Státní příspěvky na podporované finanční produkty

04.09.2017 | Petr Gola | Finanční plán
Spoření na důchod formou penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření je stejně jako spoření na pořízení vlastního bydlení nebo rekonstrukci formou stavebního spoření státem podporované. Jak vysoké jsou státní příspěvky a kdy na ně vzniká nárok?
02I85466.jpg
Hodiny
ZÍSKEJTE peníze navíc


S námi to dokážete


jsme na trhu již od roku 1998 a máme již

481 293 klientůZískejte řešení pravidelně získávající významná ocenění
-

Náš návrh řešení je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Podmínky pro příspěvek státu na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a stavební spoření se liší. Podívejme se, kdy státní příspěvek na jednotlivé smlouvy náleží.

 

Penzijní produkty

Aktuálně je možné uzavřít pouze smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Státní příspěvek na smlouvu o penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření je však stejně vysoký. Aby vznikl nárok na státní příspěvek, potom musí být na smlouvu měsíčně zasíláno alespoň 300 Kč. Jestliže se státní měsíční příspěvek na smlouvu pohybuje v rozmezí 300 Kč a 999 Kč, potom činí měsíční státní příspěvek 90 Kč plus 20 % z částky přesahující 300 Kč. Pokud se na smlouvu spoří měsíčně 1 000 Kč a více, potom činí měsíční státní příspěvek 230 Kč, což je maximální státní měsíční příspěvek.

 

Nárok na státní příspěvek na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření mají i nezletilí. Státní příspěvek na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření (nebo penzijním připojištění) zasílá MF čtvrtletně. Za účelem čerpání maximálního státního příspěvku nelze provést úhradu koncem roku, rozhodující jsou smluvně dojednané a zaplacené měsíční platby.

 

Praktický příklad

Manželé Černí mají uzavřenu smlouvu o doplňkovém penzijním spoření a uzavřeli smlouvu o doplňkovém penzijním spoření i dceři Simoně. Na každou smlouvu vkládají manželé 1 000 Kč měsíčně po celý kalendářní rok 2017. Celková roční státní podpora na uvedené tři smlouvy bude tedy 8 280 Kč (230 Kč x 12 měsíců x 3 smlouvy).

Praktický příklad

Panu Kotrbovi přispívá na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření 1 500 Kč měsíčně pouze zaměstnavatel. Pro příspěvky zaměstnavatele na smlouvu však státní příspěvek nenáleží.

Stavební spoření

Na každé rodné číslo je možné obdržet státní podporu v maximální výši 2 000 Kč. Státní podpora činí 10 % z rozhodné částky, pro čerpání maximální podpory je tedy nutné mít základnu pro výpočet státní podpory 20 000 Kč a více. Základnou pro výpočet roční státní podpory jsou roční vklady na smlouvu plus úroky z vkladů ponížené o poplatky za vedení smlouvy. Státní příspěvek na smlouvu bývá zasílán jednou ročně, v dubnu následujícího roku. Zatímco u penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření nelze peníze na smlouvu doplatit jednorázově koncem roku za účelem čerpání maximálního státního příspěvku, tak u stavebního spoření ano. Smlouvu o stavebním spoření lze uzavřít i dětem, podmínky pro čerpání státního příspěvku jsou shodné.

 

Peníze na smlouvu o stavebním spoření je možné i „předspořit“ a vznikne nárok na státní podporu. Jednotlivé stavební spořitelny navíc nabízí pro vyšší jednorázové vklady určitá zvýhodnění. Možnost nepravidelného spoření je u stavebního spoření velmi atraktivní a v horší finanční situaci je možné vložit na smlouvu méně.

 

Praktický příklad

Manželé Novotní mají každý uzavřenu smlouvu o stavebním spoření a uzavřeli smlouvu o stavebním spoření i svým dvěma dětem. Na každou smlouvu měsíčně spoří na základě trvalého bankovního příkazu 1 000 Kč. Koncem roku doplatí na každou smlouvu potřebnou částku, aby bylo dosaženo rozhodné částky 20 000 Kč. Rodina Novotná obdrží za rok 2017 celkem státní podporu ve výši 8 000 Kč (2 000 Kč x 4 smlouvy).
Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Odeslat žádost o návrh VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Máte dotaz k finančnímu plánu?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz