UNIQA nabízí nově v životním pojištění předdůchodovou rentu

27.10.2017 | redakce | Tiskové zprávy
- Jedinečné připojištění v Česku: posledních pět let před důchodem měsíční renta  
- Nová nižší minimální splátka životního pojistného 300 korun 
- Zvýhodnění štíhlých nekuřáků
- Rozšíření plnění při invaliditě způsobené organickými duševními poruchami
- Pojištění dlouhodobé péče nyní i pro nižší přiznané stupně
uniqa.png

Loni UNIQA pojišťovna rozdělila dosavadní komplexní životní program na dva produkty – DOMINO Risk a DOMINO Invest. Zohlednila tím aktuální trend v poptávce, kdy stále větší podíl klientů požaduje čistě rizikové pojištění, zatímco zbývající část populace nadále poptává životní pojištění spojené s investiční složkou v zájmu daňové optimalizace.

Zhruba po deseti měsících nyní přistoupila na základě zkušeností z praxe k inovaci programu DOMINO.

Absolutní novinkou na českém trhu je připojištění předdůchodové renty BALANCE. Reaguje na aktuální i budoucí situaci, kdy česká populace odchází do důchodu ve stále vyšším věku, přičemž zejména během posledních produktivních let je člověk nejvíce ohrožen nezaměstnaností, invaliditou nebo často prostě jen tím, že už je stěží schopen vykonávat dosavadní profesi nebo funkci. Nicméně odchod do předčasného důchodu je spojen s velmi podstatným krácením starobní penze, což si mnoho lidí nemůže dovolit.
BALANCE poskytuje krytí tohoto výpadku: klient si platí k životnímu programu DOMINO připojištění na sjednanou pojistnou částku až 50.000 korun, kterou mu UNIQA vyplácí v posledních pěti letech před řádným nárokem na starobní penzi formou měsíční renty. Klient tím získá možnost například najít snadnější profesi, zkrátit si úvazek, anebo dokonce předčasně skončit v práci, aniž by byl postižen výrazným propadem příjmu.

Připojištění BALANCE reaguje i na dlouhodobou nezaměstnanost v posledních letech práce před důchodem: po skončení výplaty podpory poskytne UNIQA zákazníkovi jednorázovou platbu ve výši 100 % sjednané pojistné částky. Je-li klientovi během posledních pěti let před odchodem do penze přiznán invalidní důchod, obdrží od UNIQA troj- až sedminásobek pojistné částky podle rozsahu postižení. Pokud se stane klient invalidním kdykoli během trvání pojištění před nárokem na rentu, přebírá UNIQA za něj placení pojistného.

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes. Sjednejte si pojištění s vítězem největšího testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

Další novinky v rámci životního pojistného programu DOMINO Risk a DOMINO Invest:

- Na základě poptávky byla snížena minimální měsíční splátka pojistného na 300 korun.

- Doba pojištění se prodloužila až do 80 let věku.

- UNIQA zvýhodňuje zdravý životní styl: štíhlí nekuřáci zaplatí na pojistném pro případ smrti a pro případ velmi vážných onemocnění o 25 % méně než ostatní.

- Do výčtu příčin invalidity byly doplněny organické duševní poruchy, jako jsou demence u Alzheimerovy choroby, úzkostné poruchy, poruchy nálad, postkomoční syndrom apod.

- Pojištění dlouhodobé péče u nesoběstačných osob bylo rozšířeno i na nižší stupně: u dospělých pro III. a II. stupeň závislosti a u dětí o II. stupeň invalidity a III. stupeň závislosti.