Vláda schválila návrh MMR na podporu výstavby nájemních bytů

Vláda dnes schválila opatření Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) v oblasti bydlení. Jeho cílem je snížit současnou neochotu bank riskovat a podporovat investice do bytové výstavby. Obsahem opatření je záruka Státního fondu rozvoje bydlení za úvěry poskytnuté bankami na výstavbu nájemních bytů.

Vláda schválila návrh MMR na podporu výstavby nájemních bytů

Do konce letošního roku se počítá s ručením za úvěry v objemu 300 milionů korun a v roce 2010 se bude jednat o objem 1 miliardy korun. Předpis musí být ještě předložen k notifikaci Komisi Evropských společenství.

„Jde o velmi významné opatření, které podpoří výstavbu nájemních bytů a velkou měrou přispěje k řešení jejich současného nedostatku,“ uvedl ke schválenému opatření ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Zdroj: MMR