V předdůchodu lze pracovat

23.10.2017 | Petr Gola | Daně a stát

Dostatečně vysoké úspory na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření umožňují čerpání předdůchodu. Při volbě předdůchodu je možné přestat dříve pracovat a přitom se vyhnout vysokému krácení u předčasného důchodu. Předdůchod je dynamický, neboť nepřináší žádné příjmové omezení.

02B99910.jpg

Předdůchod je možné čerpat nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku, přičemž se posuzuje vždy důchodový věk muže stejného ročníku narození. Předdůchod je nutné čerpat nejméně dva roky a pro využití tohoto institutu musí činit úspory na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření takovou částku, aby měsíční částka předdůchodu činila alespoň 30 % průměrné mzdy.

 

Výhodou čerpání předdůchodu je skutečnost, že za všechny předdůchodce platí zdravotní pojištění stát a díky čerpání předdůchodu je možné přestat dříve pracovat a přitom odejít až do řádného starobního důchodu. Krácení u předčasného důchodu je někdy vyšší, než si žadatelé o předčasný důchod připouští. Zejména při brzkém odchodu do předčasného důchodu, např. o tři a více let.

 

Žádná příjmová omezení

V předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené peníze na smlouvě o  doplňkovém penzijním spoření. Předdůchod nevyplácí stát. Proto je možné mít během čerpání předdůchodu libovolně vysoké příjmy a dokonce je možný i souběh předdůchodu a předčasného důchodu. Čerpáním předdůchodu tedy nedochází k žádnému omezení. Předčasní důchodci nesmí mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého se platí sociální pojištění, tato legislativní úprava při čerpání předdůchodu neplatí.  Pro možnost čerpání předdůchodu však musí smlouva o doplňkovém penzijním spoření trvat alespoň 60 měsíců.

 

„Převod“ penzijního připojištění

Doplňkové penzijní spoření je však možné čerpat pouze ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Klienti mající uzavřenu smlouvu o penzijním připojištění si musí svoji smlouvu „převést“ na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Doba trvání smlouvy o penzijním připojištění se přitom započítává do limitu nutných 60 měsíců pro možnost čerpání předdůchodu.

 

Praktický příklad

Pan Novák začal čerpat předdůchod 3 roky před dosažení svého řádného důchodového věku, neboť je nezaměstnaný a vyčerpal již nárok na podporu v nezaměstnanosti a nechtěl volit krácený předčasný důchod. Na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření má dostatečné úspory. Po roce však pan Novák obdržel zajímavou a finančně výhodnou pracovní nabídku od nového zaměstnavatele, kterou rád přijal. Čerpání předdůchodu neznamená, že pan Novák nemůže znovu nastoupit do práce. Během čerpání předdůchodu by mohl pan Novák začít i podnikat. Souběh samostatné výdělečné činnosti a pobírání předdůchodu je rovněž možný.

Primárně je vhodné naspoření peníze čerpat až v penzi

S ohledem na příjmovou situaci v penzi je ideální si co nejvíce spořit v doplňkovém penzijním spoření během produktivního života a čerpat maximální státní příspěvek na smlouvu a využívat daňové odpočty, přičemž peníze využít až v řádném důchodovém věku, neboť odchodem do penze značně klesá životní úroveň. Maximální státní příspěvek činí 230 Kč měsíčně při měsíční úložce na smlouvu 1 000 Kč a více. Maximální daňový odpočet při splnění zákonných podmínek činí za rok 2017 částku 24 000 Kč. Na maximální daňový odpočet dosáhnou lidé spořící na smlouvu za celý rok 2017 částku 36 000 Kč a více. Možnost čerpání předdůchodu je však velmi zajímavý bonus, který se vyplatí využít, když z různých důvodů nelze pracovat nebo podnikat až do dosažení řádného důchodového věku. Výhodou je, že když se životní situace během čerpání předdůchodu změní, tak je možné pracovat, podnikat nebo odejít i do předčasného důchodu.