Zaměstnanci a příjem z pronájmu v daňových souvislostech

11.11.2015 | Petr Gola | Finanční plán
Příjem z pronájmu je velmi oblíbeným zdrojem přivýdělku pro řadu zaměstnanců. Ať už se jedná o pronájem zděděné nemovitosti nebo pronájem pořízené nemovitosti za účelem jejího pronájmu. Kvalitní nemovitost je odolná vůči inflaci a jedná se o dobře zhodnocené finanční prostředky. Co by měli zaměstnanci vědět o pronájmu?
kalkula_ka.jpg
Hodiny
ZÍSKEJTE peníze navíc


S námi to dokážete


jsme na trhu již od roku 1998 a máme již

481 293 klientůZískejte řešení pravidelně získávající významná ocenění
-

Náš návrh řešení je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Příjem z pronájmu může být dlouhodobým stabilním pasivním rodinným příjmem. Proto někteří zaměstnanci čerpají např. hypoteční úvěr i na pořízení nemovitosti určené k pronájmu. Dobře promyšlená investice do nemovitosti je oblíbenou a srozumitelnou investicí. Zaměstnanci mající pravidelné příjmy z pronájmu musí počítat s tím, že daňové záležitosti za ně nemůže vyřídit zaměstnavatel a musí podat daňové přiznání.

Potvrzení o zdanitelných příjmech je nutností

Zaměstnanci s příjmy z pronájmu musí požádat všechny zaměstnavatele, u kterých pracovali během roku o vystavení "potvrzení o zdanitelných příjmech" za daný kalendářní rok. Všechna potvrzení jsou následně přílohou daňového přiznání. Zaměstnanec pracující po celý rok pouze pro jednoho zaměstnavatele potřebuje pouze jedno "potvrzení". V uvedeném tiskopisu jsou uvedeny potřebné údaje k vyplnění daňového přiznání.

Stanovení základu daně z pronájmu

Příjem ze závislé činnosti (z pracovního poměru) je příjmem dle § 6 zákona o dani z příjmu. Všechny potřebné údaje k doložení příjmů dle § 6 jsou obsaženy právě v "potvrzení o zdanitelných příjmech". Příjem z pronájmu je příjmem dle § 9 zákona o dani z příjmu. Základem daně je příjem ponížený o výdaje. Výdaje je možné stanovit buď ve skutečné výši nebo uplatnit výdaje 30% výdajovým paušálem z dosažených příjmů. Do zdanitelných příjmů se přitom nezahrnují úhrady za služby, které pronajímatel sám neposkytuje (např. dodávka vody, vytápění, různé další služby). Když majitel nemovitosti vybranou částku za služby pošle příslušným poskytovatelům služeb a po konečném vyúčtování provede vyúčtování pro nájemce a zálohy vyrovná, tak přijaté a zaplacené zálohy neeviduje jako zdanitelný příjem ani jako zdanitelný výdaj při vyrovnání záloh.

Přehledy se nevyplňují

Z příjmu z pronájmu se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Zaměstnanci mají vyřešen svůj pojistný vztah vůči OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení) a příslušné zdravotní pojišťovně ze zaměstnání. Při příjmech z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu není tedy potřeba vyplňovat "přehledy o příjmech a výdajích".

Omezení daňových slev se zaměstnanců zpravidla netýká

Při využití výdajových paušálů není možné uplatnit daňovou slevu na manželku s vlastními příjmy do 68 tisíc Kč za rok a uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Jestliže však zaměstnanci mají daňový základ ze zaměstnání vyšší než polovinu celkového základu daně, tak mohou uplatnit tyto daňové slevy. Ve většině případů tedy mohou zaměstnanci bez obav využít výhodný 30% výdajový paušál a mít nárok na tyto daňové slevy.

 

Praktický příklad

Zaměstnanec pan Novotný měl po celý rok 2015 hrubou mzdu 30 000 Kč. Pan Novotný uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti. Zdanitelný příjem z pronájmu za rok 2015 činil 60 000 Kč. Pan Novotný uplatňuje z pronájmu výdaje 30 % výdajovým paušálem. Kolik doplatí pan Novotný na dani z příjmu fyzických osob?

 

Pro vyplnění daňového přiznání bude pan Novotný potřebovat "potvrzení o zdanitelných příjmech" od zaměstnavatele:

Text

Částka

Úhrn zúčtovaných příjmů

360 000 Kč

(30 000 x 12 měsíců)

Úhrn povinného pojistného

122 400 Kč

(360 000 x 34 %)

Základ daně ze závislé činnosti

482 400 Kč

(360 000 +122 400)

Skutečně sražená záloha na daň z příjmu

18 312 Kč

(1 526 Kč x 12 měsíců)

 

Výpočet měsíční zálohy na dani z příjmu fyzických osob ve výši 1 526 Kč:

Text

Částka

Hrubá mzda

30 000 Kč

Superhrubá mzda

40 200 Kč

(30 000 x 1,34)

Daň z příjmu

6 030 Kč

(40 200 x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Daňové zvýhodnění na děti

2 434 Kč

(1 117 Kč + 1 317 Kč)

Měsíční záloha na daň z příjmu

1 526 Kč

(6 030 - 2 070 - 2 434)

 

Základ daně z pronájmu bude 42 000 Kč (60 000 Kč - (60 000 Kč x 30 %).

 

Vyplněné daňové přiznání pana Novotného

Text

Částka

Úhrn příjmů od zaměstnavatelů

360 000 Kč

Úhrn placeného pojistného

122 400 Kč

Dílčí základ daně dle § 6

482 400 Kč

Dílčí základ daně dle § 9

42 000 Kč

Základ daně

524 400 Kč

(482 400 + 42 000)

Daň z příjmu

78 660 Kč

(524 400 x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Daňové zvýhodnění na dvě děti

29 208 Kč

Daň po slevách

24 612 Kč

(78 660 - 24 840 - 29 208)

Zaplacené zálohy

18 312 Kč

Daňový nedoplatek

6 300 Kč

(24 612 - 18 312)

Pan Novotný podá daňové přiznání za rok 2015 na finančním úřadu v březnu 2016 a současně doplatí jednorázově na pokladně daňový nedoplatek ve výši 6 300 Kč.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Odeslat žádost o návrh VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Máte dotaz k finančnímu plánu?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz