V důchodu klesá životní úroveň téměř o polovinu

Současným žadatelům o důchod klesá životní úroveň odchodem do důchodu téměř o polovinu. Legislativní změny však v následujících letech tento poměr ještě sníží. Bez vlastního zabezpečení nebude život v penzi nikterak snadný. Jaký důchod má občan s průměrnou mzdou?

img_216.jpg

V prvním čtvrtletí letošního roku činila průměrná měsíční mzda 23 144 korun. V našem ukázkovém příkladě tedy budeme počítat, že občan odejde do důchodu začátkem září 2011 a jeho osobní vyměřovací základ bude právě tato částka.

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes, spravujte své finance s vítězem testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich finančních možností kliknutím zde

 

Výše důchodu závisí na osobním vyměřovacím základu a získaném počtu let pojištění. Osobní vyměřovací základ je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda od roku 1986 po rok 2010 v současné hodnotě. Vypočtený měsíční důchod si následně porovnáme s čistou měsíční mzdou dosahovanou před odchodem do důchodu.

Výpočet čisté mzdy pana Modrého

Položky Částka
Hrubá mzda 23 144 Kč
Sociální pojištění
(6,5 % z 23 144 Kč)
1 505 Kč
Zdravotní pojištění
(4,5 % z 23 144 Kč)
1 042 Kč
Záloha na daň z příjmu
(23 144 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru)
(31 100 Kč x 15 % - 1 970 Kč)
2 695 Kč
Čistá mzda
(23 144 Kč – 1 505 Kč – 1 042 Kč – 2 695 Kč)
17 902 Kč

Výpočet důchodu pana Modrého

Položky Částka
Osobní vyměřovací základ 23 144 Kč
Redukce do 11 000 Kč (ze 100 %) 11 000 Kč
Redukce od 11 000 Kč do 28 200 Kč (z 30 %) 3 643 Kč
Redukovaný osobní vyměřovací základ
(11 000 Kč + 3 886 Kč)
14 644 Kč
Základní výměra důchodu 2 230 Kč
Procentní výměra za odpracované roky (1,5 % x 40 let) 60 %
Procentní výměra důchodu (14 644 Kč x 60 %) 8 787 Kč
Měsíční důchod celkem (8 787 Kč + 2 230 Kč) 11 017 Kč

Pan Modrý odejde do důchodu 1. září 2011. Jeho hrubá měsíční mzda v srpnu činila 23 144 korun. Na bankovní účet v září tedy obdrží pan Modrý poslední výplatu ve výši 17 902 korun.

Od září je pan Modrý starobní důchodce. Osobní vyměřovací základ pana Modrého pro výpočet důchodu je rovněž 23 144 korun. Dále víme, že pan Modrý získal 40 let pojištění. Jaký bude mít důchod?

Zářijový důchod pana Modrého bude činit 11 017 korun. Protože důchody jsou vypláceny v naprosté většině čisté, tak můžeme říci, že životní úroveň pana Modrého poklesla o 6 885 korun měsíčně (tj. o 38,5 %). Přestože životní úroveň pana Modrého výrazně poklesne, bude na tom pan Modrý ještě docela dobře.

V následujících letech bude totiž díky legislativním změnám tento rozdíl narůstat. Kdyby pan Modrý odešel do důchodu až v říjnu, tak by jeho důchod činil o 125 korun méně (10 892 korun). Důvodem je snížení redukčních hranic a snížení redukce v jednotlivých pásmech, v našem případě z 30 % na 29 %. V roce 2012 by to bylo ještě méně. To samé v roce 2013, 2014 či 2015. Každý rok o nějakou stokorunu dolů.

 

Dále vzhledem k vysoké redukci klesá občanům s nadprůměrnými příjmy životní úroveň ještě podstatně více než občanům s průměrnou mzdou. Vždyť občan s osobním vyměřovacím základem 60 000 korun a získaných 40 letech pojištění má měsíční důchod 13 834 korun.

 

Pouze na stát spoléhat nelze

V důchodovém věku pouze na státní penzi spoléhat nelze. Zodpovědní občané by se na odchod do důchodu měli sami finančně zabezpečit, např. pravidelným investováním. V budoucnu totiž nebude odchod do důchodu znamenat pokles životní úrovně u průměrné mzdy o 40 %, ale o více než 50 %. Dnešní třicátníci se pravděpodobně dočkají ještě vyššího poklesu.