Změny v DPH ovlivní všechny

Téměř všechny státy světa se potýkají s vysokým zadlužením státních (a veřejných) rozpočtů. Jednou z cest, jak toto zadlužení snížit je zvýšení příjmů. To nejčastěji probíhá pomocí zvýšení daní. Pak nastává dilema, jakou cestu zvolit.

dv1954038.jpg

Zda zvýšit přímé daně anebo nepřímé (zjednodušeně řečeno ty ze spotřeby). Tuzemská vláda se rozhodla zvýšit nepřímé daně plus velkou část z přímo placených poplatků. Kromě zvýšení spotřebních daní, které proběhlo v roce 2010, se na rok 2012 plánuje změna daně z přidané hodnoty (DPH). Od ledna 2012 se zvýší snížená sazba DPH z 10 na 14 % a základní zůstane ve výši 20 %. Od ledna 2013 se všechny sazby sjednotí na jednu sazbu 17,5 procenta. Peníze z DPH mají podle koaliční dohody jít na velkou důchodovou reformu. Mají nahradit výpadek způsobený odklonem peněz do nově zavedených soukromých penzijních fondů. Ovšem třeba si ještě dnes někdo vzpomene na sliby politiků při privatizaci společností typu Transgas, Telekom apod., že příjmy z jejich prodeje půjdou na zvláštní důchodový účet, ze kterého bude hrazena reforma důchodů? A kde je tomu účtu konec?

Ceny potravin
Podle ČNB bude mít zvýšení DPH největší vliv na ceny potravin

Nepřímé daně jsou „spravedlivé“ v tom, že je může člověk alespoň částečně ovlivnit svým chováním. Mají bránit nadměrné spotřebě vzácných statků. Nutno ovšem říci, že vysoce příjmový snášejí zvýšení těchto daní lépe, neboť díky vyššímu disponibilnímu příjmu mají větší polštář mezi nutnými výdaji, které postihne zvýšení DPH především a svým příjmem. Potvrzují to i propočty ministerstva financí. Podle nich změna nejvíce pocítí důchodci a nízkopříjmové domácnosti s dětmi. Těm by ale měl stát následně dopady změn DPH nahradit pomocí valorizace důchodů nebo sociálními dávkami. Sjednocení DPH procentuálně dopadá relativně rovnoměrně na domácnosti ve všech příjmových skupinách (0,87 % až 2,14 %) zvýšení životních nákladů), nejvíce dopadne na desetinu nejchudších domácností.

CERGE IE odhaduje, že sjednocení DPH na 17.5% v dlouhém období sníží reálné příjmy všech domácností v průměru o 0.63 % (tedy 144 Kč za měsíc). V případě domácností zaměstnanců a podnikatelů se jedná o necele 1 % (tedy zhruba 200 Kč měsíčně). Podle ČNB bude mít dopad změny DPH nejvyšší vliv na ceny potravin. Aby taky ne, vždyť tato potraviny byly doposud ve snížené sazbě, alespoň z velké většiny.

Samotné zvýšení dolní sazby na 14 % by snížilo životní úroveň více než sjednocení sazeb na 17.5 procenta. V letech 2012 a 2013 tedy domácnosti pocítí snížení daňových sazeb kvůli sjednocení DPH citelněji než po sjednocení sazeb a projevení dlouhodobých efektů po roce 2015.

 

Dopad nejen na domácnosti


Dopad změny DPH nebude samozřejmě „pouze“ na domácnosti. Rovněž firmy změny pocítí. Společnosti z dotčených sektorů již přišly s katastrofickými scénáři, jak vyšší daň zdevastuje právě jejich podnikání. Přestože argumentace podnikatelů má něco do sebe a nárůst DPH se zajisté na podnikání negativně projeví, o likvidačních dopadech se zřejmě mluvit nedá. Ovšem i zde existuje výjimka, a tou je stavebnictví.

 

vítěz testu finančních poradců
Spravujte své finance s vítězem testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci kliknutím zde

 

U potravin nedojde ke snížení spotřeby vůbec a vliv vyšších nákupů v zahraničí bude jen minimální. Jediný obor, na kterém se vyšší DPH může opravdu výrazněji podepsat, zůstává stavebnictví, které se ani v loňském roce nevymanilo ze spárů ekonomického poklesu. Největším problémům budou pravděpodobně čelit menší stavební společnosti, které staví převážně byty a rodinné domy. Ty byly zasaženy již nedávnou krizí a nejsou zrovna v nejlepší finanční kondici. Už nyní se nacházíme v období, které je pro stavaře velmi těžké a další zvýšení finální ceny stavby pro zákazníka olej do motoru nepřilije.

 

V tabulce můžeme vidět dopady změny DPH na domácnosti podle výše jejich příjmu. Jak je vidět, až na výjimky u středně příjmových domácností budou mít změny u DPH (při zachování stejných spotřebitelských návyků) negativní dopad. V absolutní částce dopadnou tyto změny nejvíce na domácnosti s vysokými příjmy. Nicméně z pohledu procenta z výdajů na tom budou nejhůře nízko příjmové domácnosti.

 

 

Dopady sjednocení DPH

 

 

V grafu můžeme vidět důvod, proč změny saze DPH dopadnou na domácnosti relativně málo. Většina zboží a služeb, které domácnosti nakupují je již dnes zařazena do základní sazby DPH.

 

Podíl výdajů dle sazby DPH