Výhody doplňkového penzijního spoření pro děti

03.05.2017 | Petr Gola | Spoření
Od roku 2016 mohou rodiče uzavřít dítěti smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Jedná se o zajímavou finanční alternativu, kdy je spoření podporováno státem formou měsíčního státního příspěvku. Co je dobré vědět a spoření na penzi dětem?
02H61315.jpg
Prasátko
Hledáte výhodné SPOŘENÍ?


S námi jej získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi spoří

13 767 445 521


Získejte v průměru o 2 % vyšší úrok
-
Náš návrh spoření je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Do konce roku 2015 mohla být účastníkem smlouvy o doplňkovém penzijním spoření pouze fyzická osoba starší 18 let. Od roku 2016 však mohou rodiče uzavřít i smlouvu o penzijním spoření svým malým dětem. Dle zákona o doplňkovém penzijním spoření rodiče nepotřebují souhlas soudu k uzavření nebo změně smlouvy, neboť toto právní jednání se považuje za běžnou záležitost při správě jmění dítěte.

 

Důchodové nároky budou v budoucnu výrazně odlišné od současné situace, do penze se bude odcházet za horších podmínek. Vlastní zajištění na penzi bude neustále nabývat na významu, proto má význam spořit na penzi již malým dětem. Vzhledem k ekonomickému a demografickému vývoji nebudou mít děti státní důchod v porovnání s předchozími výdělky tak vysoký jako nynější penzisté.

 

Nárok na státní příspěvek

Doplňkové penzijní spoření patří mezi finanční produkty podporovány státem. I děti mají nárok na státní příspěvek na svoji smlouvu. Výše státního příspěvku závisí na pravidelné výši měsíční úložky na smlouvu. Nárok na měsíční státní příspěvek vzniká, když se spoří na smlouvu minimálně 300 Kč měsíčně, v takovém případě činí státní příspěvek 90 Kč měsíčně (1 080 Kč za rok). U měsíčních úložek od 300 Kč do 999 Kč je měsíční státní příspěvek 90 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč. Maximální státní měsíční příspěvek činí 230 Kč (2 760 Kč za rok) a pro jeho čerpání je nutné spořit na smlouvu minimálně 1 000 Kč měsíčně.

 

Praktický příklad

Pan Novák uzavřel svojí pětileté dceři smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Měsíční úložka činí 700 Kč. Měsíční státní příspěvek bude činit 170 Kč (90 Kč + 20 % z 400 Kč). Státní příspěvky jsou na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření připisovány čtvrtletně. Pokud se v budoucnu rozhodne pan Novák zvýšit měsíční úložku dceři, tak za účelem čerpání vyššího měsíčního státního příspěvku je nutné provést patřičnou změnu smlouvy. Nestačí za účelem čerpání vyššího státního příspěvku dobrovolně platit více.

Částečné odbytné v 18 letech

Na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření mohou dítěti přispívat i prarodiče a usnadnit mu start do života a pomoci mu se zajištění na penzi. V 18 letech lze totiž ze smlouvy čerpat peníze. Ve výši jedné třetiny hodnoty naspořených peněz je možné čerpat částečné odbytné v 18 letech, a to včetně obdržených státních příspěvků. Podmínkou je, že spořící doba trvala nejméně 120 kalendářních měsíců a během posledních 24 kalendářních měsíců nedošlo k převodu finančních prostředků k jiné penzijní společnosti. Po podání žádosti o výplatu částečného odbytného přitom smlouva o doplňkovém penzijním spoření nezaniká.

 

 

Jakou zvolit investiční variantu?

U doplňkového penzijního spoření je možné si u penzijní společnosti zvolit z několika nabízených investičních variant, a to v závislosti na vlastním investičním profilu. Spoření na penzi u dětí je dlouhodobým finančním produktem, u kterých volí i konzervativnější rodiče často dynamickou variantu. Zvolenou variantu je přitom možné v průběhu let změnit.

Při finančních problémech lze spoření přerušit

Někdy v praxi dochází k situaci, že se rodiče dostanou do složitější finanční situace (např. dočasná nezaměstnanost jednoho z nich) a nemají aktuálně prostředky na pravidelné spoření dítěti na doplňkovém penzijním spoření. V takových případech není nutné hned smlouvu rušit. U doplňkového penzijního spoření je možné požádat o odklad a přerušení placení na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření.
Žádost o bezplatný návrh
VYSOKÉ ÚROKOVÉ SAZBY
Odeslat žádost o VYSOKÝ ÚROK
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz