Životní pojištění a daně v osmi bodech

14.11.2015 | Petr Gola | Pojištění
Kvalitní smlouva o životním pojištění by měla být pro živitele rodiny samozřejmostí, neboť přináší jistotu, že dlouhodobé zdravotní problémy, invalidita nebo úmrtí nebudou pro rodinu znamenat i velké finanční problémy. Co je dobré vědět o životním pojištění v daňových souvislostech?
finan_n__poradce__fina_n__pl_nov_n___p_r.jpg
Štít a peníze
Hledáte výhodné POJIŠTĚNÍ?


S námi jej získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi chrání své zdraví a majetek v hodnotě

21 833 997 777Získejte v průměru o 50 % levnější pojištění
-

Náš návrh pojištění je bezplatný a nezávazný
-

 

 

 

Životní pojištění má své nezastupitelné místo na finančním trhu. Podívejme se na životní pojištění daňovou optikou. V osmi bodech si mimo jiné vysvětlíme, jak může životní pojištění snižovat daňovou povinnost nebo jak je nutné daňově postupovat při předčasném zrušení smlouvy.

1) Životní pojištění patří mezi nezdanitelné položky

Životní pojištění je podporované státem. O příspěvky na smlouvu o životním pojištění během roku je možné si snížit daňový základ, a to až o 12 000 Kč za rok. Podmínkou je, že výplata pojistného plnění ze smlouvy o životním pojištění je ve smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník 60 let a není umožněna ze smlouvy výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním.

2) Daňová úspora až 1 800 Kč

Snížení základu daně o každých 1 000 Kč přináší daňovou úsporu 150 Kč (15 % z 1 000 Kč). Na maximální daňovou úlevu ve výši 1 800 Kč za rok dosáhnou občané vkládající na svoji smlouvu o životním pojištění měsíčně 1 000 Kč a více. Platby na životním pojištění snižují pouze daň z příjmu fyzických osob, na platbu povinného sociálního pojištění a zdravotního pojištění nemají příspěvky na smlouvu o životním pojištění vliv.

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes. Sjednejte si pojištění s vítězem největšího testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

3) Příspěvky na dvě smlouvy je možné sčítat

Někteří občané mají uzavřeno více smluv o životním pojištění s různými pojišťovnami. Tento postup je samozřejmě možný. Maximální daňový odpočet ve výši 12 000 Kč se však vztahuje na všechny smlouvy dohromady a nikoliv pro každou smlouvu individuálně. Kdo vkládá na svoji smlouvu o životním pojištění 500 Kč měsíčně na dvě různé smlouvy o životním pojištění, ten uplatní maximální daňový odpočet za celý rok, protože se vklady na obě smlouvy pro účely daňového odpočtu sečtou.

4) Daňový odpočet je nutné prokázat

K daňové úspoře z důvodu vkladů na životním pojištění dochází jednou za celý rok, nikoliv během roku. Zaměstnanci uplatní daňový odpočet u svého zaměstnavatele, který za ně provádí roční zúčtování daně. OSVČ uplatní daňový odpočet v daňovém přiznání. V obou případech je nutné nárok na daňový odpočet prokázat potvrzením od životní pojišťovny o zaplacených příspěvcích na životním pojištění během roku. Uvedený tiskopis zasílají pojišťovny automaticky začátkem nového roku. Pokud se náhodou z nějakého důvodu potvrzení neobdrží, tak je potřeba pojišťovnu kontaktovat.

5) 15. únor a 1. duben 2016

Zaměstnanci musí potvrzení o zaplacených příspěvcích na životním pojištění za rok 2015 doručit svému zaměstnavateli do 15. února 2016, aby mohl zaměstnavatel uvedený daňový odpočet zohlednit v prováděném ročním zúčtování daně. Základní termín pro podání daňového přiznání za rok 2015 je do 1. dubna 2016, při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se termín o tři měsíce prodlužuje.

6) Při průběžném výběru nelze snížit daňovou povinnost

Ještě v roce 2014 bylo možné provádět ze smlouvy o životním pojištění průběžné výběry a přitom mít nárok na daňový odpočet. Za rok 2015 to již není možné. U smluv o životním pojištění, které umožňují průběžný výběr, není možné uplatnit daňový odpočet. Daňovou povinnost o zaplacené příspěvky na smlouvu o životním pojištění je možné snížit pouze u smluv neumožňujících průběžný výběr.

7) Příspěvek zaměstnavatele je daňově výhodný

Na smlouvu o životním pojištění může přispívat i zaměstnavatel. Příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci do částky 30 000 Kč za rok na smlouvu o životním pojištění, smlouvu o penzijním připojištění nebo smlouvu o doplňkovém penzijním spoření je osvobozen od daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění i zdravotního pojištění, a to na straně zaměstnavatele i zaměstnance. Pro rok 2016 se zvyšuje částka pro daňové osvobození na 50 000 Kč.

8) Nutnost dodanění daňových odpočtů

Při předčasném zrušení smlouvy o životním pojištění je nutné počítat s dodaněním uplatněných daňových odpočtů v předchozích letech. Uplatněné daňové odpočty jsou příjmem dle § 10 zákona o dani z příjmu fyzických osob a je potřeba při podání daňového přiznání za rok, ve kterém se smlouva o životním pojištění předčasně zrušila, vyplnit i daňovou přílohu č. 2. Při zrušení smlouvy o životním pojištění v roce 2015 je nutné zpětně dodanit daňové odpočty v posledních 10 letech. 

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO POJIŠTĚNÍ
Odeslat žádost
Máte dotaz k životnímu pojšitění?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz