Velký test finančních poradců v České republice

Test finančních a bankovních poradců probíhal od dubna do června 2011 ve čtyřech velkých městech - v Praze, Plzni, Liberci a Brně. „Zkoušce pravdy“ byli podrobeni finanční poradci z největších poradenských firem působících na českém trhu – AWD Česká republika, Broker Consulting, Fincentrum, Partners For Life Planning, OVB Allfinanz a SMS Finanční poradenství. Doplňkově byly hodnoceny také výkony poradců vybraných bank.

poradce_02_rodina.jpg

Poradci byli testováni běžnými lidmi - testery ve věku nad 30 let, kteří řešili reálné finanční potřeby svých rodin. Ti přišli na schůzky s konkrétním požadavkem a snažili se získat od poradce finanční plán, který by jejich požadavek splnil.

Test porovnával chování a výstupy poradenských firem, resp. jejich zástupců, ve 3 oblastech:

  • subjektivní dojem a způsob jednání,
  • sběr dat pro přípravu finančního plánu,
  • navržené řešení.

První dvě „disciplíny“ hodnotili přímo testeři, návrh řešení však byl podroben kritice odborné poroty. V ní zasedli novináři a odborníci, kteří se na osobní finance specializují: Martin Viktora – zakladatel portálu Poradci-sobě.cz, Eva Sovová – redaktorka přílohy Finance na serveru iDNES.cz, Petr Fejtek – šéfredaktor odborného měsíčníku FP-finanční poradce, Dalibor Z. Chvátal – šéfredaktor serveru Měšec.cz, Petr Syrový, analytik společnosti KFP - Kořený Fichtner Pavlásek a Pavel Fara – zakladatel webu Ekonzultant.cz

Během testu se uskutečnilo více než 60 schůzek se sedmadvaceti poradci.  Hodnocení probíhalo stejnou formou jako známkování ve škole na škále od 1 do 5. 

Subjektivní dojem a způsob jednání

V této kategorii se hodnotila vstřícnost při domluvení schůzky a příjemnost kanceláře, image poradce (vystupování, oblečení, sympatie, dojem profesionála), schopnost naslouchat, nezávislost a odbornost, srozumitelnost jednání, zodpovězení otázek a nemanipulace klientem a také to, zda by klient-tester doporučil poradce a uzavřel řešení.

Vysvědčení pro finanční poradce - kategorie "Dojem"

Pořadí Společnost Plzeň Liberec Praha Brno Známka
(jako ve škole)

1.

Broker Consulting 1,5 1 1 1 1
2. Partners For Life Planning 1 1 3 3 2
3. AWD Česká republika 2,5 2 3,5 3 2,5
4. Fincentrum 3,5 1,5 3,5 3 3
4. SMS finanční poradenství 3,5 4 3 1 3
6. Banky 3,5 3 4 n/a 3,5
6. OVB Allfinanz 4 4 3 2,5 3,5
n/a – V Brně nebyla banka testována
Zdroj: Měšec.cz

Lidským přístupem, objektivním zodpovězením otázek a srozumitelností zaujali poradci společnosti Broker Consulting ve všech městech. Podle testerů mají finanční plány Broker Consulting „hlavu a patu“. Poradci Partners For Life Planning zazářili v Plzni i Liberci, ale v Brně a Praze v očích testerů byli „pouze“ průměrní.  Poradci bank a OVB Allfinanz testery svými výkony, snahou a službami zaujmout nedokázali. „I když lidé z OVB v Brně a v Praze podali slušný výkon, v Plzni a Liberci výsledek hraničil s poradenskou fraškou“, hodnotí výsledky Dalibor Chvátal, šéfredaktor serveru Měšec.cz.

Jak sbírají poradci informace potřebné k sestavení finančního plánu?

Test sběru dat měl ukázat, jak umí finanční poradci získat informace pro přípravu finančního plánu. Bez zjištění konkrétních finančních informací totiž nelze sestavit finanční plán, který by byl pro klienta přínosem. V této kategorii bylo proto hodnoceno, jak poradce dokázal zjistit cíle svého klienta, zda je probral do hloubky a v souvislostech.

Nedílnou součástí mělo být také zjištění výdajů a příjmů rodinného rozpočtu, zjištění stavu majetku rodiny a objektivní posouzení stávajících smluv. Pro případné doporučení investic bylo potřeba zjistit také rizikový profil klienta.

Vysvědčení pro finanční poradce - kategorie „Sběr dat“

Pořadí Společnost Plzeň Liberec Praha Brno Známka
(jako ve škole)
1. Broker Consulting 1- 1 1 1- 1-
2. AWD Česká republika 2 2 1- * 2
3. Partners For Life Planning 1 2- 3- 2- 2-
4. Fincentrum 4 1- 3- 2 3
4. SMS finanční poradenství 3 4 3 2 3
6. OVB Allfinanz 3 4- 3- 2 3-
7. Banky 4 3- 4 n/a 4
* Test nedokončen, poradce striktně odmítl spolupracovat, pokud na schůzce nebude přítomen partner
n/a – V Brně nebyla banka testována
Zdroj: Měšec.cz

Téměř bezchybně zjišťují data pro sestavení finančního plánu poradci Broker Consulting. Ti podle testu zjišťují informace v delším rozhovoru a zaznamenávají je do čtyřstránkového formuláře. Podobně prý postupovali i poradci z AWD. Poradci SMS Finanční poradenství, Fincentrum a OVB přistupují ke sběru dat „individuálně“.

