Podílový fond

Raiffeisen-Dynamic-Assets

společnosti Raiffeisenbank

Výhody tohoto podílového fondu

Výhoda Investice dostupná i pro drobné investory
Výhoda Diverzifikace portfolia
Výhoda Žádné zbytečné poplatky
Výhoda Velmi likvidní způsob investice
Chci tento podílový fond

Základní vlastnosti podílového fondu

Typ fondu: smíšený
Název: Raiffeisen-Dynamic-Assets
Investiční společnost: Raiffeisenbank
ISIN: AT0000A1BMT1
Regionální zaměření: globální
Oborové zaměření: neurčeno
Aktuální kurz: 96,33
Měna: EUR
Datum platnosti kurzu: 4. Srpen 2017
Popis:

Fond Raiffeisen-Dynamic-Assets (R) je smíšený fond. Jeho investičním cílem je dosahovat dlouhodobého růstu kapitálu přistoupením na vyšší rizika. Fond investuje buď přímo, nebo prostřednictvím derivativních nástrojů - dle vyhodnocení spravující společnosti - do investičních nástrojů/tříd aktiv, např. akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, surovin a měn, které v porovnání s jinými investičními nástroji/třídami aktiv vykázaly z krátkodobého a střednědobého hlediska lepší vývoj hodnoty. Fond může investovat až 100 % majetku fondu do cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, podílů na investičních fondech (i surovinových fondech), jakož i do vkladů na viděnou a vypověditelných vkladů. Podíly na investičních fondech jsou vybírány především na základě kvality jejich investičního procesu, dosavadního vývoje hodnoty i řízení rizik. Emitenty dluhopisů resp. nástrojů peněžního trhu nacházejících se v portfoliu fondu mohou být mj. vlády, nadnárodní emitenti a/nebo podniky. Více než 35 % majetku fondu může fond invest

Poplatky

Vstupní poplatek: 2,00 %

Výkonnosti

1 týden: n/a
1 měsíc: n/a
3 měsíce: n/a
6 měsíců: n/a
1 rok: n/a
2 roky: n/a
3 roky: n/a
5 let: n/a
YTD: n/a

Graf

Časové období
You need to upgrade your Flash Player
Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521

Získejte výhodné investice
-
Investujte v rámci exkluzivních produktů
-
Získejte více peněz do svého rodinného rozpočtu
-
Náš návrh investic je bezplatný
-
Náš návrh investic je nezávazný
-
-
Srovnání podílových fondů
Srovnejte si podílové fondy ve srovnávači vítěze testu finančních poradců
KATALOG
podílových fondů


Získejte přehled o podílových fondech

1,2889
-
2,0219
-
1,1549
-
886,37