Podílový fond

Raiffeisen fond optimálního rozložení

společnosti Raiffeisenbank

Výhody tohoto podílového fondu

Výhoda Investice dostupná i pro drobné investory
Výhoda Diverzifikace portfolia
Výhoda Žádné zbytečné poplatky
Výhoda Velmi likvidní způsob investice
Chci tento podílový fond

Základní vlastnosti podílového fondu

Typ fondu: smíšený
Název: Raiffeisen fond optimálního rozložení
Investiční společnost: Raiffeisenbank
ISIN: CZ0008474731
Regionální zaměření: globální
Oborové zaměření: neurčeno
Aktuální kurz: 1,0046
Měna: CZK
Datum platnosti kurzu: 9. Březen 2018
Popis:

Fond je svým zaměřením smíšeným fondem. Fond investuje do různých druhů aktiv na rozličných trzích, především do nástrojů peněžního trhu, dluhopisů nebo obdobných cenných papírů (státní či podnikový dluhopis, resp. jiný cenný papír přijatý k obchodování na regulovaném trhu či na trhu schváleném Českou národní bankou) a jejich derivátů (40 – 100 % majetku fondu), do akcií a komodit a dalších nástrojů nesoucích riziko akcií nebo komodit a jejich derivátů (0 - 60 % majetku fondu) a cizích měn. Podíly v jiných fondech mohou tvořit až 100 % majetku fondu. Rozhodování o investicích fondu vychází z interního kvantitativního modelu. Fond se nekoncentruje na určité průmyslové odvětví, sektor nebo region. Výkonnost fondu se měří v CZK. Fond je kapitalizačním fondem. Fond nezamýšlí kopírovat ani sledovat žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark). Další informace jsou uvedeny v kapitole 8 statutu fondu. Fond vydává různé

Poplatky

Správcovský poplatek: 1,16 %
Vstupní poplatek: 1,50 %
Výstupní poplatek: 3,00 %

Výkonnosti

1 týden: n/a
1 měsíc: n/a
3 měsíce: n/a
6 měsíců: n/a
1 rok: n/a
2 roky: n/a
3 roky: n/a
5 let: n/a
YTD: n/a

Graf

Časové období
You need to upgrade your Flash Player
Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521

Získejte výhodné investice
-
Investujte v rámci exkluzivních produktů
-
Získejte více peněz do svého rodinného rozpočtu
-
Náš návrh investic je bezplatný
-
Náš návrh investic je nezávazný
-
-
Srovnání podílových fondů
Srovnejte si podílové fondy ve srovnávači vítěze testu finančních poradců
KATALOG
podílových fondů


Získejte přehled o podílových fondech

1,2889
-
2,0219
-
1,1549
-
886,37