Životní pojištění z daňového pohledu

26.07.2017 | Petr Gola | Pojištění

Zodpovědní občané mají uzavřeno kvalitní životní pojištění, aby se rodina nedostala do finančních problémů při dlouhodobé nemoci nebo úrazu. Při uzavření smlouvy o životním pojištění je možné čerpat daňové výhody. Proč je vhodné si předčasné zrušení smlouvy důkladně promyslet?

ISS_9650_36876.jpg
Štít a peníze
Hledáte výhodné POJIŠTĚNÍ?


S námi jej získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi chrání své zdraví a majetek v hodnotě

21 833 997 777Získejte v průměru o 50 % levnější pojištění
-

Náš návrh pojištění je bezplatný a nezávazný
-

 

 

 

Parametry smlouvy o životním pojištění je dobré maximálně přizpůsobit individuální situaci. Nabídka na trhu je velmi pestrá a právě u životního pojištění mohou být rozdíly ve smluvním ujednání značné, výhodné je využít služeb zkušeného poradce. Životní pojištění je jeden z finančních produktů podporovaných státem. Při splnění podmínek si lze snížit daňový základ a je možné čerpat daňově osvobozený příspěvek zaměstnavatele na smlouvu.

Co musí smlouva splňovat?

Daňové výhody je možné čerpat pouze u smlouvy, u které je výplata pojistného sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a kde dojde k výplatě pojistného nejdříve v roce, kdy se dosáhne 60 let, současně nesmí být ze smlouvy umožněna průběžná výplata peněžních prostředků během trvání smlouvy.

Snížení základu daně až o 24 000 Kč

Za rok 2017 lze od základu daně odečíst vlastní příspěvky na smlouvu o životním pojištění až o částku 24 000 Kč (za rok 2016 to bylo jen 12 000 Kč). Do limitu se přitom počítají příspěvky i na více smluv o životním pojištění. Každé snížení základu daně o 100 Kč přitom znamená daňovou úsporu 15 Kč. Na maximální daňovou úsporu za rok 2017 dosáhnou lidé vkládající na svoji smlouvu měsíčně 2 000 Kč a více, a to 3 600 Kč.

Osvobození pro příspěvek zaměstnavatele

Do zákonného limitu jsou příspěvky zaměstnavatele zaměstnanci na státem podporované produkty osvobozené od daně z příjmu fyzických osob, sociálního a zdravotního pojištění. Mezi podporované produkty patří i životní pojištění. Souhrnný limit za rok 2017 činí 50 000 Kč a je tedy o 20 000 Kč vyšší než za rok 2016.

 

Při předčasném zrušení se o výhody přijde

Když dojde k předčasnému zrušení smlouvy o životním pojištění nebo změně podmínek smlouvy tak, že nejsou splněny zákonné podmínky pro daňové výhody, potom je nutné daňové výhody z minulých let zpětně dodanit. Příspěvky zaměstnavatele na smlouvu o životním pojištění se zpětně dodaňují od ledna 2015. Uplatněné daňové odpočty se daňově dodaní za uplynulých 10 let.

 

Praktický příklad

Pan Novosad uzavřel smlouvu o životním pojištění v lednu 2012, tato smlouva splňovala všechny zákonné podmínky pro daňové osvobození. Pan Novosad v průběhu trvání smlouvy uzavřel i dodatek o nemožnosti průběžného výběru, jak to požadovala daňová novela účinná od 1. 1. 2015.  Pan Novosad vkládal na svoji smlouvu měsíčně  1 000 Kč a dalších 1 000 Kč mu přispíval na smlouvu zaměstnavatel. V červenci 2017 pan Novosad předčasně zruší svoji smlouvu o životním pojištění. V letech 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016 uplatnil pan Novosad v ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem vždy daňový odpočet ve výši 12 000 Kč.

Za rok 2017 bude muset pan Novosad podat daňové přiznání. Příjmem dle § 10 zákona o dani z příjmu bude částka 60 000 Kč, což je uplatněný odpočet za předchozích 5 let. Dle § 6 zákona o dani z příjmu bude příjmem ze závislé činnosti mimo standardní hrubou mzdu ze zaměstnání za rok 2016  i částka 30 000 Kč, což je částka příspěvků zaměstnavatele na smlouvu o životním pojištění za období leden 2015 až červen 2017. K vyplnění daňového přiznání bude pan Novosad potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech od svého zaměstnavatele. Z důvodu předčasného zrušení smlouvy o životním pojištění tedy zaplatí pan Novosad za rok 2017 o 13 500 Kč více na dani z příjmu fyzických osob. Předčasné zrušení smlouvy o životním pojištění je potřeba si důkladně promyslet a k tomuto kroku přistupovat po zralé úvaze.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO POJIŠTĚNÍ
Odeslat žádost
Máte dotaz k životnímu pojšitění?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz