UNIQA pojišťovna, a. s.

UNIQA pojišťovna je univerzální pojišťovna s kompletní nabídkou produktů životního i neživotního pojištění pro privátní i firemní klientelu. Svou činnost provozuje na českém pojistném trhu od roku 1993. Je součástí mezinárodního koncernu UNIQA se sídlem ve Vídni. Prostřednictvím svých 40 dceřiných společností působí skupina ve 21 evropských zemích. Má celkem 7,5 milionu klientů.

 

 

UNIQA je jednou z nejdynamičtěji rostoucích společností na českém pojistném trhu posledních let. Celou dobu své existence patří mezi deset největších pojišťoven v ČR. Své služby poskytuje celkem na více než 190 obchodních místech po celé České republice. Portfolio zahrnuje na 650.000 pojistných smluv. Roční předepsané pojistné dosahuje už 5,5 miliardy korun.

 

Akcionář pojišťovny

Jediným akcionářem české UNIQA pojišťovny je UNIQA International Versicherungs-Holding AG. Základní kapitál společnosti činí 500 milionů korun.

 

Vedení společnosti

UNIQA pojišťovnu řídí tříčlenné představenstvo v tomto složení:

Ing. Martin Žáček, CSc. – předseda představenstva a generální ředitel (CEO)

Ing. Zbyněk Veselý – místopředseda představenstva a obchodní ředitel (CSO)

Ing. Lucie Urválková, členka představenstva a finanční ředitelka (CFO)

 

Produkty:

UNIQA pojišťovna nabízí všechny pojistné produkty, které můžete potřebovat. Jsou koncipovány převážně jako stavebnicové a pružné konstrukce, aby vyhověly požadavkům na míru a mohly být v průběhu času uzpůsobeny novým okolnostem.

-    Životní pojištění pro rodiny i jednotlivce
-    Pojištění dětí a mládeže
-    Pojištění zdravotní, úrazové a cestovní
-    Pojištění privátního majetku a vozidel
-    Pojištění pro podnikatele a průmyslové podniky
-    Pojištění odpovědnosti
-    Další speciální druhy pojištění

 


Naše produkty, které byly oceněny v soutěžích nebo které jsou na našem pojistném trhu jedinečné:

MedUNIQA – první komplexní program zdravotní asistence zjednodušuje klientům čerpání zdravotní péče s ohledem na jejich časové možnosti a garantuje vysokou kulturu komunikace se zdravotnickým personálem. S MedUNIQA ke specialistovi bez čekání na přesně objednaný čas, možnost získat „druhý názor“ ke stávající diagnóze i nadstandardní preventivní péče.
http://www.uniqa.cz/uniqa_cz/cms/privat/health/meduniqa/index.jsp

UNIQA SafeLine – první autopojištění, které dokáže zachránit motoristovi život. Satelitní zařízení hlídá vozidlo 24 hodin denně – během jízdy i při parkování. Dojde-li k nehodě, automaticky je vyrozuměna centrála, která podle potřeby ihned vysílá na místo záchranu. Dojde-li ke krádeži zaparkovaného vozu, UNIQA SafeLine vůz vyhledá a ve spolupráci s policií zajistí vrácení majiteli. Kromě toho optimalizace výše pojistného podle počtu ujetých km na různých druzích komunikací a sleva za zabezpečení.
http://www.uniqa.cz/uniqa_cz/cms/privat/vehicle/safeline/index.jsp

MeteoUNIQA – varuje klienta s předstihem o blížícím se výkyvu nepříznivého počasí se zacílením přesně pro jeho PSČ prostřednictvím SMS zprávy. Přesný a včasný servis chrání majetek i zdraví našich klientů už několik let. Umožňuje mu náskok před nástupem špatného počasí využít k ochranným opatřením nebo k optimalizaci dalšího programu.
http://www.uniqa.cz/uniqa_cz/cms/service/MeteoUNIQA/index.jsp

Q-Partner – první věrnostní program pro nejváženější privátní klienty, který jim zaručuje i v případě, kdy během roku nenastane z jejich pojistných smluv žádná škoda, vrácení části zaplaceného pojistného zpět ve formě bezeškodního bonusu. Peníze jim vyplatíme přímo na účet!
http://www.uniqa.cz/uniqa_cz/cms/privat/Q-Partner/index.jsp

02.08.2017 | Petr Gola | Finanční plán
ING_18981_00276.jpg

Pravidelný měsíční příjem z nájmu je velmi oblíbený. Výhodou je nižší zdanění oproti příjmům ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné...

26.07.2017 | Petr Gola | Pojištění
ISS_9650_36876.jpg

Zodpovědní občané mají uzavřeno kvalitní životní pojištění, aby se rodina nedostala do finančních problémů při dlouhodobé nemoci nebo úrazu. Při...

img_211.jpg

Pořízení vlastní nemovitosti je jedno ze zásadních finančních rozhodnutí. Většina kupujících pro nákup nemovitosti využívá hypoteční úvěr. Splácení...

26.06.2017 | Petr Gola | Spoření
02I24620.jpg

V budoucnu bude státní důchod nižší než je tomu v současnosti, důvodem jsou demografické a ekonomické změny. Životní styl penzistů se přitom během...

12.06.2017 | Petr Gola | Daně a stát
ISS_1472_06359_1_.jpg

Oblíbeným firemním benefitem je příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci na státem podporované finanční produkty. Hlavním lákadlem je daňové...

ISS_3560_00093.jpg

Průměrný výnos akciových podílových fondů činí od začátku roku (YTD) 7,52 %, přičemž kladné či nulové výkonností vykazuje 79,9 % fondů. Fondům se...

Základní informace

Název: UNIQA pojišťovna, a. s.
Ulice: Evropská 136
Město: Praha 6
Stát: Česká republika
IČ: 49240480
DIČ: CZ49240480
E-mail: info@uniqa.cz
Web: http://www.uniqa.cz

Dokumenty

pdf UNIQA_Vyrocni_zprava_15.pdf
pdf UNIQA_Vyrocni_zprava_14.pdf
pdf UNIQA_Vyrocni_zprava_13.pdf
pdf UNIQA_Vyrocni_zprava_12.pdf
pdf UNIQA_Vyrocni_zprava_11.pdf
pdf UNIQA_Vyrocni_zprava_10.pdf
pdf UNIQA_Vyrocni_zprava_09.pdf
pdf UNIQA_Vyrocni_zprava_08.pdf