Vysoké příjmy a vdovský důchod jen 3 000 Kč

10.10.2017 | Petr Gola | Daně a stát

Při splnění zákonných podmínek má vdova (vdovec) nárok na vdovský (vdovecký) důchod. Při průměrných příjmech však může vdovský důchod činit pouze 2 500 Kč. A kdy není vdovský důchod vůbec přiznán? Vlastní úspory a investice naproti tomu náleží v plné výši.

02F11431.jpg

Ženy se v průměru dožívají vyššího věku než muži a většinou jsou mladší než jejich manželé, proto se v praxi mnohem častěji pobírá vdovský důchod oproti vdoveckému důchodu, a proto i v článku budeme mluvit o vdovském důchodu, přičemž stejné podmínky platí samozřejmě i pro vdovecký důchod.

 

Aby mohla vdova pobírat na svůj bankovní účet vdovský důchod, tak musel zemřelý manžel pobírat starobní nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí musel splnit podmínky pro přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu třetího stupně nebo muselo dojít k úmrtí následkem pracovního úrazu. Pro přiznání vdovského důchodu je tedy nutné, aby zemřelý manžel získal potřebnou dobu pojištění.

 

Při dlouhodobé nezaměstnanosti nemusí být vdovský důchod vůbec přiznán, neboť evidence na úřadu práce se do doby pojištění pro přiznání důchodu (starobního nebo invalidního) započítává pouze v omezeném rozsahu. Z dikce zákona vyplývá, že nárok na vdovský důchod má pouze manželka. Družka nebo partnerka nemohou vdovský důchod nikdy pobírat, ani např. po 20letém společném soužití. Vlastní komerční finanční produkty může v případě předčasného úmrtí obdržet i družka nebo partnerka.

 

Souběh důchodů

I když jsou splněny podmínky pro přiznání vdovského důchodu, tak mnohdy činí vdovský důchod méně než 3 000 Kč. Stává se tak zejména v případě, že vdova již pobírá vlastní starobní nebo invalidní důchod. V takovém případě se totiž uplatňují pravidla pro souběh důchodů a v plné výši se vyplácí pouze vyšší z důchodů a z nižšího důchodu náleží pouze polovina procentní výměry důchodu.

 

Praktický příklad

Paní Malíkové zemřel nyní manžel, který pobíral od května 2017 nadprůměrný starobní důchod ve výši 14 550 Kč. Paní Malíková pobírá vlastní podprůměrný starobní důchod ve výši 9 550 Kč. Nejdříve se porovnají procentní výměry obou důchodů. Procentní výměra starobního důchodu paní Malíkové činí 7 000 Kč (9 550 Kč – 2 550 Kč) a polovina procentní výměry důchodu zemřelého manžela činí 6 000 Kč, vdovský důchod činí 50 % (14 550 Kč – 2 550 Kč) x 50 %). Paní Malíkové bude tedy náležet v plné výši vlastní starobní důchod ve výši 9 550 Kč a z vdovského důchodu jí bude náležet polovina procentní výměry, tedy 3 000 Kč (6 000 Kč x 50 %). Souhrnný měsíční důchod paní Malíkové bude tedy 12 550 Kč (9 550 Kč + 3 000 Kč).

Pokud zemřelý manžel pobíral starobní důchod na úrovni průměrného důchodu, potom vdovský důchod vdovy, která již pobírá vlastní starobní důchod, nečiní ani 2 500 Kč.


Vdovský důchod může být pobírán pouze rok

Standardně je ze zákona vdovský důchod vyplácen pouze jeden rok a po uplynutí jednoho roku pouze při splnění některé ze zákonných podmínek. V praxi se nejčastěji jedná o podmínku výchovy dítěte nebo dosažení požadovaného věku. Jestliže tedy vdova, která má např. 50 let a nesplňuje věkovou podmínku a nevychovává již žádné dítě, neboť ty již mají vlastní rodiny, tak má nárok na vdovský důchod pouze jeden rok. Po dobu jednoho roku bude sice pobírat nekrácený vdovský důchod, a to včetně základní výměry důchodu, která v letošním roce činí 2 550 Kč. Ale po uplynutí jednoho roku se již vdovský důchod pobírat nebude.

 

Praktický příklad

Paní Smutné (50 let) zemřel manžel, který ke dni úmrtí splnil podmínku pro přiznání invalidního důchodu třetího stupně ve výši 12 550 Kč. Paní Smutné bude přiznán vdovský důchod ve výši 7 550 Kč. Paní Smutná však bude vdovský důchod pobírat pouze jeden rok.


Na pozůstalostní důchod spoléhat nelze

Jak jsme si ukázali na praktických příkladech, tak vdovský důchod může být velmi nízký nebo se může vyplácet pouze jeden rok. S ohledem na vlastní finanční zajištění rodiny je tedy vlastní spoření a investování ve zvolených finančních produktech zodpovědným krokem.