Podílový fond

IKS Krátkodobých dluhopisů

společnosti Investiční kapitálová společnost KB, a.s.

Výhody tohoto podílového fondu

Výhoda Využijte potenciál dluhopisových trhů rozvíjejícící se Evropy

 

Výhoda Získejte do svého portfolia pečlivě vybrané dluhopisy

 

Výhoda Investujte do podílového fondu s diverzifikovaným portfoliem

 

Výhoda Požádejte ještě dnes o návrh výhodných investic

Chci tento podílový fond

Základní vlastnosti podílového fondu

Typ fondu: dluhopisový
Název: IKS Krátkodobých dluhopisů
Investiční společnost: Investiční kapitálová společnost KB, a.s.
ISIN: CZ0008471992
Regionální zaměření: rozvíjející se trhy - Evropa
Oborové zaměření: neurčeno
Aktuální kurz: 1,6104
Měna: CZK
Datum platnosti kurzu: 15. Leden 2018
Popis:

Fond investuje převážně do dluhopisů s krátkou až střednědobou splatností. Maximální durace portfolia (úrokové riziko) je omezena shora na 1,5 roku. Dluhopisy se rozumí státní dluhopisy, dluhopisy vydané bankou nebo zahraniční bankou, která má sídlo v členském státě Evropské unie, a municipální dluhopisy. Maximálně 20 % majetku fondu lze alokovat do investic neinvestičního stupně. Výběr investic je regionálně zaměřen na emitenty z České republiky (české státní dluhopisy) a Evropy (podnikové a kreditní dluhopisy). Měnové riziko investic v cizí měně je zajišťováno tak, aby nejméně 80 % aktiv bylo denominováno v měně fondu. Fond je proto vhodný pro investory, kteří si přejí investovat v horizontu 1 až 1,5 roku. Dne 4. března 2015 došlo k mimořádnému navýšení hodnoty kurzu fondu IKS Krátkodobých dluhopisů. Důvodem tohoto nárůstu byla skutečnost, že v portfoliu fondu bylo provedeno přecenění jedné pohledávky.

Poplatky

Správcovský poplatek: 0,80 %
Vstupní poplatek: 0,30 %
Výstupní poplatek: 0,00 %

Výkonnosti

1 týden: -0,08 %
1 měsíc: -0,44 %
3 měsíce: -0,20 %
6 měsíců: -0,56 %
1 rok: -1,73 %
2 roky: -0,68 %
3 roky: 1,05 %
5 let: 2,72 %
YTD: -0,08 %

Graf

Časové období
You need to upgrade your Flash Player
Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521

Získejte výhodné investice
-
Investujte v rámci exkluzivních produktů
-
Získejte více peněz do svého rodinného rozpočtu
-
Náš návrh investic je bezplatný
-
Náš návrh investic je nezávazný
-
-
Srovnání podílových fondů
Srovnejte si podílové fondy ve srovnávači vítěze testu finančních poradců
KATALOG
podílových fondů


Získejte přehled o podílových fondech

1,2889
-
2,0282
-
1,1549
-
897,86