Vysokoškoláci a důchod

22.05.2017 | Petr Gola | Finanční plán

Výše státního důchodu závisí nejenom na příjmech, ale i na získané době pojištění. Od roku 2010 se  do doby pojištění nezapočítává studium. Co to znamená pro vysokoškoláky? Proč mají věnovat spoření na důchod maximální pozornost?

02I95670.jpg
Hodiny
ZÍSKEJTE peníze navíc


S námi to dokážete


jsme na trhu již od roku 1998 a máme již

481 293 klientůZískejte řešení pravidelně získávající významná ocenění
-

Náš návrh řešení je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Do doby pojištění se jako náhradní doba pojištění započítávalo studium na střední škole, vyšší odborné škole nebo vysoké škole v Česku po dobu prvních šesti let po 18. roce věku, ale pouze do konce roku 2009. Studium po roce 1996 se započítávalo do doby pojištění ovlivňující výši státního důchodu z 80 %. Doba studia od roku 2010 se již pro důchodové účely nezapočítává. Dnešní studenti získají tedy nižší dobu pojištění než jejich rodiče. Každý rok pojištění přitom značně ovlivňuje výši státního důchodu.

Praktický příklad

Slečna Králová získá z důvodu studia dobu pojištění v rozsahu 38 let a její osobní vyměřovací základ bude 30 000 Kč. Měsíční státní důchod slečny Králové dle výpočtové formule roku 2017 by byl 12 237 Kč. Kdyby se započítalo studium, tak by slečna Králová získala dobu pojištění v rozsahu 43 let. Při osobním vyměřovacím základu 30 000 Kč by měla měsíční starobní důchod ve výši 13 512 Kč. Z důvodu nezapočítání studia bude mít slečna Králová měsíční státní důchod nižší o 1 275 Kč měsíčně, tedy 15 300 Kč za rok.

Možnost dobrovolného důchodového pojištění

Studenti si mohou podat přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení) a během studia si platit měsíčně dobrovolné důchodové pojištění. Minimální měsíční částka dobrovolného důchodového pojištění v letošním roce činí 1 977 Kč. Platit si však dobrovolné důchodové pojištění mnohdy již 40 let před odchodem do důchodu je však složité, neboť výpočtová formule důchodu za 40 let bude zcela jistě výrazně odlišná od současného stavu.

Proč zvýšit vlastní spoření a investování?

Aktuální legislativa umožňuje případně platit dobrovolné důchodové pojištění za dobu studia zpětně. Proto není výhodné platit dobrovolné důchodové pojištění již během studia. Nejvýhodnější je však zajistit se na důchod co nejvíce vlastními silami. Dnešní vysokoškoláci by měli počítat s tím, že důchodová legislativa se bude muset vzhledem k demografickým a ekonomickým trendům změnit. V budoucnu nebudou moci být státní důchody tak vysoké jako je tomu v současnosti. Spoření a investování na důchod by mělo hrát významnou roli v rodinném finančním plánování. S pravidelným spořením a investováním na penzi je vhodné začít již od první výplaty, i když nejdříve s nižší částkou, která by se postupně zvyšovala, jak bude stoupat životní úroveň.

Důchodové změny

Vlastní finanční polštář je největší jistotou, neboť každý si může přímo ovlivňovat nakládaní se svými prostředky. U státních důchodů tomu tak není. Legislativa se neustále vyvíjí a mění, jenom v posledních několika málo letech došlo k řadě výrazných změn, např. zavedení a následné zrušení II. důchodového pilíře. Dnešní studenti musí myslet na penzi výrazně více než museli dnešní penzisté. Jedním z důvodů je i uvedené nezapočítání doby studia od roku 2010 do doby pojištění ovlivňující výši státního důchodu. Bez dostatečného vlastního finančního zajištění na penzi bude odchod do důchodu v budoucnu znamenat citelně vyšší pokles životní úrovně než je tomu v současnosti.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Odeslat žádost o návrh VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Máte dotaz k finančnímu plánu?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz