Živnostníci by měli mít vlastní nemocenskou

28.07.2015 | Petr Gola | Pojištění
Osoby samostatně výdělečně činné mají nárok na nemocenskou pouze při účasti na dobrovolném nemocenském pojištění. Účast na dobrovolném nemocenském pojištění není pro většinu OSVČ výhodná. To však neznamená, že budou bez zajištění, vlastní nemocenská je nutností.
32575442.jpg
Štít a peníze
Hledáte výhodné POJIŠTĚNÍ?


S námi jej získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi chrání své zdraví a majetek v hodnotě

21 833 997 777Získejte v průměru o 50 % levnější pojištění
-

Náš návrh pojištění je bezplatný a nezávazný
-

 

 

 

Při zdravotních problémech v praxi nejdříve OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení) vyplácí od 15. dne pracovní neschopnosti nemocenskou a teprve při dlouhodobé nemoci bývá přiznán invalidní důchod. Pro přiznání invalidního důchodu je nutné si o invalidní důchod písemně zažádat na místně příslušné OSSZ, získat potřebnou dobu pojištění a musí být přiznána posudkovým lékařem invalidita prvního stupně, druhého stupně nebo třetího stupně. Aby byla přiznána invalidita, tak se musí jednat o dlouhodobé zdravotní problémy trvající déle než jeden rok nebo musí lékaři předpokládat, že zdravotní omezení budou dlouhodobého rázu. Častěji bývá tedy v praxi přiznána invalidita až po čerpání dlouhodobé nemocenské v rozsahu jednoho roku, když se zdravotní stav nezlepšil.

Dobrovolné nemocenské pojištění

Aby mohly OSVČ dostávat v případě nemoci od státu nemocenskou, tak si musí platit dobrovolné nemocenské pojištění. Měsíční částka dobrovolného nemocenského pojištění se vypočítává z vyměřovacího základu, ze kterého se platí důchodové pojištění. Dobrovolně je možné platit pouze vyšší dobrovolné nemocenské pojištění, ale to by automaticky znamenalo zvýšení vyměřovacího základu pro placení důchodového pojištění, proto tak OSVČ nečiní. Z finančního hlediska by to nebylo přínosné. Vlastní komerční pojištění je výhodnější. Při nízkých platbách dobrovolného nemocenského pojištění je navíc nutné počítat s nedostačující denní nemocenskou.

 

Praktický příklad

Živnostnice paní Nováková dosáhla za rok 2014 hrubého zisku (příjem - výdaj) 300 tisíc Kč. Kolik bude platit na nemocenském pojištění a jak vysokou denní nemocenskou by v případě pracovní neschopnosti paní Nováková od 15. dne měla?

 

Výpočet měsíční platby na dobrovolném nemocenském pojištění

Text

Částka

Hrubý zisk

300 000 Kč

Roční vyměřovací základ

150 000 Kč

(300 000 Kč x 50 %)

Měsíční vyměřovací základ

12 500 Kč

(150 000 Kč: 12 měsíců)

Měsíční platba na dobrovolném

nemocenském pojištění

288 Kč

(12 500 Kč x 2,3 %)

vlastní výpočet autora

Výpočet denní nemocenské

Text

Částka

Platba na dobrovolném

nemocenském pojištění

288 Kč

Denní vyměřovací základ

411,68 Kč

První redukční hranice

(do 888 Kč, z 90 %)

370,51 Kč

Redukovaný denní vyměřovací základ

371,00 Kč

Denní nemocenská

(371 Kč x 60 %)

223 Kč

vlastní výpočet autora

 

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes. Sjednejte si pojištění s vítězem největšího testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

Paní Nováková by platila měsíčně na dobrovolném nemocenském pojištění 288 Kč a v  případě nemoci by měla nárok na denní nemocenskou ve výši 223 Kč. Aby vznikl nárok na denní nemocenskou ve výši alespoň 500 Kč, tak je nutné měsíčně platit na dobrovolném nemocenském pojištění 670 Kč a více. V takovém případě by však bylo nutné platit na povinném důchodovém pojištění více než 8 500 Kč. Dobrovolně platit více na důchodovém pojištění o tisíce více než odpovídá skutečnému zisku je však finančně nevýhodné.

Bez vlastní pojistky jsou živnostníci dlouho bez peněz

Živnostníci, kteří nemají adekvátní vlastní pojistnou ochranu, mohou být při delší nemoci dlouhodobě bez finančních prostředků. Invalidní důchod bývá zpravidla přiznáván až při dlouhodobých zdravotních problémech. Delší nemocnost je pro živnostníky neplatící si dobrovolné nemocenské pojištění a nemající vlastní komerční pojištění finančně téměř likvidační. Nemají žádný pravidelný příjem, což je pro OSVČ mnohem větší problém než pro zaměstnance, neboť mají fixní náklady (např. náklady za pronájem budovy sloužících k výkonu výdělečné činnosti, splácení úvěru na provoz samostatné výdělečné činnosti...). Během nemoci jsou velmi často tedy ve  ztrátě, což lze finančně ustát při několikaměsíční nemoci těžce.

Vlastní pojistnou ochranu je možné přizpůsobit podmínkám

Být bez finančního zajištění během delší pracovní neschopnosti není pro OSVČ rozumné. Státní nemocenská je při platbách odpovídajících zisku zpravidla nedostačující a dobrovolně platit více i na důchodovém pojištění se nevyplácí. Pro OSVČ je nejlepší spoléhat na vlastní komerční zajištění z pojistné smlouvy. Parametry smlouvy je možné nastavit finančním možnostem a přáním na zajištění během nemoci. Čím dříve se adekvátní pojistná smlouva uzavře, tím lepší podmínky. Vždy je lepší ve smlouvě pamatovat především na závažnější zdravotní problémy než na běžné nemoci.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO POJIŠTĚNÍ
Odeslat žádost
Máte dotaz k životnímu pojšitění?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz