Podílový fond

Franklin High Yield

společnosti FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (zdroj: AKAT ČR)

Výhody tohoto podílového fondu

Výhoda Využijte potenciál zdejšího dluhopisového trhu

 

Výhoda Získejte do svého portfolia pečlivě vybrané dluhopisy

 

Výhoda Investujte do podílového fondu s diverzifikovaným portfoliem

 

Výhoda Požádejte ještě dnes o návrh výhodných investic

Chci tento podílový fond

Základní vlastnosti podílového fondu

Typ fondu: dluhopisový
Název: Franklin High Yield
Investiční společnost: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (zdroj: AKAT ČR)
ISIN: LU0131126228
Regionální zaměření: vyspělé trhy - Severní Amerika
Oborové zaměření: neurčeno
Aktuální kurz: 17,92
Měna: USD
Datum platnosti kurzu: 3. Srpen 2017
Popis:

Fond se snaží dosahovat těchto cílů hlavně investováním, buď přímo, nebo přes finanční derivativní nástroje, do portfolia dluhových cenných papírů s pevným výnosem, vydaných emitenty v USA i mimo USA. Tyto finanční derivativní nástroje mohou zahrnovat kromě jiného swapy, jako jsou swapy na úvěry v prodlení nebo swapy s celkovou návratností, forwardy a futures a také opce na takové smlouvy obchodované na regulovaných trzích nebo na neregulovaných trzích OTC. Fond obvykle investuje do dluhových cenných papírů s pevným výnosem s investičním stupněm ratingového hodnocení nebo s nižším stupněm, jedná-li se o cenné papíry emitované emitenty ze Spojených států amerických, případně do jejich ekvivalentů, jedná-li se o cenné papíry emitované emitenty z jiných zemí než USA nebo chybí-li ratingové ohodnocení. Investiční manažer se snaží vyhnout nadměrnému riziku prostřednictvím zpracování nezávislých úvěrových analýz emitentů a dále prostřednictvím diverzifikace investic fondu mezi různé emitenty.

Poplatky

Správcovský poplatek: 0,80 %
Vstupní poplatek: 2,50 %
Výstupní poplatek: 0,00 %

Výkonnosti

1 týden: n/a
1 měsíc: n/a
3 měsíce: n/a
6 měsíců: n/a
1 rok: n/a
2 roky: n/a
3 roky: n/a
5 let: n/a
YTD: n/a

Graf

Časové období
You need to upgrade your Flash Player
Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521

Získejte výhodné investice
-
Investujte v rámci exkluzivních produktů
-
Získejte více peněz do svého rodinného rozpočtu
-
Náš návrh investic je bezplatný
-
Náš návrh investic je nezávazný
-
-
Srovnání podílových fondů
Srovnejte si podílové fondy ve srovnávači vítěze testu finančních poradců
KATALOG
podílových fondů


Získejte přehled o podílových fondech

1,2889
-
2,0219
-
1,1549
-
886,37