Zvýšit hrubou mzdu nebo příspěvek zaměstnavatele na finanční smlouvy?

11.07.2016 | Petr Gola | Pojištění

Aktuální míra nezaměstnanosti je v Česku spolu s Německem nejnižší z členských zemí EU. Ekonomika je v dobré kondici a mnozí zaměstnavatelé zvyšují svým zaměstnancům mzdy. Proč je i pro zaměstnance lepší zvýšit příspěvek na podporované finanční smlouvy než hrubou mzdu?

img_164.jpg
Štít a peníze
Hledáte výhodné POJIŠTĚNÍ?


S námi jej získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi chrání své zdraví a majetek v hodnotě

21 833 997 777Získejte v průměru o 50 % levnější pojištění
-

Náš návrh pojištění je bezplatný a nezávazný
-

 

 

 

Životní pojištění, penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření jsou finanční produkty, které jsou legislativou podporovány. Jedním z druhů podpor je daňové osvobození pro příspěvek zaměstnavatele na smlouvu zaměstnanci do ročního limitu. Za rok 2016 je od daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění osvobozen souhrnný roční příspěvek zaměstnavatele do částky 30 000 Kč. Pro rok 2017 se roční limit dokonce zvyšuje na 50 000 Kč. Do vyčerpání příspěvku do limitu je pro zaměstnavatele i zaměstnance výhodnější přispět zaměstnanci na podporované smlouvy než zvýšit hrubou mzdu.

 

Praktický příklad


Zaměstnanec Novák má uzavřenu smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Zaměstnavatel mu prozatím na smlouvu nepřispívá. Hrubá mzda pana Nováka činí 27 000 Kč. Firmě, ve které pan Novák pracuje, se ekonomicky daří, a proto zaměstnavatel chce zvýšit finanční odměnu panu Novákovi. Jaký by byl finanční dopad při zvýšení hrubé mzdy o 2 500 Kč pro zaměstnavatele a zaměstnance? A jaký by byl finanční dopad při pravidelném měsíčním příspěvku zaměstnavatele panu Novákovi na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření ve výši 2 500 Kč?

a) Zvýšení hrubé mzdy o 2 500 Kč


Pan Novák je svobodný a bezdětný. V přiložené tabulce si vypočítáme čistou mzdu pana Nováka u hrubé mzdy 27 000 Kč a u hrubé mzdy 29 500 Kč (27 000 Kč + 2 500 Kč). Stejně tak si vypočítáme mzdové náklady zaměstnavatele u hrubé mzdy 27 000 Kč a u hrubé mzdy 29 500 Kč.

 

Text

Mzda před zvýšením

Mzda po zvýšení

Hrubá mzda

27 000 Kč

29 500 Kč

Zdravotní pojištění zaměstnanec

1 215 Kč

(27000 x 4,5 %)

1 328 Kč

(29500 x 4,5 %)

Zdravotní pojištění zaměstnavatel

2 430 Kč

(27000 x 9 %)

2 655 Kč

(29500 x 9 %)

Sociální pojištění zaměstnanec

1 755 Kč

(27000 x 6,5 %)

1 918 Kč

(29500 x 6,5 %)

Sociální pojištění zaměstnavatel

6 750 Kč

(27000 x 25 %)

7 375 Kč

(29500 x 25 %)

Superhrubá mzda

(zaokrouhleno na sta nahoru)

36 200 Kč

(27000 x 1,34)

39 600 Kč

(29500 x 1,34)

Daň z příjmu fyzických osob

5 430 Kč

(36200 x 15 %)

5 940 Kč

(29500 x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

2 070 Kč

Záloha na daň z příjmu

3 360 Kč

(5430 - 2070)

3 870 Kč

(5940 - 2070)

Čistá mzda

20 670 Kč

(27000 - 1215 - 1755 - 3360)

22 384 Kč

(29500 - 1328 - 2655 - 3870)

Mzdové náklady zaměstnavatele

36 180 Kč

(27000 + 2430 + 6750)

39 530 Kč

(29500 + 2655 + 7375)

vlastní výpočet autora

 

Při zvýšení hrubé mzdy o 2 500 Kč se zvýší čistá mzda pana Nováka, kterou obdrží na bankovní účet, o 1 714 Kč. Ze zvýšené hrubé mzdy musí zaměstnanec Novák zaplatit daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Mzdové náklady zaměstnavatele se zvýší o 3 350 Kč (39 530 Kč - 36 180 Kč) kvůli odvodům na sociálním a zdravotním pojištění.

 

b) Platba na doplňkové penzijní spoření 2 500 Kč


V případě, že zaměstnavatel bude pravidelně zasílat panu Novákovi na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření 2 500 Kč měsíčně, tak náklady zaměstnavatele stoupnou o 2 500 Kč. Příspěvek je do limitu a je tedy osvobozen od sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem. Pan Novák by obdržel na smlouvu částku 2 500 Kč a celá částka by se mu na smlouvě spořila a zhodnocovala, neplatil by z ní žádné daně.


Příspěvek na smlouvu je výhodnější


Příspěvek zaměstnavatele na uvedené smlouvy do limitu je osvobozen od daně z příjmu, sociálního pojištění i zdravotního pojištění. Pro zaměstnavatele i zaměstnance je tedy výhodnější zvýšit nejdříve příspěvek na podporované finanční smlouvy (smlouvu o životním pojištění, penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření) do limitu a teprve potom zvýšit hrubou mzdu, jak jsme si ukázali na názorném příkladu. Od příštího roku dochází ke zvýšení limitu a zaměstnavatelé budou mít tedy prostor pro další zvýšení svého příspěvku na podporované finanční smlouvy.

Životní pojištění, penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření jsou finanční produkty, které jsou legislativou podporovány. Jedním z druhů podpor je daňové osvobození pro příspěvek zaměstnavatele na smlouvu zaměstnanci do ročního limitu. Za rok 2016 je od daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění osvobozen souhrnný roční příspěvek zaměstnavatele do částky 30 000 Kč. Pro rok 2017 se roční limit dokonce zvyšuje na 50 000 Kč. Do vyčerpání příspěvku do limitu je pro zaměstnavatele i zaměstnance výhodnější přispět zaměstnanci na podporované smlouvy než zvýšit hrubou mzdu.

Praktický příklad

Zaměstnanec Novák má uzavřenu smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Zaměstnavatel mu prozatím na smlouvu nepřispívá. Hrubá mzda pana Nováka činí 27 000 Kč. Firmě, ve které pan Novák pracuje, se ekonomicky daří, a proto zaměstnavatel chce zvýšit finanční odměnu panu Novákovi. Jaký by byl finanční dopad při zvýšení hrubé mzdy o 2 500 Kč pro zaměstnavatele a zaměstnance? A jaký by byl finanční dopad při pravidelném měsíčním příspěvku zaměstnavatele panu Novákovi na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření ve výši 2 500 Kč?

a) Zvýšení hrubé mzdy o 2 500 Kč

Pan Novák je svobodný a bezdětný. V přiložené tabulce si vypočítáme čistou mzdu pana Nováka u hrubé mzdy 27 000 Kč a u hrubé mzdy 29 500 Kč (27 000 Kč + 2 500 Kč). Stejně tak si vypočítáme mzdové náklady zaměstnavatele u hrubé mzdy 27 000 Kč a u hrubé mzdy 29 500 Kč.

Text

Mzda před zvýšením

Mzda po zvýšení

Hrubá mzda

27 000 Kč

29 500 Kč

Zdravotní pojištění zaměstnanec

1 215 Kč

(27000 x 4,5 %)

1 328 Kč

(29500 x 4,5 %)

Zdravotní pojištění zaměstnavatel

2 430 Kč

(27000 x 9 %)

2 655 Kč

(29500 x 9 %)

Sociální pojištění zaměstnanec

1 755 Kč

(27000 x 6,5 %)

1 918 Kč

(29500 x 6,5 %)

Sociální pojištění zaměstnavatel

6 750 Kč

(27000 x 25 %)

7 375 Kč

(29500 x 25 %)

Superhrubá mzda

(zaokrouhleno na sta nahoru)

36 200 Kč

(27000 x 1,34)

39 600 Kč

(29500 x 1,34)

Daň z příjmu fyzických osob

5 430 Kč

(36200 x 15 %)

5 940 Kč

(29500 x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

2 070 Kč

Záloha na daň z příjmu

3 360 Kč

(5430 - 2070)

3 870 Kč

(5940 - 2070)

Čistá mzda

20 670 Kč

(27000 - 1215 - 1755 - 3360)

22 384 Kč

(29500 - 1328 - 2655 - 3870)

Mzdové náklady zaměstnavatele

36 180 Kč

(27000 + 2430 + 6750)

39 530 Kč

(29500 + 2655 + 7375)

vlastní výpočet autora

Při zvýšení hrubé mzdy o 2 500 Kč se zvýší čistá mzda pana Nováka, kterou obdrží na bankovní účet, o 1 714 Kč. Ze zvýšené hrubé mzdy musí zaměstnanec Novák zaplatit daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Mzdové náklady zaměstnavatele se zvýší o 3 350 Kč (39 530 Kč - 36 180 Kč) kvůli odvodům na sociálním a zdravotním pojištění.

b) Platba na doplňkové penzijní spoření 2 500 Kč

V případě, že zaměstnavatel bude pravidelně zasílat panu Novákovi na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření 2 500 Kč měsíčně, tak náklady zaměstnavatele stoupnou o 2 500 Kč. Příspěvek je do limitu a je tedy osvobozen od sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem. Pan Novák by obdržel na smlouvu částku 2 500 Kč a celá částka by se mu na smlouvě spořila a zhodnocovala, neplatil by z ní žádné daně.

Příspěvek na smlouvu je výhodnější

Příspěvek zaměstnavatele na uvedené smlouvy do limitu je osvobozen od daně z příjmu, sociálního pojištění i zdravotního pojištění. Pro zaměstnavatele i zaměstnance je tedy výhodnější zvýšit nejdříve příspěvek na podporované finanční smlouvy (smlouvu o životním pojištění, penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření) do limitu a teprve potom zvýšit hrubou mzdu, jak jsme si ukázali na názorném příkladu. Od příštího roku dochází ke zvýšení limitu a zaměstnavatelé budou mít tedy prostor pro další zvýšení svého příspěvku na podporované finanční smlouvy.

Životní pojištění, penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření jsou finanční produkty, které jsou legislativou podporovány. Jedním z druhů podpor je daňové osvobození pro příspěvek zaměstnavatele na smlouvu zaměstnanci do ročního limitu. Za rok 2016 je od daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění osvobozen souhrnný roční příspěvek zaměstnavatele do částky 30 000 Kč. Pro rok 2017 se roční limit dokonce zvyšuje na 50 000 Kč. Do vyčerpání příspěvku do limitu je pro zaměstnavatele i zaměstnance výhodnější přispět zaměstnanci na podporované smlouvy než zvýšit hrubou mzdu.

 

Praktický příklad

Zaměstnanec Novák má uzavřenu smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Zaměstnavatel mu prozatím na smlouvu nepřispívá. Hrubá mzda pana Nováka činí 27 000 Kč. Firmě, ve které pan Novák pracuje, se ekonomicky daří, a proto zaměstnavatel chce zvýšit finanční odměnu panu Novákovi. Jaký by byl finanční dopad při zvýšení hrubé mzdy o 2 500 Kč pro zaměstnavatele a zaměstnance? A jaký by byl finanční dopad při pravidelném měsíčním příspěvku zaměstnavatele panu Novákovi na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření ve výši 2 500 Kč?

 

a) Zvýšení hrubé mzdy o 2 500 Kč

Pan Novák je svobodný a bezdětný. V přiložené tabulce si vypočítáme čistou mzdu pana Nováka u hrubé mzdy 27 000 Kč a u hrubé mzdy 29 500 Kč (27 000 Kč + 2 500 Kč). Stejně tak si vypočítáme mzdové náklady zaměstnavatele u hrubé mzdy 27 000 Kč a u hrubé mzdy 29 500 Kč.

 

Text

Mzda před zvýšením

Mzda po zvýšení

Hrubá mzda

27 000 Kč

29 500 Kč

Zdravotní pojištění zaměstnanec

1 215 Kč

(27000 x 4,5 %)

1 328 Kč

(29500 x 4,5 %)

Zdravotní pojištění zaměstnavatel

2 430 Kč

(27000 x 9 %)

2 655 Kč

(29500 x 9 %)

Sociální pojištění zaměstnanec

1 755 Kč

(27000 x 6,5 %)

1 918 Kč

(29500 x 6,5 %)

Sociální pojištění zaměstnavatel

6 750 Kč

(27000 x 25 %)

7 375 Kč

(29500 x 25 %)

Superhrubá mzda

(zaokrouhleno na sta nahoru)

36 200 Kč

(27000 x 1,34)

39 600 Kč

(29500 x 1,34)

Daň z příjmu fyzických osob

5 430 Kč

(36200 x 15 %)

5 940 Kč

(29500 x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

2 070 Kč

Záloha na daň z příjmu

3 360 Kč

(5430 - 2070)

3 870 Kč

(5940 - 2070)

Čistá mzda

20 670 Kč

(27000 - 1215 - 1755 - 3360)

22 384 Kč

(29500 - 1328 - 2655 - 3870)

Mzdové náklady zaměstnavatele

36 180 Kč

(27000 + 2430 + 6750)

39 530 Kč

(29500 + 2655 + 7375)

vlastní výpočet autora

 

Při zvýšení hrubé mzdy o 2 500 Kč se zvýší čistá mzda pana Nováka, kterou obdrží na bankovní účet, o 1 714 Kč. Ze zvýšené hrubé mzdy musí zaměstnanec Novák zaplatit daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Mzdové náklady zaměstnavatele se zvýší o 3 350 Kč (39 530 Kč - 36 180 Kč) kvůli odvodům na sociálním a zdravotním pojištění.

 

b) Platba na doplňkové penzijní spoření 2 500 Kč

V případě, že zaměstnavatel bude pravidelně zasílat panu Novákovi na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření 2 500 Kč měsíčně, tak náklady zaměstnavatele stoupnou o 2 500 Kč. Příspěvek je do limitu a je tedy osvobozen od sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem. Pan Novák by obdržel na smlouvu částku 2 500 Kč a celá částka by se mu na smlouvě spořila a zhodnocovala, neplatil by z ní žádné daně.

Příspěvek na smlouvu je výhodnější

Příspěvek zaměstnavatele na uvedené smlouvy do limitu je osvobozen od daně z příjmu, sociálního pojištění i zdravotního pojištění. Pro zaměstnavatele i zaměstnance je tedy výhodnější zvýšit nejdříve příspěvek na podporované finanční smlouvy (smlouvu o životním pojištění, penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření) do limitu a teprve potom zvýšit hrubou mzdu, jak jsme si ukázali na názorném příkladu. Od příštího roku dochází ke zvýšení limitu a zaměstnavatelé budou mít tedy prostor pro další zvýšení svého příspěvku na podporované finanční smlouvy.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO POJIŠTĚNÍ
Odeslat žádost
Máte dotaz k životnímu pojšitění?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz