Uplatňujete výdaje paušálem? Maximalizujte vlastní úspory na důchod

09.11.2016 | Petr Gola | Finanční plán
Mnozí živnostníci využívají při stanovení daňového základu výdajového paušálu, neboť skutečné výdaje jsou nižší než paušál. Od výše daňového základu se však také odvíjí, kolik se zaplatí na sociálním pojištění a jak vysoký následně bude státní důchod. Při využití výdajového paušálu je nutné si významně spořit a investovat na důchod.
img_216.jpg
Hodiny
ZÍSKEJTE peníze navíc


S námi to dokážete


jsme na trhu již od roku 1998 a máme již

481 293 klientůZískejte řešení pravidelně získávající významná ocenění
-

Náš návrh řešení je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

 

Všechny osoby samostatně výdělečně činné by měli počítat s nízkým starobním důchodem a v dostatečném časovém předstihu si vytvořit vlastní finanční polštář na penzi formou vlastních úspor a investic. Výše státního důchodu u OSVČ (osob samostatně výdělečně činných) závisí na výši vyměřovacích základů v jednotlivých letech, ze kterých bylo zaplaceno sociální (důchodové) pojištění a získané době pojištění. Vyměřovacím základem je přitom polovina daňového základu, stanovení výdajů paušálem tedy ovlivňuje, jak vysoká částka se zaplatí na sociálním (důchodovém) pojištění a jak vysoký následně státní důchod bude. V praxi mohou OSVČ uplatňovat 40%, 60% nebo 80% výdajový paušál, a to v závislosti na vykonávané činnosti.

 

Praktický příklad

Živnostník pan Černý dosáhne za rok 2016 příjmu ve výši 980 500 Kč. Skutečné výdaje pana Černého jsou 310 900 Kč. Pan Černý tedy uplatní pro stanovení základu daně 60% výdajový paušál (ostatní živnost). Výdaje pana Černého za rok 2016 budou tedy 588 300 Kč (980 500 Kč x 60 %). Základem daně bude částka 392 200 Kč (980 500 Kč - 588 300 Kč). Vyměřovací základ, ze kterého se bude počítat sociální pojištění bude částka 196 100 Kč (392 200 Kč x 50 %). Skutečný vyměřovací základ pana Černého je vyšší než minimální vyměřovací základ stanovený legislativou.

Pan Černý skutečný hrubý měsíční zisk ve výši 55 800 Kč (980 500 Kč - 310 900 Kč): 12 měsíců. Pan Černý se tedy domnívá, že bude mít i vysokou státní penzi, alespoň 16 tisíc Kč a více. Nebude tomu tak. Pro výpočet důchodu se bude panu Černému hodnotit částka 16 342 Kč (196 100 Kč: 12 měsíců), neboť právě z této částky bylo zaplaceno sociální pojištění za rok 2016.

Pro zjednodušení budeme počítat, že osobní vyměřovací základ, což je základní vstupní údaj pro výpočet důchodu, bude u pana Černého na úrovni měsíčního vyměřovacího základu za rok 2016, tedy částka 16 342 Kč. Dále budeme počítat, že pan Černý získá dobu pojištění v rozsahu 43 let. Měsíční starobní důchod pana Černého by byl i při nadprůměrném skutečném hrubém zisku jen 10 853 Kč.  V září letošního roku přitom činil průměrný měsíční důchod mužů 12 643 Kč.


Výpočet starobního důchodu pana Černého

 

 

Doba pojištění v celých letech..........................

43

Osobní vyměřovací základ...............................

16 342

První redukční hranice

(do 11 883 Kč. ze 100 %)...............................

 

11 883 Kč

Druhá redukční hranice

(od 11 883 Kč do 108 024 Kč, z 26 %).............

 

1 160 Kč

Výpočtový základ

(11 883 Kč + 1 160 Kč)..................................

 

13 043 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(43 let x 1,5 %).............................................

 

64,5

Procentní výměra důchodu

(13 043 Kč x 64,5 %).....................................

 

8 413 Kč

Základní výměra důchodu...............................

2 440 Kč

Měsíční důchod

(2 440 Kč + 8 413 Kč)....................................

 

10 853 Kč

vlastní výpočet autora

 

Vlastní zajištění je naprostou nutností

Osoby samostatně výdělečně činné budou mít značně nižší starobní důchod než zaměstnanci. Zejména OSVČ stanovující výdaje paušálem v praxi mnohdy čekají vyšší státní důchod, protože jejich skutečný hrubý zisk může být vysoký, avšak pro výpočet starobního důchodu je rozhodující vyměřovací základ, který je z důvodu využití výdajového paušálu nižší, což přináší nižší platby na sociálním (důchodovém) pojištění a na druhou stranu i nižší státní důchod. OSVČ uplatňující výdaje paušálem by tedy měly v rodinné finančním plánování věnovat finančnímu zajištění na penzi významné místo. Aby bylo možné si vytvořit dostatečný finanční polštář, tak je vhodné začít s pravidelným spořením a investováním co nejdříve a finanční produkty zvolit v závislosti na vlastním investičním profilu.

 


Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Odeslat žádost o návrh VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Máte dotaz k finančnímu plánu?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz