Podílový fond

ČSOB bohatství

společnosti ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB

Výhody tohoto podílového fondu

Výhoda Investice dostupná i pro drobné investory
Výhoda Diverzifikace portfolia
Výhoda Žádné zbytečné poplatky
Výhoda Velmi likvidní způsob investice
Chci tento podílový fond

Základní vlastnosti podílového fondu

Typ fondu: smíšený
Název: ČSOB bohatství
Investiční společnost: ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB
ISIN: 770000002244
Regionální zaměření: globální
Oborové zaměření: neurčeno
Aktuální kurz: 2,1733
Měna: CZK
Datum platnosti kurzu: 9. Březen 2018
Popis:

Fond investuje svůj majetek zejména do akcií na trzích USA, západní Evropy a České republiky, dluhopisů převážně denominovaných v CZK a nástrojů peněžního trhu vydávaných státy, tuzemskými a zahraničními obchodními společnostmi nebo bankami. Fond může dále investovat do cenných papírů fondů kolektivního investování a ukládat peníze na účty u bank. Fond může též investovat za účelem řízení měnového a úrokového rizika do derivátů a může uzavírat repo operace. Jedná se o smíšený fond. Fond investuje do dluhových nástrojů s tím, že v okamžiku nákupu musí mít minimálně 80 % hodnoty portfolia fondu představovaných těmito investicemi rating (hodnocení návratnosti úvěru) na úrovni minimálně investičního stupně (BBB–podle Standardand Poor's). Dluhopisy mohou mít různou splatnost, délka investic je však omezena. Fond je aktivně spravován vrámci schválené investiční strategie. Fond nekopíruje ani nesleduje žádnou oficiálně stanovenou referenční hodnotu (index). Dividendy (po

Poplatky

Správcovský poplatek: 2,22 %
Vstupní poplatek: 2,00 %
Výstupní poplatek: 0,00 %

Výkonnosti

1 týden: n/a
1 měsíc: n/a
3 měsíce: n/a
6 měsíců: n/a
1 rok: n/a
2 roky: n/a
3 roky: n/a
5 let: n/a
YTD: n/a

Graf

Časové období
You need to upgrade your Flash Player
Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521

Získejte výhodné investice
-
Investujte v rámci exkluzivních produktů
-
Získejte více peněz do svého rodinného rozpočtu
-
Náš návrh investic je bezplatný
-
Náš návrh investic je nezávazný
-
-
Srovnání podílových fondů
Srovnejte si podílové fondy ve srovnávači vítěze testu finančních poradců
KATALOG
podílových fondů


Získejte přehled o podílových fondech

1,2889
-
2,0219
-
1,1549
-
886,37