Spoléhat se pouze na invalidní důchod nelze

Zdravotní problémy nebo závažné zdravotní omezení neznamená automatické přiznání invalidního důchodu. I pro přiznání invalidního důchodu je nutné splnit zákonné podmínky, které se zpřísňují. Na nenadálé zdravotní problémy je tedy vhodné myslet včas a mít vlastní komerční pojištění.

pojisteni_05_zdravi.jpg
Štít a peníze
Hledáte výhodné POJIŠTĚNÍ?


S námi jej získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi chrání své zdraví a majetek v hodnotě

21 833 997 777Získejte v průměru o 50 % levnější pojištění
-

Náš návrh pojištění je bezplatný a nezávazný
-

 

 

 

Aby občanovi vznikl nárok pro přiznání invalidního důchodu prvního, druhého nebo třetího stupně, tak je nutné splnit dvě zákonné podmínky:

  • Ze zdravotních důvodů musí být posouzen zdravotní stav a přiznána invalidita prvního, druhého nebo třetího stupně. Zdravotní stav přitom posuzuje dle podkladů ošetřujícího lékaře posudkový lékař OSSZ dle místa bydliště občana na základně sepsaná žádosti. Legislativní podmínky pro přiznání invalidního důchodu se zpřísňují. Zejména tedy při posuzování stupně invalidity. V posledních letech se tedy mnohem více přiznává invalidita prvního nebo druhého stupně. Čím nižší stupeň invalidity, tím nižší důchod.
  • Současně musí žadatel o invalidní důchod splnit potřebnou dobu pojištění.

O invalidní důchod prvního stupně se jedná, když pracovní schopnost občana poklesla nejméně o 35 procent, avšak nejvíce o 49 procent. Když pracovní schopnost poklesla nejméně o 50 procent, avšak nejvíce o 69 procent, tak se jedná o invalidní důchod druhého stupně. Na invalidní důchod třetího stupně mají nárok občané, jejichž pracovní schopnost poklesla o 70 procent a více.

Rozbitá kasička prasátka
Zatímco invalidní důchod třetího stupně je v podstatě téměř shodný se starobním důchodem, důchod v případě druhého stupně invalidity je již o poznání nižší. Jeho průměrná výše je 6 860 korun.

Podmínky nesplní každý

I když bylo dle poslední zprávy ČSSZ v polovině letošního roku 458 844 poživatelů invalidního důchodu, tak v praxi to rozhodně neznamená, že každý žadatel o invalidní důchod uspěje. Žadatel totiž může mít zdravotní potíže, ale jeho zdravotní stav nebude dle posudkového lékaře odpovídat ani invaliditě prvního stupně. V tomto případě bude jeho žádost zamítnuta.

Dále nárok na invalidní důchod nevznikne občanovi, který nezískal potřebnou dobu pojištění, i když jeho zdravotní stav splňuje podmínky invalidity. Aby mohl být občanovi invalidní důchod vyplácen, tak musí splnit potřebnou dobu pojištění v posledních 10 letech. Délka doby pojištění je přitom odstupňována podle věku (do 20 let méně než 1 rok pojištění, od 20 let do 22 let 1 rok pojištění, od 22 let do 24 let 2 roky pojištění, od 24 let do 26 let 3 roky pojištění, od 26 let do 28 let 4 roky pojištění a nad 28 let 5 let pojištění).

Především mladší občané budou mít tedy v budoucnosti problémy se získáním potřebné doby pojištění, protože studium po roce 2010 již nepatří do náhradní doby pojištění a nezapočítává se do potřebné doby pojištění. Na dobré finanční zabezpečení pro nenadále zdravotní problémy (nemoci i úrazy) formou soukromé pojistky je tedy vhodné pamatovat co nejdříve.

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes, spravujte své finance s vítězem testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich finančních možností kliknutím zde

 

Stupeň invalidity je důležitý

Výše invalidního důchodu je velmi ovlivněna stupněm invalidity. Zatímco invalidní důchod třetího stupně se vypočítává téměř shodně jako starobní důchod (chybějící roky pojištění se dopočítávají) a invalidní důchod třetího stupně dosahuje téměř průměrného starobního důchodu, který k 30. 6. 2011 činil 10 527 korun, tak invalidní důchod druhého stupně je již o poznání nižší (průměrně 6 860 korun) a invalidní důchod prvního stupně je nejnižší (průměrně 6 237 korun).

Procentní sazba za každý rok pojištění se totiž u invalidních důchodů značně liší. U invalidity prvního stupně činí 0,5 procent, u invalidity druhého stupně 0,75 procent a u invalidity třetího stupně 1,5 procent. Zpřísňování podmínek při posuzování jednotlivých typů invalidních důchodů v posledních dvou letech (dle vyhlášky č. 359/2009 Sb.) tedy znamenají pro některé občany nižší reálný důchod, než na jaký by měli nárok v minulosti.

Vlastní soukromé komerční pojištění je tedy velmi důležité. Spoléhat se pouze na stát při neočekávaných zdravotních komplikacích nelze. V příštích letech bude totiž nadále docházet k postupnému zhoršování podmínek výpočtu starobních důchodů většiny občanů (i s mírně nadpůrměrnými příjmy), tyto změny se pochopitelně dotknou i výpočtů invalidních důchodů.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO POJIŠTĚNÍ
Odeslat žádost
Máte dotaz k životnímu pojšitění?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz