může společnostem způsobit řadu zbytečných problémů a ztrát“, uvádí zpráva PricewaterhouseCoopers (PWC).

Zdroj: PWC