Stavební spoření pro děti bude atraktivnější

17.02.2016 | Petr Gola | Spoření
V současné době někteří rodiče váhají s uzavřením smlouvy o stavebním spoření svému dítěti z důvodu, že v případě potřeby by se dostali k penězům pouze se souhlasem opatrovnického soudu. Bez souhlasu opatrovnického soudu jsou peníze na smlouvě vázány až do dosažení zletilosti dítěte. Jestli projde úspěšně legislativním procesem navrhovaná změna u stavebního spoření, tak se bude možné dostat k penězům na smlouvě dětí dříve.
02F02175.jpg
Prasátko
Hledáte výhodné SPOŘENÍ?


S námi jej získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi spoří

13 767 445 521


Získejte v průměru o 2 % vyšší úrok
-
Náš návrh spoření je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

V minulosti bylo běžné, že rodiče svým dětem smlouvu o stavebním spoření uzavírali, měnili, rušili a peníze ze smlouvy vybírali. Nový občanský zákoník však přinesl změny i do oblasti stavebního spoření. V průběhu roku 2014 začaly stavební spořitelny neumožňovat výběr peněz z dětských smluv o stavebním spoření bez souhlasu opatrovnického soudu.

Peníze rodiče zpravidla dostali

Rodiče, kteří potřebovali peníze ze smlouvy o stavebním spoření svých dětí, se museli písemně obrátit na opatrovnický soud a prokázat, že peníze budou využity ve prospěch dítěte. Soudní podání je bez poplatků a většina soudů se snažila v těchto případech postupovat co nejrychleji. Přesto výběr peněz z dětských smluv o stavebním spoření nebyl jednoduchý a přinášel povinnou administrativu navíc. Zejména v případech, kdy bylo potřeba čerpat peníze rychle, byl výběr ze smlouvy neflexibilní.

S čím počítá schvalovaná legislativa

V § 5, odstavci 12) zákona o stavebním spoření č. 96/1993 Sb. je uvedeno, že k uzavření nebo změně smlouvy pro nezletilého účastníka nepotřebuje jeho zákonný zástupce souhlas soudu, neboť toto právní jednání se považuje za běžnou záležitost při správě jmění dítěte. Schvalovaná legislativa počítá s novým odstavcem číslo 13), ve kterém bude uvedeno, že ukončení smlouvy pro nezletilého účastníka se považuje za běžnou záležitost při správě jmění dítěte, dojde-li k němu po uplynutí zákonné šestileté lhůty. Nesouhlasí-li s ukončením smlouvy pro nezletilého účastníka všichni jeho zákonní zástupci vyžaduje se souhlas soudu. Ukažme si dopad připravované legislativy na smlouvy o stavebním spoření v praktických příkladech.

Praktický příklad 1)

Předčasné zrušení smlouvy o stavebním spoření je finančně nevýhodné, neboť nemohou být vyplaceny státní příspěvky. I z tohoto důvodu nebudou moci rodiče Černí i po legislativních změnách předčasně ukončit smlouvu o stavebním spoření své dcery Jany bez souhlasu soudu. Bez soudního rozhodnutí se rodiče Černí obejdou pouze po uplynutí zákonné šestileté lhůty pro spoření na smlouvu o stavebním spoření.

Praktický příklad 2)

Manželé Novotní spoří na smlouvu o stavebním spoření synovi Tomášovi již déle než 6 let. V současné době však spolu manželé nežijí a nemohou se domluvit, zdali peníze ze smlouvy o stavebním spoření po uplynutí šestileté lhůty vybrat či nikoliv. Protože s ukončením smlouvy nesouhlasí oba zákonní zástupci, tak bude potřeba pro případné ukončení smlouvy syna Tomáše souhlas soudu, i když již uplyne šestiletá zákonná lhůta.

Proč uzavřít smlouvu o stavebním spoření dítěti?

Stavební spoření je podporováno státem formou státní podpory ve výši 10% z připsané částky na smlouvu (vlastní vklady plus zhodnocení z vkladů), maximálně může státní podpora činit 2 000 Kč za rok. Státní podpora, srozumitelnost produktu a možnost libovolných vkladů na smlouvu libovolným osobami (např. prarodiči) jsou hlavními důvody, proč je stavební spoření vhodným produktem i pro děti. Vklady na stavebním spoření jsou navíc automaticky pojištěny ze zákona až do částky 100 tisíc eur. Stavební spoření tedy přináší zhodnocení vkladů s jistotou. Jestliže projdou úspěšně legislativním procesem navrhované změny, tak bude možné se k naspořeným penězům dostat rychle a bez sankcí po šesti letech. Naspořené peníze je možné použít např. i na studium dětí, peníze ze smlouvy o stavebním spoření nejsou vázány na nutnost řešení bytové situace.

Žádost o bezplatný návrh
VYSOKÉ ÚROKOVÉ SAZBY
Odeslat žádost o VYSOKÝ ÚROK
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz