Zaměřeno na Latinskou Ameriku (1)

26.10.2015 | Mark Mobius | Investování
Od devátého do jedenáctého října se v Limě v Peru konala každoroční společná konference Světové banky a Mezinárodního měnového fondu, což se v případě Latinské Ameriky událo poprvé za posledních téměř 50 let. Toto setkání je fórem ministrů financí a guvernérů centrálních bank z celého světa, kteří zde probírají ekonomická a finanční témata spolu s plánovanými kroky na podporu ekonomického růstu a snižování chudoby. Program se zaměřuje na různorodé výzvy, jimž region čelí, včetně infrastruktury, udržitelného rozvoje, dopadu cen komodit, sociální a hospodářské nerovnosti a nezaměstnanosti.
02H52551.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Peru: Model úspěchu

Za povšimnutí stojí to, že pro letošní konferenci bylo vybráno Peru, protože prochází četnými změnami a transformuje se. Při této příležitosti vydal MMF knihu, kde zmiňuje výzvy, vývoj politiky a dosažené úspěchy za posledních 30 let, s názvem Peru, na cestě k hospodářskému úspěchu. V předmluvě potom ředitelka MMF Christine Legard píše: „Když přemýšlím nad Peru a jeho úspěchy, vzpomenu si na staré Sofoklovo přísloví, podle kterého úspěch je podmíněn vynaloženým úsilím. Příběh ekonomické transformace Peru během posledních třiceti let je toho dobrým příkladem.“

Dlouhodobé hospodářské úspěchy Peru jsou pro ostatní země v regionu vzorem, ale obavy z blížícího se zvýšení úrokových sazeb v USA, zpomalující růst Číny (významný trh pro mnohé vývozce z Latinské Ameriky) a oslabení měny vůči posilujícímu americkému dolaru se na trzích podepsaly. Zdá se ale, že Peru zvládá tyto výzvy lépe, než jiné země. Růst hrubého domácího produktu v tomto roce se očekává mezi 3,0 – 3,9%, zatímco pro Latinskou Ameriku jako celek se očekává menší než 1%. Podobně i peruánský nuevo sol oslabil oproti americkému dolaru asi o 7%, což je mnohem méně než většina ostatních latinskoamerických měn. Kupříkladu brazilský reál oslabil o 34% a kolumbijské peso o 22%.

Peru prospívá díky obrovským zásobám nerostného bohatství – je druhým největším producentem stříbra na světě, třetím největším dodavatelem mědi a důležitým producentem zlata a zinku. Příznivé ceny těchto komodit a dalších druhů exportu pomohly v letech 2009 – 2013 dosahovat průměrného růstu HDP ve výši 5,6% a umožnily vládě uskutečnit důležité kroky směrem ke snížení chudoby v zemi. Současné nižší ceny komodit se Peru sice dotkly, ale očekávané zvýšení produkce mědi vlivem plánovaného otevření nových dolů v příštích pár letech by mohlo posunout Peru před Chile jako druhého největšího producenta mědi na světě a návrat cen by pomohl podpořit ekonomický růst. Vedoucí představitelé Peru hledají způsoby jak diverzifikovat hospodářství země směrem od těžby a iniciovali řadu reforem za účelem podpory investování, zapojili se do četných obchodních dohod a partnerství, včetně Transpacifického. Zvýšené pozornosti ze strany veřejnosti i soukromého sektoru se těší také infrastruktura.

Rozvoj Peru by se však mohl zpomalit v případě jeho možného snížení statutu z rozvojového na hraniční trh, o čemž informoval poskytovatel indexu MSCI s ohledem na nízkou likviditu peruánských akcií. Třicátého září MSCI oznámil, že dává Peru do června roku 2016 čas, aby se s problematickými oblastmi vypořádalo. Může se to zdát nedůležitým, avšak v kontextu udržení a získání zahraničních investorů hraje index velmi důležitou roli. Na MSCI Emerging Market Index má Peru nyní váhu 0,4%, ale v případě MSCI Frontier Market Index by mělo váhu daleko větší. V současné době země usiluje o získání většího počtu zahraničních investorů, kteří již mají zhruba třetinový podíl na celkovém obchodovaném objemu akcií. Jedná se například o desetiletý plán na transformaci Peru ve finanční centrum Latinské Ameriky a také zavedení investorsky vstřícnějších daňových reforem.

Navíc, i když mělo Peru za posledních deset let nejnižší průměrnou roční míru inflace (2,9%) ze všech zemí Latinské Ameriky, její nedávný růst vedl centrální banku v září ke zvýšení klíčové inflační sazby na 3,5%, nehledě na obavy ze zpomalujícího se růstu.

 

© Copyright 2015 Franklin Templeton Investments. All rights reserved. Článek byl převzat a přeložen s laskavým svolením společnosti Franklin Templeton Investments z blogu Marka Mobiuse http://mobius.blog.franklintempleton.com/2015/10/06/a-lens-on-latin-america/

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz