S vlastními prostředky je možné odejít do penze dříve

06.10.2015 | Petr Gola | Spoření
Důchodový věk se každoročně prodlužuje, např. muži narození v roce 1965 a později mají důchodový věk 65 let a více. Pracovat až do řádného důchodového věku bude moci z důvodu prodlužování důchodového věku čím dál méně lidí. Jaké je finanční řešení?
kalkula_ka_s_pras_tkem__pras_tko.jpg
Prasátko
Hledáte výhodné SPOŘENÍ?


S námi jej získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi spoří

13 767 445 521


Získejte v průměru o 2 % vyšší úrok
-
Náš návrh spoření je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Bez dostatečného vlastního finančního polštáře nebude možné odejít do penze dříve. Dostatečné vlastní úspory na doplňkovém penzijním spoření umožňují čerpat předdůchod. Při předdůchodu jsou vypláceny vlastní naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření, předdůchod tedy nevyplácí stát. Do předdůchodu je možné odejít nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku, přičemž se posuzuje důchodový věk muže daného ročníku narození. Předdůchod je možné vyplácet nejméně dva roky a měsíční částka předdůchodu musí činit minimálně 30 % průměrné mzdy. V roce 2015 musí měsíční částka předdůchodu činit 7 554 Kč. Díky čerpání předdůchodu je možné se vyhnout odchodu do trvale kráceného předčasného důchodu.

Proč nežít pouze z vlastních úspor?

Kdo má dostatečné vlastní úspory v různých finančních produktech nebo má pravidelné příjmy z pronájmu, ten může skončit pracovní poměr nebo samostatnou výdělečnou činnost několik let před dosažením řádného důchodového věku a žít z pasivních příjmů. Výhodou předdůchodu však je skutečnost, že za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát. Za lidi mající příjmy z pasivních příjmů však nikoliv. Lidé v předdůchodovém věku, kteří nesplňují jinou zákonnou podmínku, aby za ně platil zdravotní pojištění stát, si tedy musí měsíčně zdravotní pojištění sami platit. V roce 2015 ve výši 1 242 Kč měsíčně, v roce 2016 již 1 337 Kč měsíčně.

  • Předdůchodce čerpající peníze z vlastního doplňkového penzijního spoření nezaplatí za celý rok na zdravotním pojištění nic. Občané s pasivními příjmy, kteří nemají vyřešen svůj pojistný vztah a jsou u zdravotní pojišťovny vedeni jako OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů), zaplatí za celý rok 2016 na zdravotním pojištění 16 044 Kč.
  • V předdůchodu je možné mít i libovolné vlastní příjmy, neboť předdůchod nevyplácí stát, ale jsou čerpány vlastní naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření. V předčasném důchodu nelze mít příjem podléhající účasti na nemocenském pojištění.

 

Pasivní příjmy by snížily výši státního důchodu

Doba pobírání předdůchodu je považována pro účely výpočtu státního důchodu za vyloučenou dobu pojištění. Tato legislativní zákonná úprava zjednodušeně řečeno znamená, že z důvodu nulového příjmu podléhajícího platbě sociálního (důchodového) pojištění, nedojde ke snížení průměrné mzdy za odpracované roky. Jedním ze dvou základních vstupních údajů pro výpočet státního důchodu je totiž průměrná měsíční mzda za odpracované roky (tj. osobní vyměřovací základ). Protože je předdůchod vyloučenou dobou pojištění, tak se průměrná mzda "nerozmělní". Naproti tomu z pasivních příjmů se sociální pojištění neplatí. Kdo žije několik let před odchodem do důchodu pouze z pasivních příjmů (např. z příjmů z pronájmů, kapitálových příjmů), ten bude mít nižší osobní vyměřovací základ.

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes a zajistěte se na stáří s vítězem testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

 

Praktický příklad

Pan Novák čerpal v letech 2013 a 2014 předdůchod. Do řádného starobního důchodu odešel v roce 2015. V letech 1986 až 2012 měl průměrnou měsíční mzdu v současné hodnotě 35 000 Kč. Z důvodu uplatnění vyloučené doby pojištění za dobu předdůchodu, bude osobní vyměřovací základ pana Nováka 35 000 Kč. Při získání doby pojištění v rozsahu 41 let by byl měsíční státní důchod vypočítaný dle legislativy roku 2015 ve výši 13 326 Kč.

 

Pan Krejčí žil v letech 2013 a 2014 z peněz z pronájmu a kapitálových příjmů. Do řádného starobního důchodu odešel rovněž v roce 2015. V letech 1986 až 2012 měl průměrnou měsíční mzdu 35 000 Kč. Z důvodu nulového příjmu podléhajícího sociálnímu pojištění v letech 2013 a 2014 však dojde k rozmělnění osobního vyměřovacího základu na částku 32 565 Kč. Při získání doby pojištění v rozsahu 41 let činí státní důchod dle legislativy roku 2015 částku 12 937 Kč.

Pan Krejčí si musel v letech 2013 až 2014 platit sám zdravotní pojištění, pan Novák nikoliv. Dále má pan Krejčí roční důchod nižší o 4 668 Kč než pan Novák. Čerpání předdůchodu je s ohledem na platbu zdravotního pojištění a výši státního důchodu výhodnější než příjem z jiných vlastních pasivních příjmů.

Žádost o bezplatný návrh
VYSOKÉ ÚROKOVÉ SAZBY
Odeslat žádost o VYSOKÝ ÚROK
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz