důchod

Lze tak označit:

1) Období, kdy již člověk nevytváří aktivně příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání ani z jiné samostatně výdělečné činnosti. Z hlediska zákona je toto období pevně ohraničeno věkovou hranicí a povinou dobou důchodového pojištění.

2) Období, kdy již člověk nemusí (ale může) generovat aktivní příjmy ze zaměstnání apod., ale výdaje mu již pokrývají pasivní příjmy (z dividend, pronájmu, z penzijního fondu, apod.). Přesnější je označení ekonomický důchod.

3) Příjem (státní podpora), který plyne důchodci, ze státního systému důchodového pojištění po splnění podmínek zakládajících nárok na něj, se také označuje nepřesně jako důchod. 

4) Rentu, tj. pravidelný příjem z penzijního fondu.