Státní podpora u finančních produktů

11.04.2016 | Petr Gola | Finanční plán
Legislativou je zodpovědné finanční chování podporováno mimo jiné státním příspěvkem, daňovým odpočtem nebo daňovým osvobozením. Podívejme se na podmínky jednotlivých podporovaných finančních produktů.
kalkula_ka__po__t_n_.jpg
Hodiny
ZÍSKEJTE peníze navíc


S námi to dokážete


jsme na trhu již od roku 1998 a máme již

481 293 klientůZískejte řešení pravidelně získávající významná ocenění
-

Náš návrh řešení je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Pro některé lidi je právě existence legislativních výhod u některých finančních produktů důvodem, proč si uzavřít příslušnou smlouvu. V některých případech se díky plnění příslušné smlouvy peníze od státu přímo na smlouvu dostávají, v jiných případech se čerpají daňové výhody. Při posuzování výhodnosti jednotlivých finančních produktů je vhodné do kalkulace započítat i státní příspěvky nebo daňovou úsporu.

Státní podpora u stavebního spoření

Na každou smlouvu o stavebním spoření je možné obdržet za rok státní podporu ve výši 10 % hodnocené částky na smlouvě. Maximální státní podpora za rok činí 2 000 Kč a na maximální státní podporu na svoji smlouvu o stavebním spoření dosáhnou klienti s ročním vkladem na smlouvu ve výši 20 000 Kč a více.

Státní příspěvek u produktů III. důchodového pilíře

Formou státního měsíčního příspěvku jsou podporovány vklady lidí na smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření. Pro obdržení měsíční příspěvku na smlouvu je nutné, aby měsíční vklad klienta na smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření činil nejméně 300 Kč, v takovém případě je státní příspěvek 90 Kč. Když je měsíční příspěvek 300 Kč až 999 Kč měsíčně, potom činí výše měsíčního státního příspěvku 90 Kč plus 20 % z měsíční úložky nad 300 Kč. Na maximální státní měsíční příspěvek ve výši 230 Kč (za rok tedy 2 760 Kč) dosáhnou klienti spořící na svoji smlouvu 1 000 Kč měsíčně a více.

Praktický příklad

Paní Nováková vloží za rok 2016 na svoji smlouvu o stavebním spoření 20 000 Kč a měsíčně bude vkládat na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření 1000 Kč. V souhrnu obdrží roční státní příspěvky ve výši 4 760 Kč (2 000 Kč + 2 760 Kč). Stejný příspěvek může obdržet při splnění zákonných podmínek i manžel paní Novákové.

Daňový odpočet úroků z úvěru na bydlení

Od ročního základu daně za rok 2016 je možné odečíst zaplacené úroky z úvěru na bydlení, kterým je řešena vlastní bytová situace poplatníka, až o částku 300 000 Kč. Při splnění zákonných podmínek tedy znamená splácení  hypotéky nižší daň z příjmu fyzických osob za daný rok.

Daňový odpočet životního pojištění

Základ daně za rok 2016 snižují i zaplacené příspěvky na smlouvu o životním pojištění, a to až o 12 000 Kč. Pro možnost uplatnění daňového odpočtu je nutné, aby smlouva o životním pojištění neumožňuje průběžný výběr a výplata pojistného je sjednána nejdříve po 5 letech od uzavření smlouvy a nejdříve v měsíci, kdy se dosáhne 60 let.

Daňový odpočet u produktů III. důchodového pilíře

Za rok 2016 je možné snížit základ daně až o 12 000 Kč o zaplacené příspěvky na penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření, ale hodností se vklady až nad roční částku ve výši 12 000 Kč. Při měsíční úložce 1 000 Kč a méně tedy k daňové úspoře nedochází a na maximální daňový odpočet dosáhnou lidé spořící na svoji smlouvu 2 000 Kč a více měsíčně.

Praktický příklad

Paní Veselá zaplatí za rok 2016 na úrocích z hypotečního úvěru, kterým je řešena její vlastní bytová situace, 43 400 Kč. Dále vkládala na smlouvu o životním pojištění splňující zákonné podmínky pro odpočet 800 Kč měsíčně a na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření spořila měsíčně 1 300 Kč. Souhrnný daňový odpočet paní Veselé bude 56 600 Kč (43 400 Kč + (800 Kč x 12 měsíců) + (1 300 Kč x 12 měsíců - 12 000 Kč). Z důvodu snížení daňového základu za rok 2016 o 56 600 Kč bude daňová úspora 8 490 Kč (56 600 Kč x 15 %).

Daňové osvobození pro platby zaměstnavatele

Příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci na smlouvu o životním pojištění, penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření je osvobozen od placení daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění za rok 2016 do souhrnné částky 30 000 Kč. Povinné pojistné neplatí z příspěvku ani zaměstnavatel ani zaměstnanec. Do vyčerpání daňového osvobození je pro zaměstnance z daňového hlediska výhodnější, když mu zaměstnavatel zvýší příspěvek na příslušnou smlouvu než hrubou mzdu.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Odeslat žádost o návrh VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Máte dotaz k finančnímu plánu?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz