Podílový fond

Templeton Global Balanced

společnosti FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (zdroj: AKAT ČR)

Výhody tohoto podílového fondu

Výhoda Investice dostupná i pro drobné investory
Výhoda Diverzifikace portfolia
Výhoda Žádné zbytečné poplatky
Výhoda Velmi likvidní způsob investice
Chci tento podílový fond

Základní vlastnosti podílového fondu

Typ fondu: smíšený
Název: Templeton Global Balanced
Investiční společnost: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (zdroj: AKAT ČR)
ISIN: LU0128525689
Regionální zaměření: globální
Oborové zaměření: neurčeno
Aktuální kurz: 30,2
Měna: USD
Datum platnosti kurzu: 3. Srpen 2017
Popis:

Fond investuje převážně do majetkových cenných papírů a do státních dluhových cenných papírů emitovaných subjekty po celém světě, včetně rozvíjejících se trhů. Investiční manažer předpokládá, že většina portfolia fondu se obvykle investuje do akcií a s akciemi spjatých cenných papírů včetně dluhopisů nebo prioritních akcií převoditelných či vyměnitelných za majetkové cenné papíry, které budou vybírány především na základě jejich růstového potenciálu. Fond se bude snažit získat příjmy investováním do cenných papírů s pevnou nebo pohyblivou úrokovou sazbou a dluhových obligací vlád a s vládami spojených firemních emitentů v zemích na celém světě, včetně dluhových obligací emitovaných nadnárodními subjekty založenými nebo podporovanými několika státy (jako např. International Bank for Reconstruction and Development (Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj) nebo European Investment Bank (Evropská investiční banka)).

Poplatky

Správcovský poplatek: 0,80 %
Vstupní poplatek: 5,00 %
Výstupní poplatek: 0,00 %

Výkonnosti

1 týden: n/a
1 měsíc: n/a
3 měsíce: n/a
6 měsíců: n/a
1 rok: n/a
2 roky: n/a
3 roky: n/a
5 let: n/a
YTD: n/a

Graf

Časové období
You need to upgrade your Flash Player
Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521

Získejte výhodné investice
-
Investujte v rámci exkluzivních produktů
-
Získejte více peněz do svého rodinného rozpočtu
-
Náš návrh investic je bezplatný
-
Náš návrh investic je nezávazný
-
-
Srovnání podílových fondů
Srovnejte si podílové fondy ve srovnávači vítěze testu finančních poradců
KATALOG
podílových fondů


Získejte přehled o podílových fondech

1,2889
-
2,0219
-
1,1549
-
886,37