Stále nevidíme žádné tvrdé přistání Číny (2)

24.05.2016 | Mark Mobius | Investování
Čínský akciový A trh je obrovský, s 2 000 společnostmi listovanými na burze v Šanghaji a zhruba 1 000 společnostmi listovanými v Šenzenu a jiných akciových trzích v Číně. Do těchto akcií lze investovat jen v místní měně a jsou přístupné jen obyvatelům Číny a subjektům patřícím do kategorie kvalifikovaných zahraničních institucionálních investorů a renmininbi kvalifikovaných zahraničních institucionálních investorů. Hlavní charakteristikou domácího trhu je, že na něm převládají retailoví investoři, i z tohoto důvodu ceny na tomto akciovém trhu často podléhají spíše krátkodobému investičnímu sentimentu než dlouhodobým fundamentům.
investovani_10_cina.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Společnost provozující index MSCI zvažovala zařazení indexu v Šanghaji do svého benchmarku, diskutovalo se také o zařazení cca 5 % tržní kapitalizace A indexu do MSCI Emerging Markets Index. K ohlášení toho, jestli dojde k zařazení čínských akciových trhů do výše uvedených indexů, by mělo dojít v červnu tohoto roku. Pokud dojde k zařazení A trhu do indexu, lze očekávat zvýšený zájem o tyto akcie ze strany zahraničních investorů.

MSCI China Index zahrnuje velké a středné velké společnosti napříč H akciemi (akcie čínských společností obchodovaných v Hong Kongu v hong kongských dolarech), B akciemi (cenné papíry čínských firem obchodovaných buď v Šanghaji či Šenzenu denominované v amerických či hong kongských dolarech), tzv. red chips (společnosti přímo či nepřímo vlastněné vládou pevninské Číny), P chips (společnosti obchodované v Hong Kongu vlastněné soukromými osobami z pevninské Číny). Toto lze povžovat za „offshore“ trh ve velkém dostupný zahraničním investorům a podobně jako domácí trh, i on byl v uplynulých letech velmi volatilní (viz graf níže).

V současné době hodnotíme tento „offshore“ trh jako velmi atraktivní s velmi zajímavou valuací. Ukazatel P/E MSCI China Index se nyní pohybuje kolem hodnoty 10, což je z dlouhodobého hlediska velmi atraktivní hodnota. Ukazatel P/B těchto akcií se rovněž s hodnotou 1.3 obchoduje u historických minim.

Sami v Číně vidíme spoustu investičních příležitostí, zejména ve spotřebitelském sektoru, který by měl těžit z další ekonomické transformace. Trh s automobily v Číně by i nadále zažívat silný strukturální růst (včetně významných prodejů luxusních automobilů). Prodeje osobních automobilů v Číně vzrostly v roce 2015 o 5 %, přičemž odhady pro tento rok mluví o růstu ve vyšších jednotkách či nižších desítkách jednotek procent. Penetrace automobilů v Číně zůstává v porovnání s USA nízká, takže zde vidíme dobrý potenciál pro vybrané čínské společnosti, stejně jako pro zahraniční výrobce automobilů, jež se těší z možnosti zvýšení svého podílu na zdejším trhu.

Sportovní pomůcky, sportovní oblečení a obuv reprezentují další oblast našeho zájmu. Trh se spotřebním zbožím v Číně lze obecně rozdělit na dva hlavní segmenty: zahraniční a domácí, přičemž  zahraniční značky se všeobecně prodávají za vyšší ceny. Pozorujeme, že některým domácím společnostem z tohoto odvětví se daří dobře pokrývat menší čínská velkoměsta. Rovněž vidíme, jak některé domácí společnosti využívají možnosti společných obchodů se zahraničními značkami.

Bankovnictví a firemní dluhopisy

Mark Mobius

Rád bych se také pár slovy zmínil o čínském bankovním systému a trhu s korporátními dluhopisy, u kterých někteří pozorovatelé také vyjádřili své obavy. Není otázka, jestli některé čínské společnosti nejsou předlužené a nesměřují tak k problémům. Tyto společnosti ve skutečnosti v problémech jsou, když nejsou schopny splácet své úvěry a dluhopisy. Nicméně, velké banky v Číně jsou kontrolovány státem a tak se v dobách zvýšené nejistoty mohou těšit z vládní podpory. Čína má stále obrovské množství devizových rezerv, které mohou být použity jako polštář bankovnímu systému v době, kdy by měl pomoci těmto společnostem nacházejících se v problémech. Nemyslím si tak, že v brzké budoucnosti uvidíme zvýšenou vlnu bankrotů společností. Některé firmy z privátního sektoru zaniknou, což se ve skutečnosti již děje. Ale struktura společnosti a základní struktura finančního sytému podle nás do této míry ovlivněna nebude.

Eddie Chowe

Je pravda, že jedním z hlavních cílů čínské vlády je další rozvoj dluhopisového trhu k lepšímu. V porovnání s akciovým trhem, je čínský dluhopisový trh stále v plenkách. V loňském roce jsme již mohli vidět, že stát stahoval některé ze svých záruk, jež se vztahovaly k dluhopisům státem vlastněných společností, načež jsme již byli svědky prvního dluhopisového defaultu státem vlastněné společnosti. Myslíme, že toto je ve skutečnosti zdravý vývoj, který investorům pomůže porozumět rizikům spojeným s investicemi do dluhopisů. Je pravda, že bychom v brzké budoucnosti mohli vidět více podobných defaultů, nemyslím si však, že by jejich výskyt byl natolik významný, že by ohrozil všeobecnou likviditu bankovního systému či celé ekonomiky.

Pokud jde o všeobecnou monetární politiku čínské ekonomiky, ta se nám zatím jeví jako zdravá. Čína má vysokou míru úspor a čínská centrální banka pečlivě sleduje stav likvidity v systému. V případě potřeby, věříme, že čínská centrální banka by pravděpodobně vypustila na trh krátkodobou likviditu. Všeobecně, myslím si, že centrální banka hledá cestu, jak v případě potřeby pomoci firmám s oddlužením a odstranit nadbytečné kapacity. Centrální banka si je rovněž vědoma potřeby změn, které povedou k tomu, že úvěry budou přesouvány od slabých společností k silným společnostem. Default těchto slabších společností odstraní potíže s problémovými bankovními půjčkami, o které se postará vláda tak, aniž by nedošlo k přímému defaultu. Všeobecně, myslím si, že vláda rovněž hledá cesty, jak soukromému sektoru pomoci s oddlužením a šance na vznik systémové finanční krize je podle nás velmi nízká.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz