Vyšší daňové výhody u životního pojištění a produktů III. pilíře

21.01.2016 | Petr Gola | Finanční plán
Z důvodu zrušení II. důchodového pilíře je posílena atraktivita III. důchodového pilíře, tedy penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření. Od roku 2017 se zvyšují daňové úlevy u produktů III. důchodového pilíře a životního pojištění. Podívejme se na praktické příklady.
plan_04_kalkulacka_a_bryle.jpg
Hodiny
ZÍSKEJTE peníze navíc


S námi to dokážete


jsme na trhu již od roku 1998 a máme již

481 293 klientůZískejte řešení pravidelně získávající významná ocenění
-

Náš návrh řešení je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Původní legislativní návrh počítal s daňovým zvýhodněním již od roku 2016, nakonec však je účinnost daňového zvýhodnění u penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření a životního pojištění až od roku 2017. K jakým pozitivním daňovým novinkám dojde od roku 2017?

Zvýšení osvobození pro platbu zaměstnavatele

Roční platba zaměstnavatele zaměstnanci na smlouvu o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření a životním pojištění v úhrnu nejvýše 50 000 Kč za rok 2017 bude osvobozena od daně z příjmu fyzických osob i platby sociálního pojištění a zdravotního pojištění. Limit se zvýší z 30 000 Kč.

Praktický příklad

Pan Novák dostává v roce 2016 na své smlouvy o životním pojištění a doplňkovém penzijním spoření od zaměstnavatele 4 100 Kč měsíčně. Částka 2 500 Kč je osvobozena od daňových plateb, částka 1 600 Kč (4 100 Kč - 2 500 Kč) podléhá stejným odvodům jako standardní  hrubá mzda. V roce 2017 bude daňově osvobozen celý příspěvek zaměstnavatele na smlouvu ve výši 4 100 Kč. Při zvýšení hrubé mzdy o 4 100 Kč se zvýší čistá mzda zaměstnance, kterou obdrží na účet o 2 823 Kč (z hrubé mzdy 4 100 Kč musí odvést 267 Kč na sociálním pojištění, 185 Kč na zdravotním pojištění a 825 Kč na dani z příjmu). Při platbě zaměstnavatele na smlouvy ve výši 4 100 Kč měsíčně v roce 2017 obdrží zaměstnanec celou částku na smlouvy.

Vyšší odpočet produktů III. pilíře

Od základu daně za rok 2017 bude možné odečíst příspěvek na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření až o 24 000 Kč (za letošní rok o 12 000 Kč). Základ daně za rok 2017 budou snižovat pouze roční příspěvky nad 12 000 Kč. V přiložené tabulce máme uveden daňový odpočet v závislosti na měsíční platbě na smlouvu v letošním roce a v příštím roce.

 

Měsíční vklad

Daňový odpočet 2017

Daňový odpočet 2016

1 000 Kč a méně

0 Kč

0 Kč

1 200 Kč

2 400 Kč

2 400 Kč

1 500 Kč

6 000 Kč

6 000 Kč

1 800 Kč

9 600 Kč

9 600 Kč

2 000 Kč

12 000 Kč

12 000 Kč

2 500 Kč

18 000 Kč

12 000 Kč

3 000 Kč a více

24 000 Kč

12 000 Kč

 

Praktický příklad

Paní Svobodová si spoří v doplňkovém penzijním spoření 3 000 Kč měsíčně, protože chce využít výhod předdůchodu. Za rok 2016 si sníží daňový základ pouze o 12 000 Kč a sníží si tak daň z příjmu fyzických osob o 1 800 Kč (12 000 Kč x 15 %), za rok 2016 je totiž možné snížit daňový základ maximálně právě o 12 000 Kč. Za rok 2017 si již paní Svobodová sníží daňový základ o 24 000 Kč a docílí daňové úspory 3 600 Kč (24 000 Kč x 15 %), za předpokladu, že se nezmění daňové sazby.

Vyšší odpočet u životního pojištění

Od základu daně za rok 2017 bude možné odečíst příspěvky na smlouvu o životním pojištění neumožňující průběžný výběr rovněž o 24 000 Kč (za letošní rok o 12 000 Kč), a to i při uzavření více smluv. Výplata pojistného plnění musí být ve smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících a nejdříve v měsíci dosažení 60 let.

Praktický příklad

Paní Černá má uzavřeny dvě smlouvy o životním pojištění, v roce 2016 vloží na každou smlouvu 1 000 Kč měsíčně. U obou smluv splňuje paní Černá zákonné podmínky pro daňový odpočet. Za celý rok 2016 si sníží paní Černá základ o 12 000 Kč a z důvodu daňového odpočtu u životního pojištění bude mít nižší daňovou povinnost o 1 800 Kč (12 000 Kč x 15 %). Za rok 2016 je možné si snížit daňový základ maximálně právě o 12 000 Kč. Za rok 2017 si již sníží paní Černá daňový základ o 24 000 Kč a dosáhne daňové úspory 3 600 Kč (24 000 Kč x 15 %), za předpokladu, že se nezmění daňová sazba.

Daňových výhod je dobré využít

Zvýšení daňových výhod u životního pojištění, penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření od roku 2017 je velmi pozitivní. Pro daňové plátce je dobré těchto výhod využít. Atraktivita benefitu zaměstnavatele formou příspěvku na podporované produkty ještě stoupne. Zvýšení příspěvku na smlouvy do limitu je finančně výhodnější než zvýšení hrubé mzdy pro zaměstnance i zaměstnavatele.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Odeslat žádost o návrh VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Máte dotaz k finančnímu plánu?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz