Změny 2011 peníze navíc nepřinesou - III. část

Vláda pro nás na začátku ledna přichystala několik novinek. V rámci snížení výdajů státního rozpočtu byl výrazně omezen nárok na porodné a snížena celková částka rodičovského příspěvku vyplacená ve čtyřleté variantě. Pro několikset tisíc domácností také skončila regulace nájemného. Čeká nás však ještě mnoho dalších změn.

penize_05_papirova_eura.jpg

Změny 2011 peníze navíc nepřinesou - III. část

Čtěte také: Změny 2011 peníze navíc nepřinesou - I. část, Změny 2011 peníze navíc nepřinesou - II. část a Které produkty přinesou peníze navíc v roce 2011?

7. Penze

Od ledna se zvýšila základní výměra důchodů o 60 Kč na 2 230 Kč a zvýšila se rovněž procentní výměra každého důchodu přiznaného před 1. lednem 2011 o 3,9 % procentní výměry náležející před zvýšením. Průměrná výše samostatně vypláceného starobního důchodu by se tak měla zvýšit o 371 Kč měsíčně na 10 494 Kč, tedy o 3,66 %. Reálná hodnota průměrného samostatně vypláceného starobního důchodu se v roce 2011 meziročně zvýší o 0,2 % a dosáhne 112,1 % reálné hodnoty samostatně vypláceného starobního důchodu v roce 1989.

Rovněž se od ledna 2011 zvyšují o 3,9 % příplatky k důchodu pro účastníky národního odboje, pro lidi, kteří byli poškozeni komunistickým režimem, a další skupiny, které udává zákon.

8. Porodné, rodičovský příspěvek, sociální příplatek

Zatímco do půlnoci 31. prosince 2010 měla matka (nebo otec v případě, že matka při porodu zemřela) nárok na porodné ve výši 13 000 Kč za každé narozené dítě, od 1. ledna 2011 se tento nárok vztahuje jen na první živě narozené dítě (doposud měla nárok na porodné i matka, která porodila mrtvé dítě). Při porodu dvojčat vzniká nárok na porodné ve výši 19 500 Kč [13000 Kč + 6500 Kč].

Nově se při posuzování nároku na porodné zkoumá i příjem rodiny. Pro jeho čerpání nesmí rozhodný příjem rodiny přesáhnout 2,4násobek životního minima. Pro stanovení životního minima se přitom započítává i nově narozené dítě/děti. To znamená, že na porodné u prvního dítěte dosáhnou pouze rodiny (ve společné domácnosti je matka, otec a novorozeně) s příjmem nižším než 16 992 Kč měsíčně [(2 880 + 2 600 + 1 600) x 2,4]. U matky samoživitelky činí hranice 10 752 Kč [(2 880 + 1 600) x 2,4]. Pokud jsou prvním dítětem dvojčata, životní minimum čtyřčlenné domácnosti činí 8 680 Kč. Hraniční příjem pro nárok na porodné je tedy 20 832 Kč [(2 880 + 2 600 + 1 600 + 1600) x 2,4].
Do limitu čistých příjmů se však nepočítají jen výdělky ze zaměstnání nebo podnikání, ale také sociální dávky, rodičovský příspěvek, podpora v nezaměstnanosti či výživné.

Rodiny s více dětmi budou nadále zvýhodněny vyšší daňovou slevou (ta sice zůstane stejná jako letos, tedy 11 604 korun ročně pro každé dítě, ale sčítá se).

Bez změn nezůstal ani rodičovský příspěvek. Sjednotila se celková vyplácená částka ve tříleté a čtyřleté variantě, a to na 216 tisíc korun. Doposud se ve čtyřleté (pomalé) variantě celkem vyplácelo 262 200 korun. Ke snížení došlo v důsledku zkrácení doby, po kterou se vyplácela základní výměra rodičovského příspěvku 7600 korun. Zatímco do konce loňského roku pobíral rodič ve čtyřleté variantě 7600 korun do 21. měsíce věku dítěte a od 22. do 48. měsíce 3 800 korun, nyní pobírá příspěvek v základní výměře jen do 9. měsíce věku dítěte. Od 10. měsíce věku dítěte až do jeho 4 let se bude rodičovský příspěvek vyplácet v nižší výměře 3800 Kč. Je důležité zmínit, že do čtyřleté varianty nyní automaticky spadne i ten rodič, který sice měl nárok na mateřskou, ale zapomněl si včas výslovně zvolit dvou- nebo tříletou variantu.

Nárok na sociální příplatek, který do jisté míry kompenzoval těžkou finanční situaci rodin, nebudou mít zhruba dvě třetiny jeho současných pobíratelů. Sociální příplatek se vyplácel do konce loňského roku všem rodinám s dětmi, jejichž příjem byl nižší než dvojnásobek životního minima. Nově bude sociální příplatek náležet jen rodinám se zdravotně postiženým členem, tzn. v případech: kdy rodič pečuje o dlouhodobě nemocné dítě, dlouhodobě zdravotně postižené dítě či dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě. A dále také v případech, kdy alespoň jeden z rodičů je dlouhodobě těžce zdravotně postižený, nebo sám je nezaopatřeným dítětem, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné.

9. Dávky v nezaměstnanosti

Od ledna letošního roku nedostane okamžitě podporu v nezaměstnanosti ten, kdo při odchodu z předchozí práce dostane od zaměstnavatele odstupné. Podpora se začne vyplácet až po uplynutí tolika měsíců, na kolik mu bylo vyplaceno odstupné či odchodné.

Ten, kdo dal výpověď sám nebo rozvázal pracovní poměr dohodou, bude mít nárok na nižší podporu v nezaměstnanosti, a to ve výši 45 procent průměrného měsíčního čistého platu.

Lidé registrovaní na úřadu práce nově nebudou moci pobírat dávky a současně pracovat, jak tomu bylo do konce loňského roku ve vybraných případech.

Vláda také nově zavedla nový překlenovací příspěvek pro nezaměstnané. Ten je určen těm nezaměstnaným, kteří začnou podnikat jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Až pět měsíců budou mít nárok na téměř 6 000 korun měsíčně. Ty mohou použít například na dopravu materiálu a opravu nebo pronájem provozovny. Tato novinka má pomoci těm nezaměstnaným, kteří se rozhodli podnikat, ale dosud se obávali, že přijdou o příjem. Stát jim tak v počátcích pomůže.

10. Nemocenské dávky

Nemocenská se bude vyplácet po celou dobu nemoci ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu, přičemž první tři dny nedostane nemocný nic. Stát bude nově proplácet nemocenskou až od 22. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. Do konce loňského roku ji proplácel již od 15. dne. Zaměstnavatelé tak budou muset svým zaměstnancům platit nemocenskou o týden déle, tedy až do 21. dne pracovní neschopnosti. Opatření by mělo platit tři roky. Zaměstnavatelé si také nebudou moci odečíst polovinu náhrady mzdy poskytnuté za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény od pojistného na sociální zabezpečení, které má zaměstnavatel odvádět.

Zaměstnavatelé do 25 zaměstnanců se však budou moci přihlásit do zvláštního systému placení pojistného na nemocenské pojištění se sazbou pojistného o jeden procentní bod vyšší, zvýší se tedy z 2,3 procenta na 3,3 procenta. Díky tomu si pak budou moci odečíst z pojistného polovinu z náhrady mzdy vyplácené za dočasné pracovní neschopnosti.

Minimální záloha na nemocenské pojištění platná pro OSVČ vzrostla z 56 Kč na 92 Kč. Splatnost pojistného na nemocenské pojištění je od 1. do 20. dne následujícího měsíce, úhradu za leden tedy musíte provést do 20. února 2011. Sazba pro nemocenské pojištění pro OSVČ se od ledna 2011 zvýšila z 1,4 % na 2,3 % z měsíčního vyměřovacího základu.

V letošním roce se zvyšují také zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Všechny OSVČ, které si platí minimální zálohy na zdravotní pojištění, si musí provést změnu výše záloh z doposud platných 1601 Kč na 1670 Kč. Splatnost lednové zálohy je k 8. únoru 2011. Nejnižší záloha na sociální pojištění bude 1807 Kč měsíčně, místo 1731 Kč. Pokud je „podnikání" vaší vedlejší činností, budete platit místo 693 Kč nově 723 Kč.

Od ledna se také upravila pravidla pro příspěvek na péči pro postižené. Starým a tělesně postiženým lidem v takzvaném prvním stupni závislosti se zkrátí měsíční příspěvek na péči z dvou tisíc na 800 korun. U ostatních stupňů závislosti se výše příspěvku nemění.

11. Regulované nájemné

Posledním dnem loňského roku skončila na většině území Česka regulace nájemného. Týká se to obyvatel zhruba 400 tisíc bytů. Výjimka platná do konce roku 2012 se týká většiny krajských měst, Prahy a měst Středočeského kraje s 10 tisíci a více obyvateli. Od roku 2013 by mělo platit na celém území České republiky pouze smluvní nájemné.

12. Mýtné, řidičské průkazy, autolékárničky

Od ledna dochází ke zvýšení sazeb elektronického mýta za používání českých dálnic, rychlostních silnic a vybraných silnic I. třídy pro vozidla s hmotností nad 3,5 tuny. Mýtné tak zdraží až o čtvrtinu. Kamiony nyní na dálnicích zaplatí v průměru pět korun za kilometr místo dosavadních čtyř korun. Českým dopravcům bude ale zdražení kompenzováno množstevními slevami z mýtného a státními dotacemi.

Držitelům řidičských průkazů vydaných v období od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 skončila platnost ke konci roku 2010. Včas si jej nestihlo vyměnit asi čtvrt milionu řidičů. Policisté jim však starý průkaz uznávat nebudou. Řidičským průkazům vydaným od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 končí platnost 31. prosince 2013.

Zatímco elektronické dálniční viněty jsme si místo papírových známek ještě pořizovat nemuseli, tak lékárničku s novým vybavením a také reflexní vestu ano.

13. Elektřina, žárovky, fotovoltaika

Elektřina podraží od ledna o 4,6 procenta u domácností a o 5,2 procenta v případě podniků. Dražší bude také voda, a to zhruba o 6 procent.

Od září 2011 bude ukončen prodej 60 wattových žárovek. Obchodníci však své zásoby mohou ještě doprodávat.
Od roku 2011 končí pro fotovoltaické elektrárny a další obnovitelné zdroje energie pětileté daňové prázdniny. Novela zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů rovněž uvaluje 26procentní daň na solární elektrárny. Novela také zavádí darovací daň na emisní povolenky a zvyšuje poplatky za zábor zemědělské půdy pro výstavbu slunečních elektráren.

Státní podpora výroby elektřiny ze slunce by se měla omezit jen na malé elektrárny do 30 kW, které budou mít solární panely na střechách a budovách. Nové fotovoltaické elektrárny s panely na zemědělské nebo lesní půdě už na ni nárok mít nebudou. Podpora již existujícím a připojeným zdrojům však zůstane zachována. Nárok na podporu budou mít nově pouze takové zdroje, které dodávají proud do rozvodné sítě. To znamená, že už nebude možné podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů určenou pro vlastní spotřebu.