Vysoké platby na sociálním pojištění a žádný důchod

09.12.2015 | Petr Gola | Finanční plán
Někteří občané odvádí v produktivním životě vysoké částky na sociálním pojištění, přitom v případě předčasného úmrtí neobdrží rodina žádné peníze nebo pobírá pozůstalostní důchod velmi krátce. Vlastní úspory a investice na důchod nikdy nepropadnou. Vlastní zajištění na penzi je zodpovědné i vůči rodinným příslušníkům.
86490853.jpg
Hodiny
ZÍSKEJTE peníze navíc


S námi to dokážete


jsme na trhu již od roku 1998 a máme již

481 293 klientůZískejte řešení pravidelně získávající významná ocenění
-

Náš návrh řešení je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Při předčasném úmrtí např. pár let před dosažením řádného důchodového věku může být během produktivního života zaplaceno na sociálním (důchodovém) pojištění několik miliónů a přitom se nečerpá ani koruna starobního důchodu.

Praktický příklad

Pan Novák umřel dva roky před dosažením řádného důchodového věku. Pro zjednodušení budeme počítat, že pan Novák odpracoval 36 let během kterých měl po celou dobu hrubou měsíční mzdu 30 000 Kč v současné hodnotě. Pro zjednodušení budeme počítat s odvodem na sociálním pojištění v souhrnné výši 31,5 % (6,5 % zaměstnanec a 25 % zaměstnavatel) jako je tomu v roce 2015. Během 36 let zaplatil tedy pan Novák v současné hodnotě na sociálním (důchodovém) pojištění 4 082 400 Kč (30 000 Kč x 31,5 % x 12 měsíců x 36 let). Z důvodu úmrtí dva roky před plánovaným odchodem do důchodu neobdrží pan Novák na důchodu ani korunu. Protože byl rozvedený a děti jsou dospělé a pracují, tak nevznikne nikomu nárok na pozůstalostní důchod.

Pozůstalostní důchody se nepobírají vždy

Nárok na pozůstalostní důchody (vdovský, vdovecký a sirotčí důchod) nevzniká vždy, je potřeba splnit zákonné podmínky. Níže si uvedeme vybraných pět případů, kdy nárok na pozůstalostní důchod nevzniká, přestože zemřelý po celý produktivní život pracoval a odváděl ze své mzdy sociální (důchodové) pojištění. A to ani v případě velmi vysokých odvodů na povinném pojistném.

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes a zajistěte se na stáří s vítězem testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

1) Rozvod

Nárok na vdovský důchod má při splnění zákonných podmínek manželka pouze po manželovi, nikoliv však po bývalém manželovi. I když spolu žili manželé např. třicet let a k rozvodu došlo nedávno před úmrtím, tak nárok na vdovský důchod nevzniká.

2) Družka

Při splnění zákonných podmínek má nárok na vdovský důchod pouze manželka, družka nikoliv. Přestože žila družka s partnerem téměř celý život, tak ji na vdovský důchod nárok nevznikne.

3) Nesplnění doby pojištění

Aby bylo možné vdovský důchod pobírat, tak musel zemřelý splnit potřebnou dobu pojištění. V praxi bývá problém při delší evidenci na úřadu práce bez nároku na podporu v nezaměstnanosti, neboť toto období se započítává pro důchodové účely pouze v omezeném rozsahu.

4) Dospělé děti

Sirotčí důchod je možné při splnění zákonných podmínek pobírat maximálně do 26 let věku. Starší děti nemohou sirotčí důchod pobírat.

5) Pracující děti

Pro pobírání sirotčího důchodu do 26 let je nutné splňovat podmínku nezaopatřenosti, která je nejčastěji splněna při studiu. Pracující nebo podnikající děti nemají na sirotčí důchod nárok, přestože je jim např. 20 let.

Vdovský důchod vyplácen pouze rok

Standardně má manželka nárok při splnění zákonných podmínek na vdovský důchod po zemřelém manželovi jeden rok. Po uplynutí jednoho roku se vdovský důchod pobírá pouze v případě, že je splněna některá ze zákonných podmínek (např. péče o nezaopatřené dítě, péče o závislé rodiče nebo dosažení požadovaného věku). V praxi tak velmi často pobírá manželka vdovský důchod po zemřelém manželovi pouze jeden rok, neboť děti jsou již dospělé a ještě nedosáhla požadovaného věku. Aby se následně v budoucnu vdovský důchod obnovil, tak musí být některá ze zákonných podmínek splněna do dvou let po zániku vdovského důchodu, což je poměrně krátká doba.

Vlastní investice a úspory "nepropadají"

Někteří občané se mylně domnívají, že v případě jejich předčasného úmrtí bude rodina finančně zajištěna prostřednictvím státního důchodu, protože odvádí během života vysoké částky na sociálním pojištění. Pozůstalostní důchody však nenáleží vždy a jejich výše je případně nedostatečná. Různé vlastní komerční finanční produkty nebo investice do nemovitostí jsou vůči rodině zodpovědné.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Odeslat žádost o návrh VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Máte dotaz k finančnímu plánu?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz