V ČR je nejméně chudých v EU, spočítali němečtí statistici

V České republice je podle údajů německého statistického úřadu nejnižší podíl lidí ohrožených chudobou z celé Evropské unie, a to 8,6 procenta populace. V celé EU je to 16,3 procenta a například v Německu 15,5 procenta obyvatel. Uvedl to server Aktuálně.cz.

sporeni_04_bez_penez.jpg

V ČR je nejméně chudých v EU, spočítali němečtí statistici


Němečtí statistici po vyhodnocení dat nasbíraných v EU v průběhu roku 2008 zjistili, že nejhůře jsou na tom v Lotyšsku, kde se mezi chudé řadí čtvrtina obyvatelstva. Následují Rumuni, Bulhaři, Litevci a Estonci a ze starých členských zemí Řekové a Španělé, kde je chudobou postižena přibližně pětina populace.

Za hranici chudoby se považuje ve statistikách EU 60 procent průměrného čistého příjmu připadajícího na osobu. Hranice chudoby se však podle serveru u jednotlivých zemí výrazně liší. V případě Česka to je 4377 eur, v Rumunsku 1297 eur, v Portugalsku 4969 eur, v Německu 11 151 eur a v Lucembursku 19 059 eur.

Do skupiny nejchudších obyvatel Česka patří příslušníci těch domácností, kde je výdělečně činný pouze jeden rodič. Vesměs jde o matky se silně podprůměrným výdělkem, které se starají samy o dvě, případně více dětí. Pod oficiální hranicí chudoby naopak nespadá většina českých důchodců.

Podobné výsledky zveřejněné před rokem zjistil i Eurostat. I podle jeho čísel je v Česku nejméně obyvatel z EU, kterým hrozí chudoba, a to devět procent lidí při průměru EU 17 procent. Druhé místo patří s 11 procenty Slovákům a Nizozemcům. Nejvíce jsou chudobou ohrožení obyvatelé Lotyšska, Rumunska a Bulharska, kde se bez prostředků může ocitnout více než pětina populace. I data evropského statistického úřadu pocházejí z roku 2008.

Zdroj: ČTK