Podílový fond

Conseq Invest Akciový (tř. B)

společnosti Conseq Investment Management, a. s.

Výhody tohoto podílového fondu

Výhoda Využijte potenciál rozvíjejících se ekonomik Evropy

 

Výhoda Získejte do svého portfolia společnosti ze strategických odvětví Evropy

 

Výhoda Investujte do podílového fondu s diverzifikovaným portfoliem

 

Výhoda Požádejte ještě dnes o návrh výhodných investic

Chci tento podílový fond

Základní vlastnosti podílového fondu

Typ fondu: akciový
Název: Conseq Invest Akciový (tř. B)
Investiční společnost: Conseq Investment Management, a. s.
ISIN: IE0031283520
Regionální zaměření: rozvíjející se trhy - Evropa
Oborové zaměření: neurčeno
Aktuální kurz: 262,2764
Měna: CZK
Datum platnosti kurzu: 8. Březen 2018
Popis:

Svého investičního cíle se Akciový fond bude snažit dosahovat investováním do českých majetkových cenných papírů a do majetkových cenných papírů z jiných středoevropských zemí. Tyto cenné papíry budou jmenovitě zahrnovat zejména kmenové akcie, prioritní akcie, konvertibilní dlužné cenné papíry a upisovací práva a opční listy na koupi kmenových akcií. Půjde o cenné papíry kótované především na regulovaných trzích v České republice, Polsku, Maďarsku, Slovinsku a na Slovensku. Akciový fond může rovněž investovat do vládních pokladničních poukázek a do otevřených programů kolektivního investování, kde příslušné bazické cenné papíry jsou kótovány nebo obchodovány na uvedených trzích, přičemž bude respektovat limity stanovené podle platných předpisů. Akciový fond může k zajištění tržních a měnových rizik využívat finanční derivátové instrumenty včetně opcí a měnových forwardů.

Poplatky

Správcovský poplatek: 0,75 %
Vstupní poplatek: 5,00 %
Výstupní poplatek: 0,00 %

Výkonnosti

1 týden: n/a
1 měsíc: n/a
3 měsíce: n/a
6 měsíců: n/a
1 rok: n/a
2 roky: n/a
3 roky: n/a
5 let: n/a
YTD: n/a

Graf

Časové období
You need to upgrade your Flash Player
Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521

Získejte výhodné investice
-
Investujte v rámci exkluzivních produktů
-
Získejte více peněz do svého rodinného rozpočtu
-
Náš návrh investic je bezplatný
-
Náš návrh investic je nezávazný
-
-
Srovnání podílových fondů
Srovnejte si podílové fondy ve srovnávači vítěze testu finančních poradců
KATALOG
podílových fondů


Získejte přehled o podílových fondech

1,2889
-
2,0219
-
1,1549
-
886,37