Podílový fond

Templeton Growth (Euro)

společnosti FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (zdroj: AKAT ČR)

Výhody tohoto podílového fondu

Výhoda Využijte potenciál globálních akciových trhů

 

Výhoda Získejte do svého portfolia akcie světově významných společností

 

Výhoda Investujte do podílového fondu s diverzifikovaným portfoliem

 

Výhoda Požádejte ještě dnes o návrh výhodných investic

Chci tento podílový fond

Základní vlastnosti podílového fondu

Typ fondu: akciový
Název: Templeton Growth (Euro)
Investiční společnost: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (zdroj: AKAT ČR)
ISIN: LU0114760746
Regionální zaměření: globální
Oborové zaměření: neurčeno
Aktuální kurz: 17,04
Měna: EUR
Datum platnosti kurzu: 3. Srpen 2017
Popis:

Fond investuje převážně do majetkových cenných papírů, včetně kmenových a prioritních akcií, společností se sídlem kdekoli ve světě, včetně rozvíjejících se trhů. Majetkové cenné papíry obvykle opravňují své držitele podílet se na celkových provozních výsledcích společnosti. Fond také investuje do amerických, evropských a globálních depozitních poukázek (depository receipts). Jde o listiny typicky emitované bankou nebo svěřenskou společností (trust company), které svým držitelům poskytují právo obdržet cenné papíry, emitované zahraničním nebo domácím subjektem. Depozitní poukázky nevylučují měnová a hospodářská rizika podkladových akcií společnosti, která provozuje svou činnost v jiné zemi. V závislosti na tržních podmínkách existujících v dané době může Fond investovat 25% svých čistých aktiv do dluhových cenných papírů vydávaných společnostmi nebo státy kdekoli ve světě.

Poplatky

Správcovský poplatek: 1,00 %
Vstupní poplatek: 5,00 %
Výstupní poplatek: 0,00 %

Výkonnosti

1 týden: n/a
1 měsíc: n/a
3 měsíce: n/a
6 měsíců: n/a
1 rok: n/a
2 roky: n/a
3 roky: n/a
5 let: n/a
YTD: n/a

Graf

Časové období
You need to upgrade your Flash Player
Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521

Získejte výhodné investice
-
Investujte v rámci exkluzivních produktů
-
Získejte více peněz do svého rodinného rozpočtu
-
Náš návrh investic je bezplatný
-
Náš návrh investic je nezávazný
-
-
Srovnání podílových fondů
Srovnejte si podílové fondy ve srovnávači vítěze testu finančních poradců
KATALOG
podílových fondů


Získejte přehled o podílových fondech

1,2889
-
2,0219
-
1,1549
-
886,37