„Fincentrum a OVB sice podle svých metodik formuláře určitě používají, ale realita života je jiná: někteří poradci s nimi pracují, jiní již méně nebo vůbec. Poradci Fincentra při sběru informací excelovali v Liberci a Brně, v Plzni a v Praze dopřáli testerům opačnou zkušenost. Slabinou byla zejména důslednost při zjišťování potřeb a nezjišťování rizikového profilu klienta“, uvedl Dalibor Chvátal.

Se zcela jiným přístupem se setkali testeři v bankách. Podle testu pracovníci finančních ústavů vyčkávají, co jim řekne klient a z toho vycházejí. O nějakém hlubším systematickém zjišťování situace klientů prý nelze mluvit.

Finanční plány hodnotila odborná porota

Šestičlenná odborná porota v poslední kategorii hodnotila návrhy řešení. Zaměřila se jak na formální výstup, tak na to, zda finanční poradce navrhl klientovi drahé nebo poplatkově příznivé produkty. Porota kladla důraz i na to, jestli a jak výhodným způsobem poradci svým klientům pomohli v konkrétních záležitostech, jako je zajištění rizik, vytváření kapitálu pro splnění finančních cílů nebo financování soukromé penze. Posuzováno bylo to, zda poradce dokázal ušít řešení na míru.

Vysvědčení pro finanční poradce - kategorie „Navržené řešení“

Pořadí Společnost Plzeň Liberec Praha Brno Známka
(jako ve škole)
1. Broker Consulting 1 1- 1 1- 1
2. AWD Česká republika 2- 2 2 n/a 2
3. Partners For Life Planning 2 2 2- 1- 2
4. Fincentrum 4 2 1- 3- 3
4. SMS finanční poradenství 3 3- 3 2 3
6. Banky 3 3 4 n/a 3-
7. OVB Allfinanz 4 4- 3 3- 4
n/a – nehodnoceno
Zdroj: Měšec.cz

Průzkum ukázal, že za poslední roky některé poradenské firmy standardizovaly kvalitu formálních výstupů svých poradců. Konkrétně společnosti AWD a Broker Consulting dodaly vždy – až na drobnosti – standardizované výstupy. „Poradci firmy AWD však měli tendenci složky klientům poskytnout až po uzavření smluv a v některých případech tak nebylo vůbec snadné výstupy získat. To část poroty i testerů hodnotila negativně jako tlak na prodej“, upozornil Dalibor Chvátal.

Kvalita výstupů společnosti Partners podle testu převyšovala kvalitu podkladů dodaných poradci OVB, SMS Finanční poradenství a také některých bank. Testeři od nich většinou obdrželi pouze několik propočtů produktů. „Zřejmě na úplného nováčka narazil tester u OVB v Liberci. Písemný výstup jeho práce tvořil jediný list papíru, na němž byly propiskou namalované čtyři postavičky, které postupně škrtal, když klientovi vysvětloval, co se bude dít, až budou jednotliví členové jeho rodiny “odcházet”. Takový přístup se samozřejmě nesetkal s pochopením ani u členů poroty“, uvedl příklad Dalibor Chvátal.

Celkové hodnocení

Nejlepší vysvědčení v oblasti finančního poradenství si z testu odnáší společnost Broker Consulting. O svých kvalitách přesvědčila jak testery - běžné klienty, tak odbornou porotu. Chvalitebného výsledku dosáhly společnosti AWD Česká republika a Partners For Life Planning. Pouze „dobré“ výkony předvedli zástupci společností Fincentrum a SMS finanční poradenství. Nejhorší známky za finanční poradenství byly uděleny bankám a společnosti OVB Allfinanz.

 

Pořadí Společnost Dojem
(váha 25 %)
Zjištění dat
(váha 35 %)
Finanční plán
(váha 40 %)
Celková
známka
1. Broker Consulting 1 1- 1- 1-
2. AWD Česká republika 2- 2 2 2
2. Partners For Life Planning 2 2- 2 2
4. Fincentrum 3 3 3 3
4. SMS finanční poradenství 3 3 3 3
6. Banky 3- 4 3- 4
7. OVB Allfinanz 3- 3- 4 4
Poznámka k AWD: v Brně nebyl dodán finanční plán, což polovina poroty hodnotila jako „5“. Pokud by skutečně bylo AWD v Brně ohodnoceno „5“, byl by výsledek pro AWD horší.
Zdroj: Měšec.cz

 

"Test prokázal, že kvalita finančních poradců je značně kolísavá, ale existují značky, na které je možné se s velkou pravděpodobností spolehnout, protože mají nastavený standardizovaný a klientsky orientovaný způsob práce svých poradců. Testem prošli také bankovní poradci, které test vystavil přímému srovnání s poradci pracujícími na živnostenský list", hodnotí výsledky Dalibor Chvátal.