Změna zdravotní pojišťovny

Zabýváte se myšlenkou změny zdravotní pojišťovny? Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění máte právo na výběr zdravotní pojišťovny a její změnu jednou za 12 měsíců. Změnu lze provést vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí, tedy k 1. lednu, 1. dubnu, 1. červenci a 1. říjnu.

pojisteni_06_zdravi.jpg
Štít a peníze
Hledáte výhodné POJIŠTĚNÍ?


S námi jej získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi chrání své zdraví a majetek v hodnotě

21 833 997 777Získejte v průměru o 50 % levnější pojištění
-

Náš návrh pojištění je bezplatný a nezávazný
-

 

 

 

Změna zdravotní pojišťovny

Existují však výjimky, kdy lze zdravotní pojišťovnu změnit k 1. dni kalendářního měsíce, nejdříve však k 1. dni následujícího kalendářního měsíce, a to buď

  • ode dne vstupu zdravotní pojišťovny do likvidace nebo
  • ode dne zavedení nucené správy nad zdravotní pojišťovnou nebo
  • ode dne, který Ministerstvo zdravotnictví na základě zjištění nerovnováhy v hospodaření zdravotní pojišťovny vyhlásí ve sdělovacích prostředcích.

Právo na výběr zdravotní pojišťovny se nepoužije při narození dítěte. Dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Změnu zdravotní pojišťovny dítěte můžete jako jeho zákonný zástupce provést až po přidělení rodného čísla dítěti, a to k 1. dni kalendářního čtvrtletí.

Jak změnu provést

Obraťte se písemně nebo osobně na příslušné pracoviště nově zvolené zdravotní pojišťovny. Můžete využít rovněž elektronickou podatelnu, pokud je na internetových stránkách příslušné zdravotní pojišťovny zřízena. Odhlášení od původní pojišťovny provede nově zvolená pojišťovna.

S sebou si vezměte průkaz totožnosti, a pokud jste osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), tak i doklad o výši záloh na pojistné. Pokud chcete strávit na pobočce co nejméně času, přineste si s sebou i vyplněný registrační formulář (u některých pojišťoven nazýván jako přihláška nebo evidenční list). Stáhnout si jej můžete na webových stránkách vámi zvolené zdravotní pojišťovny.

Pojišťovna může požadovat také rodný list u osob mladších 15 let, potvrzení o studiu u studentů učňovských, středních a vysokých škol, od důchodců potvrzení o přiznání důchodu, od nezaměstnaných v evidenci úřadu práce potvrzení z úřadu práce, od podnikatelů živnostenský list. Při přihlašování novorozenců je potřeba jeho rodný list.

Po úspěšné registraci u nově zvolené zdravotní pojišťovny je vaší povinností do 8 dnů oznámit změnu zdravotní pojišťovny vašemu zaměstnavateli. Zaměstnavatel je pak povinen nejpozději do 8 dnů provést u původní zdravotní pojišťovny odhlášení od placení pojistného a přihlášení k placení pojistného u nové zdravotní pojišťovny.

Pokud tuto změnu svému zaměstnavateli neohlásíte, hrozí vám pokuta až do výše 10 tisíc korun. Pokud změnu neohlásí zaměstnavatel, může mu být udělena pokuta do výše 200 tisíc korun. Proto je vhodné si od zaměstnavatele nechat nahlášení změny zdravotní pojišťovny potvrdit. Zaměstnavatel totiž může po vás požadovat úhradu penále, které by zaplatil v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením změny zdravotní pojišťovny.

Vaší povinností je také vrátit starý průkaz pojištěnce původní zdravotní pojišťovně.

Zdravotní pojišťovna je povinna vyhovět vaší žádosti o změnu bez průtahů, a to vždy k prvnímu dni následujícího kalendářního čtvrtletí. Za změnu zdravotní pojišťovny nejsou stanoveny žádné správní ani jiné poplatky.

U koho se „zdravotně pojistit"

V současnosti zajišťuje pro zhruba 10,379 milionu pojištěnců v České republice služby systému veřejného zdravotního pojištění devět zdravotních pojišťoven (z toho osm zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven):

Všechny zdravotní pojišťovny nabízejí téměř totožné základní služby, inkasují stejné pojistné, poskytují stejné pojistné krytí a mají uzákoněné jednotné kontrakty s poskytovateli zdravotní péče, neziskovými organizacemi. Odlišují se „pouze" v rozsahu hrazené preventivní péče a nabízených tzv. nadstandardních služeb (služby nad rámec veřejného zdravotního pojištění). A právě zde se otevírá pro zdravotní pojišťovny možnost konkurenčního boje.

Otázkou, podle jakých parametrů se při výběru zdravotní pojišťovny rozhodovat a srovnáním nadstandardních služeb jednotlivých zdravotních pojišťoven se budeme zabývat příště.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO POJIŠTĚNÍ
Odeslat žádost
Máte dotaz k životnímu pojšitění?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz