Živnostníci a dřívější odchod do důchodu

14.07.2016 | Petr Gola | Daně a stát

V produktivním životě odvádí živnostníci méně na sociálním (důchodovém) pojištění než zaměstnanci, současně však mají i nižší státní důchod. Odejít dříve do důchodu si mohou živnostníci dovolit pouze s dostatečnými vlastními úsporami.

img_183.jpg

stní spoření a investování na důchod by mělo být pro všechny živnostníky naprostou samozřejmostí, protože budou mít nízký státní starobní důchod. Z důvodu neustále se prodlužujícího se důchodového věku řada živnostníků přemýšlí o dřívějším odchodu do penze. V takovém případě by měly být vlastní úspory velmi významné, neboť předčasný důchod u živnostníků je velmi nízký.

Praktický příklad

Živnostník pan Novotný dosáhne za rok 2016 příjmu ve výši 698 800 Kč a výdaje má ve výši 349 500 Kč. Daňový základ je tedy 349 300 Kč (698 800 Kč - 349 500 Kč). Vyměřovací základ pro placení sociálního pojištění je výši poloviny daňového základu, tedy 174 650 Kč (349 300 Kč x 50 %). Roční vyměřovací základ ve výši 174 650 Kč odpovídá měsíční hrubé mzdě 14 554 Kč (174 650 Kč: 12 měsíců). Přestože má pan Novotný hrubý zisk na úrovni hrubé měsíční mzdy 29 108 Kč (349 300 Kč: 12 měsíců), tak pro důchodové účely je rozhodující částka, ze které se sociální (důchodové) pojištění za daný rok platilo, tedy roční vyměřovací základ 174 650 Kč.

Pro zjednodušení budeme počítat, že měsíční vyměřovací základ v roce 2016 ve výši 14 554 Kč bude osobním vyměřovacím základem pana Novotného za všechny hodnocené roky pro výpočet důchodu. Dále budeme počítat, že pan Novotný získá dobu pojištění v rozsahu 40 let a pan Novotný odejde do předčasného důchodu přesně o tři roky dříve. Státní měsíční předčasný důchod pana Novotného by byl 7 988 Kč.

Kdyby pan Novotný odešel do řádného důchodu a získal dobu pojištění 43 let (odváděl by pojistné o tři roky déle) a měl osobní vyměřovací základ 14 554 Kč, potom by měl řádný starobní důchod 10 553 Kč.

Pokud by chtěl mít pan Novotný v předčasné penzi měsíční příjem alespoň na úrovni průměrného důchodu, který ke konci března 2016 činila 11 400 Kč, tak by měsíční důchod z vlastních úspor nebo investic pana Novotného musel činit 3 412 Kč (11 400 Kč - 7 988 Kč). Pokud by chtěl mít pan Novotný v penzi měsíční příjem alespoň 14 000 Kč, potom by vlastní měsíční důchod z úspor a investic musel být již 6 012 Kč (14 000 Kč - 7 988 Kč).


Předčasný důchod je krácený

Státní předčasný důchod je citelně nižší než řádný starobní důchod. Někteří lidé však nemohou nebo nechtějí z různých důvodů až do dosažení řádného důchodového věku pracovat a volí tedy odchod do kráceného předčasného důchodu. Živnostníci mají řádný starobní důchod nižší než zaměstnanci, a proto by mělo jejich vlastní finanční zajištění na penzi hrát významnou roli v jejich finančním plánování co nejdříve, a to i s ohledem na případnou nutnost čerpání předčasného důchodu. Dlouhodobé spoření a investování na penzi by mělo být pro zodpovědné živnostníky samozřejmostí i z důvodu méně výhodného výpočtu důchodu v budoucnu z ekonomických a demografických příčin. Při odchodu do předčasného důchodu o tři roky dříve má měsíční důchod nad 9 tisíc Kč velmi málo živnostníků, jak je vidět v přiložené tabulce. Při měsíčním hrubém zisku 60 tisíc Kč nedosahuje předčasný důchod ani 10 tisíc Kč.

 

Údaje v tabulce


V přiložené tabulce máme vypočítán předčasný důchod živnostníků dle výpočtové formule roku 2016. V prvním sloupci je uveden hrubý roční zisk, ve druhém sloupci je uveden vyměřovací základ, což je částka, ze které se platilo sociální pojištění (polovina hrubého zisku). Osobní vyměřovací základ, což je základní údaj pro výpočet starobního důchodu (řádného nebo předčasného), je dvanáctina vyměřovacího základu. Doba pojištění je ve všech případech 40 let a počítáme předčasný důchod při odchodu do penze přesně tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

 

Hrubý zisk

Vyměřovací základ

Osobní vyměřovací

základ

Doba

pojištění

Předčasný důchod

(o 3 roky dříve)

200 000 Kč

100 000 Kč

8 333 Kč

40 let

6 116 Kč

300 000 Kč

150 000 Kč

12 500 Kč

40 let

7 753 Kč

400 000 Kč

200 000 Kč

16 667 Kč

40 let

8 230 Kč

500 000 Kč

250 000 Kč

20 833 Kč

40 let

8 707 Kč

600 000 Kč

300 000 Kč

25 000 Kč

40 let

9 186 Kč

700 000 Kč

350 000 Kč

29 166 Kč

40 let

9 664 Kč