U doplňkového penzijního spoření je možné měnit investiční strategii

22.10.2014 | Petr Gola | Spoření
Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření jsou tvoří III. důchodový pilíř. Státní příspěvek i daňový odpočet je u obou produktů shodný. Doplňkové penzijní spoření však nabízí možnost měnit investiční strategii.
investovani_03_noviny_a_graf.jpg
Prasátko
Hledáte výhodné SPOŘENÍ?


S námi jej získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi spoří

13 767 445 521


Získejte v průměru o 2 % vyšší úrok
-
Náš návrh spoření je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Úloha vlastního zajištění na penzi rok od roku stoupá. Na penzi si nyní spoří a investuje více lidí než v minulosti. Často je však problémem nedostatečná měsíční úložka. Průměrná měsíční úložka u produktů III. důchodového pilíře činila ke konci roku 2013 částku 568 Kč měsíčně.

  • Produkty III. důchodového pilíře (penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření) jsou mezi veřejností velmi oblíbené. Jedním z hlavních důvodů je státní podpora formou měsíčního příspěvku a daňového odpočtu.

Penzijní připojištění již uzavřít nelze

Penzijní připojištění bylo možné uzavřít pouze do konce listopadu 2012. Nově je možné uzavírat již pouze smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Jednotlivé penzijní společnosti spravují smlouvy o penzijním připojištění v transformovaných fondech a smlouvy o doplňkovém penzijním spoření v účastnických fondech. Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření se v některých aspektech liší.

V čem se liší penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření?

Oba produkty III. důchodového pilíře jsou státem podporovány. Při měsíční úložce 1 000 Kč a více je možné čerpat státní měsíční příspěvek 230 Kč. Základ daně je možné si snížit až o 12 000 Kč, této výhody využití klienti, kteří měsíčně spoří na svoji smlouvu 2 000 Kč a více. V některých aspektech se však oba produkty liší. V čem?

  • U penzijního připojištění je garance nezáporného zhodnocení. Nominální hodnota úspor klientů nemůže tedy v průběhu let klesnout. Konzervativní klienti tuto výhodu oceňují.
  • Smlouva o penzijním připojištění umožňovala sjednat výsluhovou penzi. U doplňkového penzijního spoření tato možnost není.
  • Předdůchod je možné čerpat pouze z doplňkového penzijního spoření.
  • U doplňkového penzijního spoření je možné vybírat investiční strategii, neboť penzijní společnosti nabízí tři až čtyři fondy (zpravidla konzervativní, vyvážení a dynamický). V účastnických fondech je možný mix. Klienti s větším sklonem k riziku tak mohou dosáhnout zajímavějšího zhodnocení, neboť fondy mohou investovat i do akcií.

K 31. 8. 2014 spořilo v III. pilíři celkem 4 847 987 klientů, z toho 4 665 402 v transformovaných fondech a 182 585 ve fondech účastnických.

 

vítěz testu finančních poradců
Zabezpečte se na stáří s vítězem testu finančních poradců. Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes, sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

Lze změnit produkty III. pilíře?

Kdo má uzavřenu smlouvu o penzijním připojištění, ten může svoji smlouvu "převést" na doplňkové penzijní spoření. Opačný postup však není možný. Změnit penzijní připojištění na doplňkové penzijní spoření je nutné pro občany, kteří chtějí odejít do předdůchodu. Dále je změna výhodná pro občany, kteří chtějí dosáhnout vyššího zhodnocení a chtějí aktivně ovlivňovat v průběhu spoření investiční strategii. Při spoření na doplňkovém penzijním spoření je totiž v průběhu let možné měnit investiční strategii. Např. nejdříve spořit v účastnických fondech s vyšším podílem akcií, kde je možné dosáhnout vyššího zhodnocení a postupem let měnit investiční strategii na konzervativní, aby se v předdůchodovém věku eliminovalo investiční riziko.

Výhody předdůchodu

Do předdůchodu je možné odejít až 5 let před dosažením řádného důchodového věku, přičemž se posuzuje důchodový věk muže daného ročníku narození, a to i pro ženy. Na smlouvu se musí spořit nejméně 60 měsíců, přičemž jednorázové vklady jsou možné. Doba spoření v penzijním připojištění se při převedení smlouvy na doplňkové penzijní spoření započítává. Výhodou předdůchodu je skutečnost, že za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát a při následném odchodu do starobního důchodu nedochází ke krácení státní penze jako u předčasného důchodu. Předdůchod je nutné čerpat nejméně po dobu dvou let. Během předdůchodu jsou vypláceny naspořené finanční prostředky právě z doplňkového penzijního spoření. Předdůchod tedy nevyplácí stát. Kdo chce čerpat předdůchod, ten musí mít dostatečné úspory na své smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Měsíční částka  předdůchodu musí dosahovat alespoň 30 % průměrné mzdy dle MPSV, tedy cca 7 500 Kč měsíčně. K 31. 8. 2014 činila průměrná měsíční výše vypláceného předdůchodu 9 303 Kč a počet zájemců o předdůchod stoupá.

Žádost o bezplatný návrh
VYSOKÉ ÚROKOVÉ SAZBY
Odeslat žádost o VYSOKÝ ÚROK
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz