Změny 2011 peníze navíc nepřinesou - II. část

Od ledna 2011 budeme přispívat na úhradu škod způsobených povodněmi a za pozdě podané daňové přiznání zaplatíme minimálně pětistovku. Aktivním penzistům se budou zdaňovat důchody a daním neunikne ani prezident. Žádnou slávu nemohou očekávat ani státní zaměstanci. Přečtěte si, co nás ještě čeká v letošním roce.

penize_05_papirova_eura.jpg

Změny 2011 peníze navíc nepřinesou - II. část

Čtěte také: Změny 2011peníze navíc nepřinesou - I. část

 

4. Daň z příjmu

V rámci úsporného balíčku byla zavedena tzv. povodňová daň. Ta bude realizována jako o sto korun měsíčně nižší sleva na dani na poplatníka. Za rok si tedy budeme moct z daně odečíst o 1200 korun méně, místo dosavadních 24 840 pouze 23 640 korun. Z takto uspořených peněz chce vláda financovat odstraňování povodňových škod. Opatření by mělo platit jen v letošním roce. Samotná sazba daně z příjmu fyzických osob se nemění, zůstává na 15 % z takzvané superhrubé mzdy.

Nově budou zdaňovány důchody těch penzistů, kteří si za rok přivydělají více než 840 tisíc korun.

Zdanění od ledna neunikne ani prezidentský plat a paušální náhrada. Bývalým prezidentům se bude nově zdaňovat jejich renta a peněžité náhrady. Zdaněny budou rovněž poslanecké náhrady například za dopravu nebo bydlení. I nadále je však půjde čerpat bez ohledu na to, zda je poslanec skutečně potřebuje.

Bývalým vojákům z povolání se budou nově zdaňovat výsluhy a odbytné srážkovou daní ve výši 15 procent. Současně skončí daňové osvobození přídavku na bydlení, který je poskytován těm, co nebydlí ve služebním bytě, avšak až s účinností od 1. ledna 2012.

O daňové zvýhodnění přijdou i zaměstnavatelé postižených. Doposud měl daňový poplatník, zaměstnávající nejméně 25 lidí a více než polovina z nich byla zdravotně postižená, právo na slevu na dani ve výši jedné poloviny toho, co měl odvést státu. To je nyní ze zákona vypuštěno.

U neziskových organizací se snižuje možnost odečíst si z daňového základu příspěvky do fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP), a to ze dvou na jedno procento z objemu peněz na platy a náhrady.

5. Nový daňový řád

Od Nového roku začal platit zcela nový daňový řád, který nahradil dosavadní, již více než padesátkrát novelizovaný, zákon o správě daní a poplatků. Díky němu získávají poplatníci na připsání daně na účet finančního úřadu čtyři pracovní dny, teprve potom hrozí sankce (úhrada daně však musí odejít z vašeho účtu nejpozději v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání). Doposud jsme museli platit daně zhruba o 2-3 dny dříve, než skončila lhůta pro podání samotného přiznání, aby se stihl realizovat převod mezi bankami včas.

Podat však pozdě samotné daňové přiznání se rovněž nevyplatí. Každý opozdilec dostane nově pokutu minimálně 500 korun, a to i v případě, že mu vychází nulová daň či daňová ztráta. Maximálně může pokuta vyšplhat až na 300 tisíc korun. Dosud záleželo na úředníkovi, zda sankci udělí.

Finanční úřady již nově nebudou moci prominout pokuty či penále. Tuto pravomoc bude mít pouze ministr financí, a i to jen při živelních pohromách nebo při nejasnostech v zákoně. Finanční úřady také budou muset svá rozhodnutí odůvodňovat a ukazovat poplatníkovi případné podklady k důkazům. Rovněž byla stanovena jednoznačná pravidla pro opakování daňových kontrol a jejich omezení.

Podle nového daňového řádu, bude-li daň vyměřená správcem daně vyšší než daň přiznaná daňovým subjektem, bude rozdíl splatný ve lhůtě patnácti dnů od dne právní moci platebního výměru. To znamená, že taková dodatečná daň bude splatná teprve, pokud bude odvolání proti platebnímu výměru zamítnuto nebo nebude vůbec podáno. Doposud byla dodatečná daň splatná okamžitě po jejím dodatečném vyměření, resp. po doručení platebního výměru. Jednoduše řečeno, nejdříve jsme museli zaplatit, až potom se případ řešil.

Zákon také zřizuje Generální finanční ředitelství, které převezme dosavadní kompetence ministerstva financí v oblasti výkonu správy daní a řízení daňové správy.

6. Státní zaměstnanci

Objem peněz určený na platy státních zaměstnanců klesne od ledna o deset procent. Záleží již však na jednotlivých institucích, jak tento „problém" vyřeší. Zda plošně sníží platy, přistoupí k propouštění nebo provedou kombinaci těchto opatření. Výjimku dostali jen učitelé, kteří mají dostat přidáno.

Novela zákoníku práce rovněž rozšířila pásmové odměňování a umožní stanovit plat smluvně. Plat v konkrétní platové třídě už nemusí být automaticky vázán na počet odpracovaných let. Možnost stanovit tarifní plat bez ohledu na počet odpracovaných let se má týkat všech zaměstnanců ve státní a veřejné správě s výjimkou pedagogů.

O pět procent se sníží rovněž státní příspěvek politickým stranám a hnutím za křesla v parlamentu a krajských zastupitelstvech.

Třetí část změn, které se nás v roce 2011 dotknou, vyjde v pondělí 17. ledna. Článek se bude zabývat změnami v sociální oblasti, jako jsou nemocenské dávky, porodné a rodičovský příspěvek, důchody či dávky v nezaměstnanosti, a ostatními změnami týkajícími se běžného života.