Získání invalidního důchodu není snadné

05.12.2014 | Petr Gola | Pojištění
Přestože mají někteří občané zdravotní problémy, tak jim nemusí být invalidní důchod přiznán. V loňském roce bylo zamítnuto 17 tisíc žádostí o invalidní důchod. Vlastní zajištění pro případ zdravotních problémů je nutností. Spoléhat na přiznání invalidního důchodu nelze.
_raz__berle.jpg
Štít a peníze
Hledáte výhodné POJIŠTĚNÍ?


S námi jej získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi chrání své zdraví a majetek v hodnotě

21 833 997 777Získejte v průměru o 50 % levnější pojištění
-

Náš návrh pojištění je bezplatný a nezávazný
-

 

 

 

Pro přiznání státního invalidního důchodu prvního, druhého nebo třetího stupně musí žadatel o invalidní důchod splnit dvě zákonné podmínky. Musí mu být přiznána invalidita a musí získat potřebnou dobu pojištění.  O invalidní důchod se písemně žádá na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení).

Kdo rozhoduje o stupni invalidity?

Žadateli o invalidní důchod musí být přiznána invalidita (prvního, druhého nebo třetího stupně) posudkovým lékařem místně příslušné OSSZ. Pro přiznání invalidity prvního stupně musí pracovní schopnost poklesnout nejméně o 35 % a nejvíce o 45 %, pro přiznání invalidity druhého stupně nejméně o 50 % a nejvíce o 69 %, pro přiznání invalidity třetího stupně nejméně o 70 %. Dle statistické ročenky ČSSZ za rok 2013 byla žádost o invalidní důchod z důvodu neuznané invalidity zamítnuta celkem 12 423 žadatelům o invalidní důchod. Zdravotní problémy byly shledány jako nedostačující.

Jakou dobu pojištění je nutné získat?

Žadatel o invalidní důchod musí získat potřebnou zákonnou dobu pojištění. Doba pojištění se liší dle věku. Občané starší 28 let musí získat dobu pojištění v rozsahu 5 let v posledních 10 letech. Splnit podmínku doby pojištění není samozřejmostí, za rok 2013 bylo zamítnuto 4 535 žádostí o invalidní důchod z důvodu nedostatečné doby pojištění.

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes a chraňte své zdraví s vítězem testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

Stupeň invalidity je důležitý

Výše invalidního důchodu závisí na přiznaném stupni invalidity. Výpočtová formule invalidního důchodu je pro jednotlivé stupně invalidity odlišná. Průměrný měsíční invalidní důchod prvního stupně činil v loňském roce 5 659 Kč, druhého stupně 6 675 Kč a třetího stupně 10 245 Kč. Finanční rozdíl mezi invalidním důchodem prvního a druhého stupně oproti invalidnímu důchodu třetího stupně je značný. Přitom podmínky pro přiznání jednotlivých stupňů invalidity se zpřísňují.

Proč je vlastní finanční zajištění nutností?

Finančně vyjít s měsíčním invalidním důchodem ve výši 5 659 Kč nebo 6 675 Kč, což jsou průměrné měsíční hodnoty pro invalidní důchod prvního a druhého stupně, není snadné. Zdravotní problémy znamenají propad životní úrovně rodiny. Možností, jak předejít finančním problémům, je vlastní pojištění. Komerční pojištění proti invaliditě pomáhá dorovnat propad rodinných příjmů právě z důvodu přiznání invalidního důchodu prvního nebo druhého stupně. Protože doba pobírání invalidního důchodu prvního a druhého stupně nepatří mezi náhradní dobu pojištění pro výpočet starobního důchodu, tak se legislativně počítá, že invalidní důchodci prvního a druhého stupně budou mít při pobírání invalidního důchodu i vlastní příjem. Najít však odpovídající pracovní uplatnění při pobírání invalidního důchodu není vzhledem ke zdravotnímu omezení a situaci na trhu práce snadné.

Finanční polštář pro zdravotní problémy

Z finančních důvodů je vhodné mít nejenom dobře nastavenou pojistnou ochranu pro případ invalidity, ale rovněž dostatečné vlastní úspory a investice ve finančních produktech odpovídajících vlastnímu investičnímu profilu. Proč? Poměrně často se stává, že zdravotní problémy nejsou dostačující k přiznání invalidity. Jak však postupovat, když není přiznán invalidní důchod a současně nelze vykonávat ze zdravotních důvodů současnou práci? Dočasně je vhodné přijmout i hůře placenu práci, kterou bude možné vykonávat a zvládat. Nebo pracovat na zkrácený pracovní úvazek. Obě řešení však znamenají propad příjmů. Přechodně je možné danou situaci řešit vlastními úsporami a investicemi. V mezidobí maximalizovat všechny úkony ke zlepšení zdravotního stavu. aby bylo možné opět naplno pracovat a mít příjem, na který byla rodina zvyklá. Při nezlepšení zdravotního stavu je možné opětovně žádat o invalidní důchod. Zamítnutí žádosti o invalidní důchod neznamená, že není možné o invalidní důchod v budoucnu znovu žádat.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO POJIŠTĚNÍ
Odeslat žádost
Máte dotaz k životnímu pojšitění?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz