Podílový fond

Active Invest Dynamický

společnosti Conseq Investment Management, a. s.

Výhody tohoto podílového fondu

Výhoda Investice dostupná i pro drobné investory
Výhoda Diverzifikace portfolia
Výhoda Žádné zbytečné poplatky
Výhoda Velmi likvidní způsob investice
Chci tento podílový fond

Základní vlastnosti podílového fondu

Typ fondu: fond fondů
Název: Active Invest Dynamický
Investiční společnost: Conseq Investment Management, a. s.
ISIN: CZ0008474202
Regionální zaměření:
Oborové zaměření: ostatní
Aktuální kurz: 1,2042
Měna: CZK
Datum platnosti kurzu: 7. Březen 2018
Popis:

Investiční politika Fondu spočívá v optimálním rozložení majetku Fondu zejména do jiných fondů kolektivního investování a doplňkově v investicích do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Fond investuje svůj majetek zejména do těchto druhů aktiv: cenné papíry vydané fondy kolektivního investování, tuzemské akcie, zahraniční akcie, tuzemské dluhové cenné papíry, zahraniční dluhové cenné papíry, nástroje peněžního trhu, vklady u bank, finanční deriváty. Fond investuje především do cenných papírů vydaných zahraničními nebo tuzemskými fondy kolektivního investování, které investují do akcií. Investice podkladových fondů v majetku Fondu jsou zaměřeny převážně na akcie. Fond za účelem porovnání svých investičních cílů nekopíruje žádný investiční ukazatel. Fond sleduje benchmark složený z 6 indexů s různou váhou (detailní popis benchmarku je uveden ve statutu fondu – kapitole č. 6 Investiční strategie).

Poplatky

Správcovský poplatek: 1,50 %
Vstupní poplatek: 5,00 %
Výstupní poplatek: 0,00 %

Výkonnosti

1 týden: n/a
1 měsíc: n/a
3 měsíce: n/a
6 měsíců: n/a
1 rok: n/a
2 roky: n/a
3 roky: n/a
5 let: n/a
YTD: n/a

Graf

Časové období
You need to upgrade your Flash Player
Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521

Získejte výhodné investice
-
Investujte v rámci exkluzivních produktů
-
Získejte více peněz do svého rodinného rozpočtu
-
Náš návrh investic je bezplatný
-
Náš návrh investic je nezávazný
-
-
Srovnání podílových fondů
Srovnejte si podílové fondy ve srovnávači vítěze testu finančních poradců
KATALOG
podílových fondů


Získejte přehled o podílových fondech

1,2889
-
2,0219
-
1,1549
-
886,37