Šest daňových výhod u příjmů z pronájmu

20.05.2016 | Petr Gola | Investování
Pasivní příjmy plynoucí bez vynaložené osobní práce jsou velmi oblíbené. Příjem z pronájmu nemovitosti je výhodný i z daňového hlediska. Celkové zdanění závislé práce nebo samostatné výdělečné činnosti je vyšší než u pronájmu. Podívejme se na šest daňových výhod příjmů z pronájmu.
02B60038.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Příjem z pronájmu je možné mít při zaměstnání, podnikání, studiu nebo v penzi. Investice do nemovitosti za účelem jejího pronájmu jsou velmi oblíbené. Při příjmech z pronájmu je nutné podat za daný rok daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Zdanění z pronájmu je však v porovnání s ostatními příjmy nízké.

1) Neplatí se sociální pojištění

Jakkoliv vysoký příjem z pronájmu nezakládá účast na nemocenském pojištění. Z příjmů z pronájmu se tedy neplatí sociální pojištění. Kdo má pouze příjem z pronájmu, ten však musí počítat s tím, že nemá nárok na státní nemocenské dávky, podporu v nezaměstnanosti a tato doba se mu nehodnotí pro důchodové účely.

2) Neplatí se zdravotní pojištění

Z příjmu z pronájmu se neplatí zdravotní pojištění, a to bez ohledu na výši příjmu. To je výhodné zejména pro lidi, kteří mají vyřešen svůj pojistný vztah u zdravotní pojišťovny (např. zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné, studenty, penzisty, ženy na rodičovské dovolené). Občané mající pouze příjmy z pronájmu, za které neplatí zdravotní pojištění stát, si musí v roce 2016 platit sami zdravotní pojištění jako OBZP v částce 1 337 Kč měsíčně.

Praktický příklad

Živnostník pan Novák bude mít za rok 2016 hrubý zisk (příjem - výdaj) ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 320 500 Kč. Dále má pan Novák hrubý zisk z pronájmu ve výši 120 000 Kč. Sociální pojištění a zdravotní pojištění za rok 2016 se bude počítat pouze z hrubého zisku z živnosti. Hrubý zisk z pronájmu nebude pan Novák do přehledů o příjmech a výdajích pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu vůbec uvádět.

3) Není nutné mít živnostenské oprávnění

Před zahájením živnosti je nutné si vyřídit živnostenské oprávnění a plnit veškerou legislativu upravující výkon dané živnosti. Pro příjmy z pronájmu nikoliv. Všichni živnostníci vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí navíc zahájení samostatné výdělečné činnosti oznámit na místně příslušné OSSZ a příslušné zdravotní pojišťovně a platit alespoň minimální měsíční zálohy na sociálním pojištění a zdravotním pojištění.

4) I pouze pro příjmy z pronájmu lze uplatnit slevu na poplatníka

V daňovém přiznání se i pouze pro příjmy z pronájmu uplatní  základní daňová sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč a při splnění zákonných podmínek i další daňové slevy a odpočty. Z důvodu uplatnění základní slevy na poplatníka se nezaplatí pouze při příjmech z pronájmu na dani z příjmu fyzických osob nic až do daňového základu (příjem - výdaj) 165 600 Kč. Pro penzisty je tak pronájem z daňového hlediska ideálním příjmem.

5) Příjem z pronájmu se počítá do limitu pro daňový bonus

Aby bylo možné v daňovém přiznání čerpat daňový bonus na děti, tak roční příjem za rok 2016 musí být 59 400 Kč a více. Na daňový bonus vzniká nárok, když daňové zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň z příjmu. Do rozhodných příjmů se přitom započítává i příjem z pronájmu, avšak výdaje nesmí být vyšší než příjmy, aby mohl být čerpán daňový bonus. Daňové zvýhodnění na děti však nelze v daňovém přiznání uplatnit, pokud u více než poloviny ročních zdanitelných příjmů je uplatňován výdajový paušál.

6) Při nízkých skutečných výdajích lze uplatnit paušál

Základem daně z pronájmu může být buď skutečný příjem ponížený o skutečné výdaje nebo skutečný příjem ponížený o paušál. Pro příjmy z pronájmu je přitom možné uplatnit 30% výdajový paušál. Při využití výdajového paušálu je tak veškerá administrativa velmi jednoduchá.

Praktický příklad

Penzista pan Veselý bude mít za rok 2016 příjem z pronájmu ve výši 210 000 Kč. Výdaje uplatní pan Veselý paušálem. Na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí pan Veselý nic. Daňový základ bude 147 000 Kč (210 000 Kč - (30 % z 210 000 Kč). Vypočtená daň z příjmu bude 22 050 Kč. Po odečtu slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč bude tedy daň z příjmu nulová (z důvodu uplatnění slevy na poplatníka nemůže vzniknout přeplatek).

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz