Výběr zdravotní pojišťovny

Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní péče poskytnutá pojištěnci s cílem zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav. Financování této péče zajišťují zdravotní pojišťovny stejně, různou měrou však přispívají na péči, která je nad rámec veřejného zdravotního pojištění.

pojisteni_05_zdravi.jpg
Štít a peníze
Hledáte výhodné POJIŠTĚNÍ?


S námi jej získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi chrání své zdraví a majetek v hodnotě

21 833 997 777Získejte v průměru o 50 % levnější pojištění
-

Náš návrh pojištění je bezplatný a nezávazný
-

 

 

 

Výběr zdravotní pojišťovny

Co píše zákon

Právo na bezplatnou zdravotní péči občanů v České republice je zakotveno v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Podle tohoto zákona jsou zdravotně pojištěny osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky a osoby, které sice na území České republiky nemají trvalý pobyt, ale jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má na území České republiky sídlo nebo trvalý pobyt.

Zdravotní pojištění platí zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a zaměstnavatelé. Ve vybraných případech platí za občany zdravotní pojištění stát (děti, důchodci, příjemci rodičovského příspěvku, ženy na mateřské a rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství, uchazeči o zaměstnání, osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi, atd.).

Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní péče poskytnutá pojištěnci s cílem zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav. Zákon přesně vymezuje, co konkrétně lze (případně nelze) hradit ze zdravotního pojištění. Jedná se zejména o léčebnou péči ambulantní a ústavní (včetně diagnostické péče, rehabilitace, péče o chronicky nemocné a zdravotní péče o dárce tkání nebo orgánů související s jejich odběrem), pohotovostní a záchrannou službu, preventivní péči, poskytování léčivých přípravků, prostředků zdravotnické techniky a stomatologických výrobků, lázeňskou péči a péči v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách, závodní preventivní péči, dopravu nemocných a náhradu cestovních nákladů, posudkovou činnost, prohlídku zemřelého pojištěnce a pitvu, včetně dopravy, apod.

Zdravotní pojišťovna je ze zákona povinna zajistit poskytování zdravotní péče svým pojištěncům. Tuto povinnost plní prostřednictvím zdravotnických zařízení, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče. Tato zdravotnická zařízení pak tvoří síť smluvních zdravotnických zařízení zdravotní pojišťovny.

Změnit zdravotní pojišťovnu můžete jednou za 12 měsíců, a to vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí. Více o změně zdravotní pojišťovny se dočtete v článku Změna zdravotní pojišťovny.

Co píše život

Financování základní zdravotní péče zajišťuje v současnosti devět zdravotních pojišťoven. Všechno nad rámec zákona si hradí pojištěnec sám, případně mu může určitou částkou přispět zdravotní pojišťovna, u níž je pojištěn. Málokterý příspěvek od zdravotní pojišťovny však dostanete automaticky, většinou si o něj musíte zažádat.

Důvodů ke změně zdravotní pojišťovny může být několik - těmi opodstatněnými jsou nespokojenost s nabízenými službami současné zdravotní pojišťovny a nedostupnost smluvní zdravotní péče pojišťovny (jinými slovy lékař, ke kterému se chcete přihlásit, nemá smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou).

Pokud se rozhodnete pro změnu z jakéhokoliv důvodu, platí pravidlo „dvakrát měř, jednou řež". V první řadě tedy zvažte dostupnost smluvní zdravotní péče zdravotní pojišťovny, ke které se chcete nově zaregistrovat. Zjistěte si, zda lékaři, které navštěvujete (nebo chcete navštěvovat), mají smlouvu s danou zdravotní pojišťovnou. Málokteré zdravotní zařízení či soukromý lékař mají smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Navíc některé zdravotní pojišťovny mají působnost omezenou pouze na určitý region (například Zaměstnanecká pojišťovna Škoda působí ve středních a východních Čechách, Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna působí na severní a střední Moravě a ve Slezsku).

Zdravotní pojišťovny rády lákají nové klienty na tzv. nadstandardy. Jsou to jakési výhody navíc, a většinou jsou poskytovány formou peněžních příspěvků na částečnou úhradu zdravotní péče (nebo spíše prevence), která je poskytována nad rámec veřejného zdravotního pojištění. Proto je při změně zdravotní pojišťovny vhodné prostudovat nabídku těchto příspěvků. Není však rozhodující jejich počet, nýbrž jejich využitelnost pro vás. Jednotlivé příspěvky jsou totiž určeny různým skupinám pojištěnců, vymezených buď věkem, nebo aktivitami, jež vykonávají (děti, důchodci, piloti, sportovci). Některé pojišťovny zvýhodňují rodiny, jejíž všichni členové jsou pojištěni u dané zdravotní pojišťovny, jiné zase zohledňují délku pojištění.

Zdravotní pojišťovny nabídku těchto příspěvků každý rok aktualizují, přičemž většinou jsou platné v daném kalendářním roce. Některé však mohou být časově omezeny.

U většiny zdravotních pojišťoven naleznete preventivní programy pro děti, v rámci nichž lze získat příspěvek například na kurzy plavání, na cvičení s dětmi, na vitaminové potravní doplňky, na školy v přírodě, či na různá nadstandardní očkování. Pro alergiky a děti trpící astmatem či ekzémem pořádají zdravotní pojišťovny ozdravné pobyty v horách nebo u moře. Zdravotní pojišťovna většinou uhradí podstatnou část nákladů.

Dospělí mohou využít příspěvky na preventivní vyšetření onkologických nemocí, na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci (sauna, posilovna, masáže, fitness) či očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Některé zdravotní pojišťovny nezapomněly ani na seniory a výjimkou nejsou ani výhody pro dárce krve, kostní dřeně či orgánu.

Výše příspěvků je různá, od 100 korun na vitaminy, přes 300 korun na plavání, až po 1000 korun na očkování proti rakovině děložního čípku. Zvolením vhodné zdravotní pojišťovny tak může vícečlenná rodina získat příspěvky v celkové hodnotě až několika tisíc korun ročně.

O příspěvek si však musíte požádat, většinou na formuláři dané zdravotní pojišťovny. Musíte také přiložit doklad o zaplacení dané služby či výrobku, na něž příspěvek žádáte.

Doporučit všeobecně, kterou z devíti zdravotních pojišťoven působících na českém trhu si vybrat, nelze. Výběr skutečně záleží na velmi individuálních požadavcích každého pojištěnce. Rodina s malými dětmi se při srovnání nabídek zaměří na preventivní programy pro děti, člověk pracující v rizikovém prostředí bude hledat programy na prevenci onkologických či kardiovaskulárních onemocnění.

Níže uvádíme přehledné tabulky příspěvků platných pro rok 2010 pěti největších zdravotních pojišťoven (dle počtu pojištěnců).

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Program Zdravá rodinaPříspěvek je určen dítěti ve věku 0-15 let včetně, pokud je v den podání Žádosti o příspěvek pojištěno u VZP ČR spolu se svými rodiči, nikdo z vyjmenovaných se nehlásí k jiné zdravotní pojišťovně a nemají evidovaný dluh na pojistném či penále u VZP ČR. Pro dítě lze získat jeden z těchto dvou možných příspěvků: 
1.příspěvek na očkováníMaximálně 500 Kč / rok na jeden druh očkování pro jedno dítě proti: hepatitidě A (příp. kombinovanou vakcínu proti hepatitídě A i B u dětí, které nebyly proti hepatitidě B ze zákona očkované), klíšťové encefalitidě, meningokokovým nákazám, pneumokokovým nákazám (pouze dětem do 4 let včetně, a to v případě, ze se nejednalo o povinné očkování u vybraných diagnóz (očkovací látka hrazena ze státního rozpočtu) ani o nepovinné očkování (očkovací látka hrazena z veřejného zdravotního pojištění - v tomto případě není ani nárok na příspěvek na případný doplatek na očkovací látku).
2.příspěvek na bezlepkovou dietuMaximálně 1800 Kč / rok na jedno dítě s onemocněním celiakie. Příspěvek se čerpá za čtvrtletí vždy do maximální výše 450 Kč. O příspěvek se žádá vždy jen první měsíc po skončení čtvrtletí (tj. v dubnu 2010 / červenci 2010 / říjnu 2010 / lednu 2011)
Mořský koníkTřítýdenní léčebně-ozdravné pobyty u moře pro děti trpící alergiemi, bronchiálním astmatem, atopickým ekzémem, lupénkou a dalšími zdravotními obtížemi. Pojišťovna však nehradí kompletní náklady na pobyt, zákonný zástupce dítěte zaplatí asi 7 tisíc až 18 tisíc, dle lokality a termínu pobytu a podle toho, jak dlouho je dítě u VZP pojištěno.
Třetí dávka zdarmaPreventivní program určený klientkám VZP ve věku 10-25 let, v rámci kterého VZP hradí třetí očkovací dávku proti rakovině děložního hrdla. Program probíhá od 17. 5. do 31. 12. 2010.
Cesta ke zdraví mužůV projektu"Cesta ke zdraví mužů", který je realizován společností GHC Genetics, bude v rámci studie celkem vyšetřeno 800 mužů. Tento projekt je financován ze zdrojů GHC Genetics a z fondu prevence VZP. Cena vyšetření je 6 920 Kč, klient se podílí částkou 1 920 Kč. Předmětem projektu je preventivní genetické vyšetření zaměřené na civilizační onemocnění dnešní doby (kardiovaskulární onemocnění - trombóza, ateroskleróza, hypertenze a jejich komplikace - infarkt myokardu, cévní mozková příhoda; metabolická onemocnění jako obezita, diabetes mellitus 2. typu, osteoporóza; a nádorová onemocnění prostaty.
Očkování proti rotavirůmPreventivní program určený kojencům do 24. týdne věku, v rámci kterého mohou rodiče koupit vakcínu proti rotavirům za zvýhodněnou cenu a k tomu dostanou navíc od VZP příspěvek 500 Kč při nákupu obou dávek očkovací látky. Očkování v rámci projektu probíhá u novorozenců narozených od 1. 6. 2010 a jejichž zákonný zástupce zakoupí obě dávky očkovací látky do konce tohoto roku. Příspěvek bude proplácen nejpozději do 31. 12. 2010.
Klub pevného zdravíČlenové klubu mohou využít slev a bonusů u partnerů a účastnit se programu Zdravý život, který motivuje k aktivnímu přístupu ke zdravému způsobu života.
Zvýhodněné cestovní pojištěníPro bezpříspěvkové dárce krve a dárce kostní dřeně poskytuje VZP zvýhodněné cestovní pojištění (zdarma až 35 dní pojištění léčebných výloh do zahraničí v kalendářním roce, zvýhodněná sazba ročního pojištění léčebných výloh do zahraničí na opakované výjezdy).

 

Vojenská zdravotní pojišťovna

Dětské ozdravné pobyty v tuzemsku a v zahraničíPatnáctidenní ozdravné pobyty pro děti od 8 do 14 let věku včetně s alergickým onemocněním, různou formou ekzému, onemocněním horních a dolních cest dýchacích na podkladě snížené imunity, chronickým onemocněním pohybového aparátu a celkovou tělesnou slabostí. Cena pobytů, kterou uhradí zákonný zástupce dítěte, činí 5 000 Kč.
Program Zdravá rodinaTento program je určen rodinám pojištěným u VoZP ČR a jejich dětem ve věku od 2 do 18 let. Dětem VoZP poskytuje příspěvek na ošetření chrupu fluorizaci v hodnotě do 150 Kč ročně, příspěvek na prevenci úrazovosti při sportu např.  nákup cyklistické přilby, sportovních chráničů kolen a holení ve výši do 500 Kč 1x za 3 roky, příspěvek na očkování proti chřipce ve výši do 350 Kč ročně a příspěvek nejvýše 350 Kč ročně na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci. Rodičům dítěte se poskytuje příspěvek na očkování proti chřipce ve výši 350 Kč ročně a příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci (sauna, posilovna, masáže, aerobik a fitness,) na základě prokázaných nákladů, nejvýše však 350 Kč ročně.
Program StudentTento program je určen osobám studujícím na střední škole, SOU, OU a VŠ. Studentovi se poskytuje příspěvek na očkování proti meningitidě max. do 1000 Kč ročně. Dále je poskytován příspěvek na očkování a přeočkování proti klíšťové encefalitidě. Příspěvek je poskytován v plné výši prokázaných nákladů na očkovací látku (1, 2 nebo 3 očkovací látky) max. do 700 Kč ročně. Očkování musí být realizováno do dosažení stanovené horní věkové hranice (26 let). Studentům, kteří cestují do zemí, kde je povinné či doporučené očkování proti žloutence typu A a B se poskytuje příspěvek do 1000 Kč ročně. Studentům se poskytuje i příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci podle indikace lékaře na základě prokázaných nákladů, nejvýše však 350 Kč ročně.
Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitiděProplacení 1/3 prokázaných nákladů za očkovací látky (3 dávky očkovací látky) , pokud je dítě pojištěno u VoZP, je ve věku od 2 do 18 let a základní očkovací schéma bylo ukončeno třetí injekcí a je zapsáno v očkovacím průkazu dítěte.
Příspěvek na ozdravné pobyty dětí a mládeže organizované školamiPojišťovna přispívá na ozdravné pobyty dětí a mládeže pořádané školami (lyžařský výcvik, škola v přírodě), případně jinými školskými zařízeními v trvání minimálně 5 dnů jednou ročně částkou 1000 Kč. Příspěvek je určen žákům a studentům jedenkrát na základní škole, jedenkrát na střední škole nebo na OU či SOU a jedenkrát na vysoké škole. 
Příspěvek na fixní (nesnímatelná) zubní rovnátkaPříspěvek mohou čerpat pojištěnci do 30 let věku. Příspěvek činí maximálně 1200 Kč na jednu čelist, a to jedenkrát za celou dobu léčby. Příspěvek se poskytne pouze na materiál u nově zhotoveného pevného (fixního) aparátu, jehož nasazení pacientovi lékař vykáže odpovídajícím kódem výkonu zdravotní pojišťovně. Příspěvek se neposkytuje na opravy, nebo rekonstrukce již nasazených ortodontických aparátů.
Příspěvek na vitamíny pro dětiDětem ve věku od 2 do 15 let poskytne pojišťovna příspěvek ve výši 200 Kč za rok na multivitamínový či vitamínový přípravek zakoupený v lékárně. Vitamínový přípravek musí být vhodný pro dítě dané věkové kategorie a musí obsahovat především vitamín C a B.
Příspěvek na preventivní prohlídku dětí - sportovců registrovaných  ve sportovních klubechPojišťovna přispívá jednou ročně na preventivní prohlídku sportujících dětí ve věku od 5 do 16 let do výše 200 Kč ročně. 
Příspěvek na očkování dětí  proti Haemophillus influenzae typ BPojišťovna přispívá na očkování dětí proti infekci způsobené Haemophillus influenzae jednorázově částkou do výše 500 Kč na jednu dávku očkovací látky, včetně její aplikace. K očkování lze použít jak samostatnou vakcínu (ActHIB), tak kombinovanou vakcínu (TETRAActHIB).
Příspěvek na vitamíny těhotným ženámTěhotné ženě pojišťovna poskytne jednou za rok jednorázově příspěvek ve výši do 100 Kč ročně na multivitaminový či vitamínový přípravek vhodný k užívání v těhotenství. 
Příspěvky pro dárce krve, krevní plazmy a krevních derivátůBezpříspěvkovým dárcům krve, krevní plazmy a krevních derivátů pojišťovna poskytuje za každý třetí odběr dárkovou poukázku v hodnotě 300 Kč. Poukázku lze poskytovat pouze v průběhu roku, kdy byl realizován třetí odběr,  nelze uplatnit zpětně za předcházející roky. Dárcům, kteří získají stříbrnou Janského plaketu (20 odběrů), se poskytne poukázka v hodnotě 500 Kč. Při získání zlaté Janského plakety (40 odběrů) činí hodnota poukázky 1000 Kč. Dárcům, kteří získají Zlatý kříž (3.tř. 80 odběrů, 2. tř. 120 odběrů, 1. tř. 160 odběrů), se poskytne poukázka v hodnotě 2000 Kč. U dárců kostní dřeně se poskytne poukázka v hodnotě 2000 Kč. Příspěvek se neposkytuje za dárcovství v zahraničí.
Příspěvek na mamografické vyšetřeníPojišťovna poskytne jednou za dva roky  ženám ve věku 40 - 45 let příspěvek ve výši 300 Kč. Podmínkou je odevzdání výsledku mamografie ošetřujícímu lékaři.
Příspěvek na vyšetření okultního krvácení ve stoliciPojišťovna poskytne příspěvek jedenkrát ročně až do výše 150 Kč na screeningové vyšetření k prevenci rakoviny tlustého střeva pomocí Haemoccult testu, případně jiným standardizovaným testem, a to tehdy, pokud v tomto roce není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Příspěvek se poskytne pojištěnci ve věku od 40 let do 50 let (pak je již hrazeno z veřejného zdravotního pojištění).
Program preventivní péče o letový personálProgram zahrnuje úhrady pravidelných a stacionárních vyšetření profesionálních výkonných letců, palubních průvodčích a řídících letového provozu. Pravidelná vyšetření se provádějí u všech skupin 1x ročně s výjimkou dopravních a obchodních pilotů starších 40 let, kteří jsou vyšetřováni 1x za 6 měsíců a s výjimkou palubních průvodčích, kteří se vyšetřují do 40 let věku 1x za 2 roky. Úhrada nákladů na vyšetření se poskytuje do výše prokázaných nákladů, nejvýše však do částky 1000 Kč za jednu prohlídku.
Příspěvek na brýlové obruby pro dětiPojišťovna poskytne příspěvek na brýlové obruby dětem do 15 let věku ve výši skutečně vynaložených nákladů, nejvýše však 200 Kč ročně. Dítě a minimálně jeden rodič musí být pojištěni u VoZP ČR.
Příspěvek na plaváníPříspěvek se poskytne na základě prokázaných nákladů, nejvýše však 300 Kč ročně jednomu pojištěnci za předpokladu, že je u VoZP ČR pojištěn. Žádost o příspěvek je nutno uplatnit jednorázově na celou částku, nikoliv po jednotlivých vstupenkách.
Příspěvek na očkování proti rakovině děložního čípkuVoZP ČR poskytne jednorázový příspěvek 2500 Kč ženám ve věku 13 - 19 let, které absolvovaly kompletní očkování proti rakovině děložního čípku, tj. tři očkování. Příspěvek je možno čerpat i za očkování zahájené v roce 2009, podmínkou je, že alespoň jedna dávka očkovací látky musí být aplikována v roce 2010. Čerpání příspěvku je omezeno pouze na pojištěnky, které nakoupily očkovací látku před 1. 6. 2010, resp. byly rozočkovány před tímto datem, nebo které se nezúčastní projektu "3. dávka zdarma".
Projekt  „3. dávka zdarma"Očkování v tomto projektu probíhá u pojištěnek ve věku 12-19 let včetně, které jsou pojištěny u VoZP. První dávka musí být aplikována v období od 1. 6. 2010 do 31. 12. 2010. Pojištěnka uhradí za dvě dávky očkovacích látek maximálně 6 400 Kč (1. dávka = 3 200 Kč, 2. dávka = 3 200 Kč). Platba za třetí dávku očkovací látky je 1 000 Kč. Příspěvek ve výši 1 000 Kč obdrží pojištěnka na základě předloženého certifikátu, potvrzení o aplikaci nebo zaplacení celého očkovacího schématu, po jeho předáni na pobočce VoZP nejpozději do 30. 6. 2011. Aplikaci očkovací látky hradí pojištěnka. Klientky starší než 19 let mohou podat žádost o příspěvek k projektu "3. dávka zdarma" na základě předložení zprávy od lékaře, že pojištěná klientka není dosud nakažena HPV viry typu 6, 11, 16 a 18, proti kterým je vakcína účinná. Žádost bude revizním lékařem pobočky VoZP ČR posouzena individuálně bez ohledu na věk.
Příspěvek na odvykací kúru proti kouřeníVoZP ČR poskytne jednorázový příspěvek 1000,-Kč, maximálně však do výše prokázaných nákladů na medikamentózní přípravky, které slouží k odvykání kouření. Předpokladem je, že přípravky byly indikovány lékařem v protikuřáckém centru.
Příspěvek na cvičení s dětmi do 6 let věkuVoZP ČR poskytne příspěvek 500 Kč 1 x ročně, maximálně však do výše prokázaných nákladů, na cvičení rodiče s malými dětmi v rámci odborně vedených kurzů pořádaných akreditovanými organizacemi. Podmínkou proplacení je potvrzení o uhrazení kurzu a identifikační údaje pořádající organizace.
Příspěvek na plavání pro kojence a batolata do 3 letPříspěvek na odborně vedené kurzy plavání do výše 1000 Kč na rok, nejvýše však do limitu prokázaných nákladů. Dítě i rodič musí být pojištěnci VoZP ČR.
Příspěvek na očkování proti závažným infekčním onemocněním nehrazená z veřejného zdravotního pojištěníPojišťovna poskytne příspěvek na očkování, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ani v rámci povinných očkování hrazených ze statního rozpočtu ve výši do 500 Kč těm pojištěncům, kteří v průběhu roku nečerpali příspěvek na očkování z jiného programu rozšířené zdravotní péče.
Příspěvek na kondiční tělocvik nebo jiné pohybové aktivity pro těhotné ženyPojišťovna poskytne příspěvek těhotným ženám na kondiční tělocvik nebo jiné pohybové aktivity pořádané v rámci odborně zaměřených kurzů ve výši do 1000 Kč. Poskytnutím tohoto příspěvku zaniká možnost poskytnutí příspěvku na očkování v rámci jiného programu rozšířené zdravotní péče.
Příspěvek na ozdravné a preventivní pobyty v prostorách se solnými inhalátyPojišťovna poskytne příspěvek pojištěncům VoZP ČR na ozdravné a preventivní pobyty v prostorách se solnými inhaláty v celé ČR ve výši do 500 Kč.  
Příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraciPojišťovna poskytne příspěvek  ve výši do 350,-Kč na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci (sauna, posilovna, masáže, aerobik a fitness) pojištěncům, kterým nenáleží takový příspěvek z jiného programu rozšířené zdravotní péče. 
Program péče o pojištěnce pracující v riziku a jiné specifické skupiny pojištěncůTento program je určen pro vojenská zařízení, zdravotnická zařízení, vývojová, výzkumná a další pracoviště, kterým hygienická služba přiznala kategorii rizikového pracoviště.
Program pro senioryTento program je určen pojištěncům VoZP ČR, kteří dosáhli věku 65 a více let a jsou pojištěni u VoZP ČR nejméně 6 měsíců. Těmto pojištěncům bude poskytnut příspěvek do výše 500 Kč na mobilní zařízení nouzové signalizace, případně na mobilní telefon se speciální úpravou. Tuto službu zajišťuje většina mobilních operátorů v ČR. Pojištěnec nebude ve svém výběru operátora nijak omezen.
Program pro profesionální řidičeVoZP ČR poskytuje příspěvek do výše 1 500 Kč pojištěncům VoZP ČR - profesionálním řidičům, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění skupiny C, C+E, C1+E, D, D1, D+E, D1+E, na dopravně psychologické vyšetření a vyšetření elektroencefalografem, které je provedeno v souladu se zákonem č. 411/2005 Sb. Podmínkou k proplacení příspěvku je, že vyšetření není hrazeno zaměstnavatelem.
Věrnostní klubSlevy při nákupech u smluvních partnerů.

 

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Léčebně ozdravné pobyty (LOP)Pro děti s chronickými onemocněními dýchacích cest, kůže nebo jejich kombinací. Děti jsou vybrány na základě diagnóz a počtu návštěv u lékařů. Pobyty jsou realizovány v 14ti denních turnusech. Rodiče dítěte přispívají na LOP částkou 6 000 Kč na dítě na přímořský LOP, částkou 3 000 Kč na dítě a částkou 3 000 Kč na doprovod na vysokohorský LOP, v případě, že jsou pojištěni u ZP MV ČR dítě i oba rodiče (samoživitel, zákonný zástupce); částkou 8 000 Kč na dítě na přímořský LOP, částkou 4 000 Kč na dítě a částkou 4 000 Kč na doprovod na vysokohorský LOP, v případě, že jsou pojištěni u ZP MV ČR dítě a pouze jeden z rodičů. V případě, že doprovod dítěte (rodič, zákonný zástupce) na LOP není pojištěncem ZP MV ČR, hradí plnou cenu pobytu.
Program preventivních onkologických vyšetřeníPojištěnec může čerpat příspěvek až do výše 400 Kč na jednu z následujících položek: prevence karcinomu prsu (1x za 2 roky pro pojištěnce ve věku od 40 do 45 let  na mamografické vyšetření), prevence karcinomu tlustého střeva (pro pojištěnce ve věku od 40 do 50 let na vyšetření okultního krvácení), prevence karcinomu prostaty, prevence karcinomu plic, preventivní vyšetření dalších onkologických onemocnění.
Program pro dárce krve a kostní dřeněI. Vitamíny pro dárce krve a krevní plazmy (jedno nebo dvě balení vitaminového přípravku), II. Ozdravný pobyt pro dárce krve, kostní dřeně a krevní plazmy (poskytuje ZP MV ČR 1x ročně příspěvek ve výši 2 300 Kč na 6-ti denní ozdravný pobyt ve smluvním lázeňském zdravotnickém zařízení).
Program očkováníPojištěnec do 26 let věku může čerpat příspěvek až do výše 200 Kč na jednu z následujících položek: očkování proti viru klíšťové encefalitidy, očkování proti viru hepatitidy typu A, B nebo AB, očkování proti meningokoku typu C, očkování proti viru chřipky, další očkovací látky schválené v ČR a nehrazené z všeobecného zdravotní pojištění.
Očkování proti pneumokokovým infekcímZP MV ČR poskytuje příspěvek až do výše 1 163 Kč (na očkování realizované v období od  1. 7. 2010 až do výše 1 099 Kč) na každou dávku očkovací látky proti pneumokokovým infekcím pojištěncům narozeným v roce 2009 (1. 1.  2009 - 31. 12.  2009) za dodržení těchto podmínek: příspěvek je poskytován pouze na očkovací dávky aplikované v roce 2010 za předpokladu, že očkování bylo zahájeno v roce 2009 (alespoň 1 dávka očkovací vakcíny byla aplikována v roce 2009). Poplatek za aplikaci očkovací látky hradí pojištěnec. Příspěvek lze uplatnit pouze jednorázově na všechny očkovací dávky, až po jejich aplikaci. Pojištěnci, kteří již na očkování proti pneumokokovým infekcím čerpali příspěvek v průběhu ledna 2010 ve výši 200 Kč, mohou dočerpat do 1 163,- Kč, tj. 963 Kč. Pojištěnci, kteří realizují očkování v období od 1. 7. 2010, obdrží příspěvek až do výše 1 099 Kč.
Program očkování proti HPV - třetí dávka zdarmaPojištěnkám ve věku 12 - 25 let uhradí ZP MV ČR třetí dávku na očkování proti HPV (human papilloma virus = lidský papilomavirus), který může způsobit karcinom děložního čípku (hrdla). V daném věkovém intervalu pojištěnka zahájí očkování v období od 1. 6. 2010 do 31. 12. 2010, aplikaci 2. a 3. očkovací dávky lze realizovat i v roce 2011, přičemž 3. dávka může být aplikována nejpozději do 30. 6. 2011. Pojištěnka v rámci programu uhradí nákup očkovacích látek následovně: za 1. dávku maximálně 3 200 Kč, za 2. dávku maximálně 3 200 Kč, za 3. dávku 1 000 Kč. Aplikaci očkovacích látek hradí pojištěnka. ZP MV ČR poskytne na nákup třetí dávky příspěvek maximálně ve výši 1 000 Kč.
Program slev a výhodSlevy a bonusy u smluvních partnerů.

 

Oborová zdravotní pojišťovna

Očkovací program pro děti a mládežUrčeno pro děti ve věku od narození do 19 let. Poskytovaný příspěvek se týká nákladů za očkovací látky, včetně aplikace, nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, tj. nad rámec základního očkování dle platného očkovacího kalendáře. Příspěvek ve výši 1 000 Kč/rok můžete využít na očkování: proti meningokoku typu C, proti planým neštovicím, proti klíšťové encefalitidě, proti papilomaviru, proti žloutence typu A, příp. AB, proti pneumokoku, proti rotavirům. Příspěvek lze čerpat pouze jednorázově a pouze na jeden typ očkování.
Zdravotní program pro maminkyUrčeno pro ženy, které porodily v roce 2010, děti narozené v roce 2010 a děti narozené ve 4. čtvrtletí 2009, které nečerpaly příspěvek pro novorozence, poskytovaný OZP v roce 2009. Výše příspěvku: 1500 Kč/rok (dítě a oba rodiče pojištěni u OZP) nebo 1000 Kč/rok (dítě a matka pojištěni u OZP). Při vícečetném těhotenství + 500 Kč/rok za každého dalšího novorozence pojištěného u OZP. Příspěvek můžete využít na: ultrazvukové vyšetření plodu, ultrazvukové vyšetření kyčlí novorozence, vitaminové preparáty pro těhotné, předporodní kurzy, náklady v nemocnici spojené s porodem (včetně přítomnosti otce u porodu), plavecké kurzy.
Úrazové pojištění novorozencůVšem novorozencům - pojištěncům OZP, narozeným po 1.1. 2010 nabízí OZP ve spolupráci s pojišťovnou Vitalitas Dětské úrazové pojištění pro první rok života zdarma.
Prevence rakoviny (ve zdravotnickém zařízení, se kterým má OZP na tento program uzavřený smluvní vztah, v tzv. "Dnech prevence s OZP")
 • Preventivní vyšetření prsů určeno ženám ve věku od 40 let do dne před dovršením 45 let, které neabsolvovaly vyšetření ze zdravotní indikace, 1x za 2 roky.
 • Včasný záchyt rakoviny prostaty: určeno mužům ve věku od 40 do 60 let. Lze čerpat 1x ročně.
 • Preventivní vyšetření nádorů krku - rakoviny hrtanu: dospělým ve věku od 40 do 65 let, 1x ročně.
 • Prevence karcinomu tlustého střeva a konečníku: pro ženy a muže ve věku od 40 do 49 let 1x ročně. Program lze čerpat celoročně na požádání u svého registrujícího lékaře (od 50 let je vyšetření hrazeno ze základního pojištění).
 • Preventivní vyšetření pigmentových nádorových změn kůže: určeno dětem i dospělým bez věkového omezení.
 • Pro onkologické pacienty: příspěvek pro rok 2010 je max. 3 000 Kč, lze ho čerpat na paruku, epitézy, rekondiční pobyt zaměřený pro onkologicky nemocné.
 • Prevence nádorů ledvin a břišních orgánů: určeno pojištěncům OZP ve věku od 50 let 1x za 2 roky.
Prevence metabolických onemocnění (ve zdravotnickém zařízení, se kterým má OZP na tento program uzavřený smluvní vztah)
 • Včasný záchyt celiakie: určeno pojištěncům OZP bez omezení věku, kteří nejsou léčeni na onemocnění celiakie, 1x za 2 roky.
 • Prevence osteoporózy: určeno všem pojištěncům ve věku od 50 let, 1x ročně. Program lze čerpat: celoročně v tzv. "Dnech prevence s OZP".
Prevence kardiovaskulárních onemocněníUrčeno klientům ve věku od 40 do 60 let, preventivní prohlídku lze absolvovat 1x za rok.
Očkování proti rakovině děložního čípkuKlientka OZP zaplatí v ordinaci nebo v lékárně za 1. dávku očkovací látky Cervarix, resp. Silgard maximálně 3200 Kč, za 2. dávku rovněž 3200 Kč. Za třetí dávku očkovací látky uhradí klientka OZP 1000 Kč, které jí však budou proplaceny OZP po předložení vyplněného certifikátu. Čerpala-li klientka OZP v roce 2010 již příspěvek 100O Kč na jiné očkování, nemůže být do tohoto programu zařazena.
Příspěvek na plavání rodičů s dětmiPříspěvek 500 Kč/rok je určen dětem-pojištěncům OZP ve věku od 1 do 7 let na nákup předplatní vstupenky do jakéhokoliv bazénu v ČR nebo kurzy plavání rodičů s dětmi.
Ozdravný pobyt u moře14ti denní pobyty určeny chronicky nemocným dětem ve věku od 7 do 15 let, které trpí různými alergiemi, různou formou ekzémů, onemocněními horních a dolních cest dýchacích, sníženou imunitou a onemocněním poruch pohybového aparátu.
Vitamíny pro dárce krve a pro dárce kostní dřeněVšem dárcům krve nebo krevních derivátů OZP poskytuje multivitaminy, které si dárce může vyzvednout po odběru krve na každém kontaktním místě, pobočce nebo expozituře OZP, maximálně 12x ročně po odběru nebo po každém odběru kostní dřeně.
Kredit pro dárce krveV maximální výši 2500 Kč.
Kredit pro dárce orgánůMaximální výše kreditu za dárcovství činí až 4 000 Kč.
Kredit pro dárce kostní dřeněKredit ve výši 3 000 Kč.
Echo srdce pro sportovcePříspěvek max. 500 Kč/rok určen pojištěncům OZP ve věku od 15 do 30 let, aktivně registrovaným sportovcům, 1x za dva roky.

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Preventivní programy pro děti a mládež do 18 let včetněProgramy lze čerpat buď jednorázově nebo postupně, do celkové výše 1 500 Kč ročně. Příspěvky jsou poskytovány zákonným zástupcům dětí a mládeže a lze je čerpat na tyto jednotlivé preventivní programy:
Organizované plavecké kurzyPříspěvek je poskytován dětem ve věku do 8 let včetně na organizované plavecké kurzy. Nejedná se o individuální návštěvy plaveckých bazénů rodičů s dětmi. Výše příspěvku max. 300 Kč.
Organizované pobyty v příroděDětem a mládeži do 18 let včetně poskytne příspěvek max. 300 Kč na školku v přírodě, školu v přírodě a lyžařský výcvik.
Preventivní očkováníDětem a mládeži ve věku do 18 let včetně příspěvek na preventivní očkování ve výši do 300 Kč na jednotlivou vakcínu (očkování proti pneumokokovým onemocněním - do 500 Kč, očkování proti rakovině děložního čípku - do 1 000 Kč). Příspěvek bude poskytován na: očkovací látku proti klíšťové encefalitidě včetně přeočkování, očkovací látku proti virové hepatitidě typu A, B a AB, očkovací látku proti chřipce, očkovací látku proti meningokokovým infekcím, očkovací látku proti rakovině děložního čípku, očkovací látku proti pneumokokovým onemocněním, očkovací látku proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, očkovací látku proti planým neštovicím, očkovací látku proti rotavirovým nákazám.
Vitaminy do 2 letDětem do 2 let věku včetně je určen příspěvek na nákup vitaminů určených pro děti do výše 100 Kč, a to zakoupených výhradně v lékárně nebo prostřednictvím specializovaných internetových obchodů.
CeliakieDětem a mládeži ve věku do 18 let včetně s diagnózou celiakie je určen příspěvek do výše 1 500 Kč. Čerpání příspěvku probíhá jednorázově, akceptováno je předložení více dokladů. Lze jej využít na nákup bezlepkových potravin, domácí pekárny, ozdravný pobyt.
Ozdravně léčebné pobytyDětem ve věku od 7 do 15 let včetně, které jsou nemocné opakovanými záněty horních cest dýchacích, atopickými ekzémy, lupénkou a dalšími chorobami imunity, přispěje pojišťovna na ozdravně léčebné pobyty v horských lokalitách.
Vitaminy pro děti 3 - 15 letDětem a mládeži ve věku 3-15 let včetně poskytne na kontaktních místech vitaminy. Vitaminy se budou vydávat jedenkrát ročně, od října do prosince.
Preventivní programy pro studenty denního studia ve věku 19-26 let

Programy lze čerpat buď jednorázově, nebo postupně, do celkové výše 1 500 Kč ročně. Příspěvky lze čerpat na tyto jednotlivé preventivní programy:

 • Lyžařský výcvik - příspěvek do 300 Kč
 • Zdravé zuby - příspěvek do 300 Kč
 • Preventivní očkování - příspěvek do 300 Kč
 • Prevence rakoviny kůže - pigmentové skrvny - do 500 Kč
 • Laserové operace očí - do 1000 Kč
 • Sportovní prohlídka - do 300 Kč
 • Celiakie - do 1500 Kč
Preventivní programy pro ženy od 19 let

Programy lze čerpat buď jednorázově, nebo postupně do celkové výše 1 500 Kč ročně. Příspěvky lze čerpat na tyto jednotlivé preventivní programy:

 • Preventivní očkování - do 300 Kč
 • Hormonální substituční terapie + prevence osteoporózy od 40 do 55 let - do 300 Kč
 • Prevence rakoviny prsu - mamografické nebo ultrasonografické od 30 do 44 let - až 300 Kč
 • Rakovina tlustého střeva - Haemocult test od 40 do 49 let - do 200 Kč
 • Prevence rakoviny kůže - pigmentové skvrny - do 500 Kč
 • Laserové operace očí - do 1000 Kč
 • Manažerka svého mateřství - příspěvek do výše 1 500 Kč těhotným ženám a matkám (dětí do 12 měsíců věku) ve věku 18-44 let včetně
 • Sportovní prohlídka - do 300 Kč
 • Celiakie - do 1 500 Kč
Preventivní programy pro muže od 19 let

Programy lze čerpat buď jednorázově, nebo postupně do celkové výše 1 500 Kč ročně. Příspěvky lze čerpat na tyto jednotlivé preventivní programy:

 • Preventivní očkování - do 300 Kč
 • Rakovina tlustého střeva - Haemocult test od 40 do 49 let - do 200 Kč
 • Rakovina prostaty - vyšetření PSA od 40 do 55 let - až 200 Kč
 • Prevence rakoviny kůže - pigmentové skvrny - do 500 Kč
 • Laserové operace očí - do 1000 Kč
 • Sportovní prohlídka - do 300 Kč
 • Celiakie - do 1 500 Kč
Preventivní programy pro dárce krve
 • Programy pro dárce krve, plasmy a kostní dřeně - po každém odběru poskytne vitaminy v hodnotě 80 Kč
 • Programy pro dárce krve, plasmy a kostní dřeně - Držitelé bronzové a stříbrné Jánského plakety - vitaminový balíček v hodnotě 300 Kč
 • Programy pro dárce krve, plasmy a kostní dřeně - Držitelé zlaté Jánského plakety - až 1 500 Kč na preventivní očkování (očkování proti hepatitidě, očkování proti klíšťové encefalitidě a přeočkování proti klíšťové encefalitidě, meningokokovým infekcím, chřipce), na kontaktní čočky a laserové operace očí. U očkování je možné příspěvek užít na jednotlivou dávku.
 • Programy pro dárce krve, plasmy a kostní dřeně - Držitelé Zlatého kříže - až 2 000 Kč na preventivní očkování (očkování proti hepatitidě, očkování proti klíšťové encefalitidě a přeočkování proti klíšťové encefalitidě, meningokokovým infekcím, chřipce), na kontaktní čočky a laserové operace očí.
Bonus PlusÚčast v programu je zcela dobrovolná, není omezena věkem, pohlavím, ani kategorií plátce. Pojištěnec se k programu vědomě přihlašuje tím, že požádá o aktivaci Individuálního bodového účtu. Program Bonus Plus je založen na principu získávání a čerpání bodů podle předem stanovených kritérií. Získané body může pojištěnec vyměňovat za produkty a služby v průběhu celého roku. Veškeré čerpání bodů se řídí sazebníkem, který je k dispozici na každé pobočce ČPZP, na internetových stránkách a na požádání jej může pracovník pobočky ČPZP či pracovník infolinky sdělit pojištěnci také telefonicky. Sazebník je průběžně aktualizován.

 

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO POJIŠTĚNÍ
Odeslat žádost
Máte dotaz k životnímu pojšitění?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz