Stále nevidíme žádné tvrdé přistání Číny (1)

23.05.2016 | Mark Mobius | Investování
Mnoho investorů se nyní, po dlouhém období výjimečného ekonomického růstu, obává o budoucnost čínského akciového trhu a ekonomiky, přičemž se objevují i „hororové“ scénáře budoucího vývoje. Ano, růst HDP Číny v porovnání s předchozími lety zpomaluje, zároveň v ní však stále pokračuje transformace z ekonomiky tažené investicemi na ekonomiku taženou spotřebou, jež se dotýká všech odvětví.
87775411.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Ekonomická transformace spolu s historickým výjimečným růstem vyústily v to, že Čína má nyní výrazně větší ekonomiku, kdy další ekonomický růst v procentuálním vyjádření není již tak výrazný. Z našeho důvodu však není důvod k panice. Změny se nedějí přes noc. V Číně stále dochází ke stěhování obyvatel do měst (míra urbanizace je v Číně výrazně za hodnotami z USA). Ekonomický růst, byť zpomaluje, by měl s velkým odstupem překonat globální růst (viz graf níže).

 

 

Pozval jsem k diskuzi mé kolegy Dennise Lima a Eddieho Chowa. Dennis zastává již 25 let pozici senior executive vice president v Templeton Emerging Markets Group sídlící v Singapuru. Eddie pak pracuje v naší kancelářei v Hong Kongu a je senior exiceutive vice presidend, přičemž členem našeho týmu je již 20 let.

O transformaci ekonomiky Číny

Komentáře Dennise Lima

Čína je důležitým obchodním partnerem pro většinu, ne-li všechny, zemí světa a vývoj její ekonomiky je tak sledují pozorovatelé z celého světa. Nedávno jsem spatřil několik titulků hodnotících negativně stav ekonomiky Číny. Obavy směřovaly zejména k recesi ve zpracovatelském průmyslu s tím, že končí tři dekády, kdy ekonomika byla hnána investicemi a je nutná transformace na ekonomiku taženou spotřebou a službami. Víme, že čínská měna je nadále pod tlakem právě kvůli situaci ve zpracovatelském průmyslu. Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku jsme mohli pozorovat velký pokles hodnoty renminibi vůči americkému dolaru. Od začátku tohoto roku však dochází k postupnému narovnání směnných kurzů. Nadále pokračuje potírání korupce, které údajně mělo zvýšit pozornost na straně čínských spotřebitelů z důvodu, že se toto potírání zaměřuje i na podezřelé nadměrné utrácení. Ti, kteří si mohou dovolit utrácet, se tak nyní pravděpodobně drží zpět v obavě z toho, že se stanou předměty vyšetřování.

Část investorů i nadále očekává tzv. tvrdé přistání“ čínské ekonomiky, kdy by mělo dojít k nahrazení vysokých ekonomických růstů malým nebo nulovým růstem, či dokonce recesí. Tato část investorů se dívá skepticky na statistiky publikované čínskou vládou. My však žádné tvrdé přistání v Číně nevidíme a podle našeho výzkumu a pozorování, data přicházející z čínského národního statistického úřadu se zdají být poměrně dobrým indikátorem toho, kam ekonomika směřuje. Tempo úvěrování polevuje, což by se mohlo projevit na trhu s bydlením, který by podle nás v některých regionech mohl vykazovat známky malé bubliny.

Komentář Marka Mobiuse

O čínském ekonomickém růstu a oficiálních statistikách toho bylo napsáno a řešeno mnoho. Podle mne si lidé musí uvědomit, že Čína má ekonomiku založenou na centrálním plánování, která může plnit nejen cíle růstu HDP, ale i jiné (specifičtější) cíle. Například plán čínských představitelů v Pekingu zajistit odpovídající ekonomický růst více oblastem v zemi, včetně venkova. Jednotlivé regiony jsou tak povzbuzeny k tomu,  aby realizovaly investice nutné k dosažení těchto plánů. To samozřejmě může vést k plýtvání, například: nepotřebné silnice či mosty, nadměrná výstavba rezidenčního bydlení. Na konci dne se však většina projektů ukáže být jako smysluplná. Například čínská vysokorychlostní železnice přinesla výrazný ekonomický růst, který jsem sám zažil při svých cestách po Číně. Věřím, že Čína si je plně vědoma nevýhod, které přináší centrálně plánovaná ekonomika, kde k alokaci zdrojů nedochází na základě nabídky a poptávky. Nicméně, věřím, že data o ekonomickém růstu Číny nejsou více zavádějící než ty, které dostáváme z jiných koutů světa.

Komentář Dennise Lima

Uvědomujeme si, že doba dvouciferných růstů čínské ekonomiky je pravděpodobně pryč. Hledíc vstříc, očekáváme ekonomický růst v rozmezí 4 % - 6 %, což není vůbec nic neočekávaného s ohledem na výrazný nárůst ekonomické báze. Jednociferné růsty by se podle našeho hodnocení měly stát novým normálem.

Jednou ze skvělých investic, které se Číně povedly, jsou ty do železniční dopravy. Na konci minulého roku bylo v Číně 121 000 kilometrů železnic (19 000 z nich bylo vysokorychlostních), po kterých bylo v roce 2015 převezeno 2,5 miliardy cestujících. Navzdory dramatickému růstu v nedávných letech, pokrytí železnicí je ve velkých čínských městech nižší, než v jiných velkých městech (včetně Londýna, Paříže či Tokia). Z našeho pohledu tedy budou v železniční dopravě třeba další investice.

Podobná situace je k vidění u porovnání stavu systému metra ve velkých čínských městech při porovnání se světovými metropolemi. Například, Chengdu, město v jihovýchodní části Číny se 7 miliony obyvateli a 14 milionovou aglomerací, má dvě linky metra. V porovnání s Tokiem, městem o 13 milionech obyvatelích, je rozdíl obrovský. Navzdory velmi vysokým investicím do infrastruktury, které jsme v Číně viděli v uplynulých letech, saturace zastávek metra je výrazně nižší. Z tohoto důvodu tedy očekáváme pokračování investic do železnice, silnic a přístavů.

 

Pokud jde o aktivitu ve výrobním sektoru, využití kapacit zůstává na nízkých úrovních, což je dáno obrovskými do výrobních kapacit v minulosti. Nákladní železniční doprava byla rovněž ovlivněna ekonomickým zpomalením, když se poslední dva roky nesly v duchu nižšího přepraveného objemu zboží. Velmi podobné je to u výroby elektřiny. Od finanční krize z let 2008-2009 roste objem vyrobené elektrické energie v řádu jednotek procent, což je podle nás tempo, které by mělo přetrvat i v budoucnosti

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz