Změny 2011 peníze navíc nepřinesou - I. část

Po vánočním a silvestrovském hodování je čas utáhnout opasky. Úsporná opatření, která nám vláda v novém roce nadělila, nám rozhodně peníze navíc nepřinesou. Ukrojeno nám bude ze všech stran každodenního chleba.

penize_05_papirova_eura.jpg

Změny 2011 peníze navíc nepřinesou - I. část

S příchodem nového roku vstoupilo v platnost několik desítek úsporných opatření vlády. Jejich hlavním cílem je snížit zadlužování státu a veřejné správy a zůstat tak pod hranicí schváleného deficitu státního rozpočtu na letošní rok ve výši 135 miliard korun. Čeká nás například povodňová daň, nižší podpora stavebního spoření, přísnější vyplácení dávek v nezaměstnanosti a pro většinu matek žádné porodné. Škrty se dotknou zejména běžného obyvatelstva, ale „s prázdnou" neodejdou ani poslanci či sám prezident.

Na druhou stranu budou v některých případech posílena práva daňových poplatníků či běžných spotřebitelů. Neméně důležitou změnou je také zvýšení pojištění bankovních vkladů na dvojnásobek.

Čtěte také: Které produkty přinesou peníze navíc v roce 2011?

 

Redakce Penízenavíc.cz pro vás vybrala (ne)šťastných 13 změn platných od 1. ledna 2011, která se týkají vašich osobních či rodinných financí a běžného života obecně. Změny uveřejníme ve třech částech. Ta dnešní první se týká stavebního spoření, pojištění bankovních vkladů a spotřebitelského úvěru.

1. Stavební spoření

Státní podpora připsaná v roce 2011 za předchozí rok se bude zdaňovat 50 procenty. V dalších letech klesne státní příspěvek z 15 procent na 10 procent ročního vkladu, nejvýše však klient dostane dva tisíce korun ročně. Abyste tedy dosáhly na maximální výši státní podpory, budete muset vložit na účet u stavební spořitelny 20 tisíc korun za rok.

Ministerstvo financí vysvětluje zdanění na příkladech:

Situace č. 1: Účastník uzavřel smlouvu o stavebním spoření před nabytím účinnosti novely zákona o daních z příjmů, tj. před 1. 1. 2011.

  • na účet účastníka byly do 31. 12. 2010 připsány zálohy státní podpory. Tyto připsané zálohy státní podpory zůstávají v původní výši a dani nepodléhají;
  • účastníkovi vznikl nárok na státní podporu za rok 2010 a smlouva do 30. 6. 2010 nezanikla. V takovém případě záloha státní podpory za rok 2010 podléhá zdanění ve výši 50 %; na účet účastníka bude v roce 2011 připsána záloha státní podpory již po zdanění, tedy čistá částka;
  • účastníkovi vznikl nárok na státní podporu za rok 2010, avšak smlouva, kterou účastník uzavřel do 31. 12. 2003, zanikla do 30. 6. 2010. V tomto případě byla záloha státní podpory za rok 2010 připsána účastníkovi již v roce 2010, tedy před účinností novely, a nepodléhala tak zmíněnému zdanění;
  • účastníkovi vznikne nárok na státní podporu za rok 2011. V tomto případě záloha státní podpory nepodléhá zmíněnému zdanění, neboť bude přiznána již ve snížené výši max. 2000 Kč.

Situace č. 2: Účastník uzavře smlouvu o stavebním spoření po nabytí účinnosti novely zákona o daních z příjmů, tj. od 1. 1. 2011.

  • účastníkovi vznikne nárok na státní podporu za rok 2011. V tomto případě nebude záloha státní podpory podléhat zmíněnému zdanění, neboť je přiznávána již ve snížené výši max. 2000 Kč.

Novela také nově zdaňuje úrokové výnosy ze stavebního spoření, které byly doposud od daně z příjmu osvobozeny. Úrokové příjmy roku 2011 a dalších let budou zdaněny stejně jako úrokové příjmy např. z bankovních vkladů. Na tyto příjmy se uplatňuje sazba daně 15 %. Daň je vybírána formou srážky u zdroje, tedy u stavební spořitelny, takže na účet klienta je připsán již úrok po zdanění. Toto zdanění se bude týkat pouze těch úroků, které budou na účet účastníka připsány po nabytí účinnosti novely, tedy od počátku roku 2011. Naopak úroky připsané do konce roku 2010 zdaněny nebudou.

Nově se bude platit daň i z úrokových výnosů z vkladů u družstevních záložen (kampeliček).

2. Pojištění bankovních vkladů

Od 1. ledna 2011 se zvýšil limit pro pojištění bankovních vkladů z dosavadních 50 tisíc eur na 100 tisíc eur (asi 2,5 milionu korun). Limit platí na jednu osobu a jeden finanční ústav. Pokud máte vklady v různých finančních ústavech, platí limit na každý jednotlivý vklad. V rámci jednoho finančního ústavu se však vklady sčítají.

Novela má také zkrátit lhůty pro výplatu náhrad za pojištěné vklady na 20 dnů. V současnosti je musí Fond pojištění vkladů začít vyplácet do tří měsíců ode dne, kdy Česká národní banka oznámila platební neschopnost některé bankovní instituce.

Pojištění se vztahuje na neanonymní běžné, spořicí, terminované účty a vkladní knížky v českých korunách nebo v cizí měně vedené v bankách, záložnách a stavebních spořitelnách. Nevztahuje se například na akcie, dluhopisy či podílové listy.

3. Spotřebitelský úvěr

S příchodem nového roku jsou posilněna i některá práva žadatelů o úvěr v rámci nového zákona o spotřebitelském úvěru. Spotřebitelé budou mít například možnost odstoupit od úvěrové smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Změny se týkají spotřebitelských úvěrů ve výši 5 tisíc až 1 880 000 korun, nevztahují se na hypoteční úvěry.

Zásadní změny se týkají i bank a nebankovních subjektů, které úvěry poskytují. Kromě zvýšené informační povinnosti budou muset poskytovatelé úvěrů prokázat, že před poskytnutím úvěru důkladně posoudili bonitu klienta, tedy jeho schopnost splácet.

Druhá část změn, která vyjde ve středu 12. ledna, bude věnována dani z příjmu, novému daňovému řádu a státním zaměstnancům.

Pokud potřebujete poradit v otázkách stavebního spoření nebo by se vám hodil úvěr, kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.