Podílový fond

Franklin USD Liquid Reserve

společnosti FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (zdroj: AKAT ČR)

Výhody tohoto podílového fondu

Výhoda Investice dostupná i pro drobné investory
Výhoda Diverzifikace portfolia
Výhoda Žádné zbytečné poplatky
Výhoda Velmi likvidní způsob investice
Chci tento podílový fond

Základní vlastnosti podílového fondu

Typ fondu: peněžní trh
Název: Franklin USD Liquid Reserve
Investiční společnost: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (zdroj: AKAT ČR)
ISIN: LU0128526901
Regionální zaměření: globální
Oborové zaměření: neurčeno
Aktuální kurz: 11,59
Měna: USD
Datum platnosti kurzu: 3. Srpen 2017
Popis:

Majetek fondu se převážně skládá z převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, emitovaných nebo garantovaných vládou kteréhokoli státu světa a přípustných cenných papírů firemních emitentů kteréhokoli státu. Portfolio je investováno takovým způsobem, aby průměrná zbývající doba splatnosti všech cenných papírů a prostředků obsažených v portfoliu fondu nepřekročila dvanáct měsíců. Při výpočtu zbývající doby splatnosti každého jednotlivého cenného papíru nebo instrumentu budou zohledněny finanční instrumenty s nimi spojené. U cenných papírů nebo instrumentů, jejichž emisní podmínky požadují úpravu jejich úrokové sazby na základě tržních podmínek, se za zbývající dobu splatnosti považuje doba do data úpravy úrokové sazby.

Poplatky

Správcovský poplatek: 0,30 %
Vstupní poplatek: 0,50 %
Výstupní poplatek: 0,00 %

Výkonnosti

1 týden: n/a
1 měsíc: n/a
3 měsíce: n/a
6 měsíců: n/a
1 rok: n/a
2 roky: n/a
3 roky: n/a
5 let: n/a
YTD: n/a

Graf

Časové období
You need to upgrade your Flash Player
Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521

Získejte výhodné investice
-
Investujte v rámci exkluzivních produktů
-
Získejte více peněz do svého rodinného rozpočtu
-
Náš návrh investic je bezplatný
-
Náš návrh investic je nezávazný
-
-
Srovnání podílových fondů
Srovnejte si podílové fondy ve srovnávači vítěze testu finančních poradců
KATALOG
podílových fondů


Získejte přehled o podílových fondech

1,2889
-
2,0219
-
1,1549
-
886,37